13
06 2017
1193

Eliberarea avizelor pentru declanșarea procedurii de insolvabilitate în urma reorganizării SFS

Serviciul Fiscal de Stat fiind creat la 1 aprilie 2017 în calitate de persoană juridică administrează funcționalitățile sale pe tot teritoriul țării, acționând prin Direcțiile generale administrare fiscală, create în acest sens, Chișinău, Centru, Nord și Sud. Administrarea proceselor de insolvabilitate la fel a fost centralizată, cu dislocarea personalului în regiuni pentru a asigura reprezentarea intereselor SFS în Curțile de Apel Chișinău, Bălți, Comrat și Cahul (în raport cu reforma judiciară în desfășurare declanșată în anul curent).
Detalii
16
04 2014
1663

Urmare a unei operaţiuni comune a IFPS şi CNA, a fost reţinut un inspector fiscal din cadrul IFS pe municipiul Chişinău

Un angajat al Inspectoratului Fiscal de Stat pe municipiul Chişinău a fost reţinut, ieri, de către ofiţerii CNA şi procurorii anticorupţie, cu sprijinul Direcţiei securitate internă şi anticorupţie a IFPS. Funcţionarul este bănuit că ar fi pretins 500 de dolari de la un agent economic pentru a nu-i crea impedimente la comercializarea mărfii.
Detalii
04
11 2013
1490

Spre atenţia tuturor agenţilor economici!

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat vă informează că, în ultimul timp, pe adresa administraţiei fiscale au parvenit mai multe informaţii despre prezentarea, la agenţii economici, a diferitor persoane, cu scopul de a efectua controale în numele organelor fiscale, dar, în realitate, acestea neavând nimic în comun cu activitatea acestora.

Pentru a apăra interesele contribuabililor, prin prezentul comunicat Serviciul Fiscal de Stat explică modalitatea de identificare a funcţionarilor fiscali, care îşi exercită legal atribuţiile de control şi de executare silită a obligaţiilor.
Detalii
29
05 2013
2498

Victoria Belous (Dolghi): „Răspunderea inspectorilor fiscali pentru încălcarea atribuţiilor de serviciu”

Pentru încălcarea îndatoririlor de serviciu, a normelor de conduită, pentru pagubele materiale pricinuite, contravenţiile sau infracţiunile, săvîrşite în timpul serviciului sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor funcţiei, inspectorul fiscal poartă răspundere disciplinară, civilă, administrativă, penală, după caz.

Specificarea juridică a responsabilităţilor inspectorilor fiscali rezultă nemijlocit din prevederile art. 129 pct. 4) din Codul fiscal şi art. 56 al Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din
04.07.2008.


Detalii
18
05 2013
2497

Norman Gillanders: Bunul simţ – regula de aur în relaţia fiscului cu mediul de afaceri

Fondul Monetar Internaţional a fost reprezentat la masa rotundă de către Norman Gillanders, expert în domeniul administrării fiscale. Potrivit lui, oamenii de afaceri îşi doresc să facă profit şi să plătească impozite pentru a dormi liniştit. Însă ei trebuie ajutaţi să o facă printr-o administrare fiscală „nedureroasă”, epitet care se referă şi la politica fiscală, în general. Procedurile indolore se rezumă la predictibilitatea şi consecvenţa în politicile fiscale promovate la simplitatea procedurilor fiscale, care să comporte costuri mici de conformare la reguli şi cerinţele Serviciului Fiscal, la acţiunile inspectorilor fiscali, şi o administrare echitabilă şi etică. Toate acestea se încadrează în limitele conceptului de „bun simţ” într-o relaţie şi sunt simplu de realizat.

Detalii