28
06 2021
176

Ecologizarea ÎMM: instruirile din luna iulie

Programul de Ecologizare a ÎMM este unul de susținere a dezvoltării mediul de afaceri și reprezintă un complex de activități cu o abordare integrată de suport în introducerea practicilor de ecologizare în procesele de producere și prestare a serviciilor, reamintește  Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM).
 
Implementarea acțiunilor de ecologizare permite sporirea potențialului companiei de a se extinde pe piețe de desfacere, aplicarea modelelor de producție și consum durabile; introducerea eco-inovațiilor în procesele tehnologice; prevenirea poluării, reducerea și gestionarea deșeurilor, etc.


Detalii

21
06 2021
207

Ocuparea forței de muncă: procedura de instruire a șomerilor la angajator

Instruirea la locul de muncă se organizează de către subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă în colaborare cu furnizorii de servicii de formare profesională publici sau privați, autorizați provizoriu sau acreditați, care au acorduri de colaborare privind instruirea la locul de muncă încheiate cu angajatorii.
 
În Monitorul Oficial din 17 iunie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 78 din 26 mai, ce conține modificarea unor acte normative, inclusiv la HG nr.1276/2018 prin care au fost aprobate procedurile privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă.


Detalii

25
03 2021
802

TVA la prestarea serviciilor de instruire prin aplicațiile web de către un nerezident

În conformitate cu art. 93 pct.9) din Codul fiscal, prin import de servicii se înțelege prestarea de către persoanele juridice și fizice nerezidente ale RM persoanelor juridice și fizice rezidente sau nerezidente ale RM, pentru care locul prestării se consideră a fi RM.
La determinarea regimului fiscal privind TVA în cazul prestării serviciilor de către/către un rezident/nerezident RM, este necesar de a stabili locul livrării serviciilor.
 
Conform art. 93 pct. 15) din CF, locul livrării serviciilor se determină conform regulilor stabilite în art.111 al aceluiași Cod1.
 


Detalii

16
03 2021
143

Curs practic MS Office

Competențele digitale aduc oricărei persoane, la nivel profesional, creșterea șanselor de angajare, respectiv promovare la job.

Dacă îți dorești să obții un job potrivit, ca să lucrezi pe un calculator și să câștigi mai mulți bani, trebuie să cunoști cum să folosești programele din pachetul MS Office pentru a face prezentări, pentru a scrie documente și pentru a introduce date.

În acest context, Proactive îți vine în ajutor cu un curs practic de învățare a celor mai utilizate programe MS Office:

23
02 2021
947

Dezvoltarea profesională a funcționarilor publici în anul 2021

În Monitorul Oficial din 19 februarie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 17 din 12 februarie curent cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a funcționarilor publici în anul 2021.
 
Astfel, funcționarii publici vor fi instruiți în următoarele domenii:
 
  • Integrarea profesională în funcția publică
  • Management și leadership
  • Managementul crizei și gestionarea riscurilor

  • Detalii
22
01 2021
361

Sesiuni de instruire privind modul de utilizare al SIA „Colectarea informațiilor din surse indirecte”

Serviciul Fiscal de Stat în colaborare cu Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” va organiza mai multe sesiuni de instruire privind modul de utilizare al Sistemului Informațional Automatizat „Colectarea informațiilor din surse indirecte”.

Scopul instruirilor este perfecționarea cunoștințelor contribuabililor privind respectarea procesului de lucru în sistemul informațional sus-menționat.


Detalii
19
01 2021
530

Particularitățile politicii fiscale pentru anul 2021, prezentate contribuabililor din cadrul DGAF Sud

Serviciul Fiscal de Stat a desfășurat la data de 15 ianuarie 2021 primul seminar de instruire privind particularitățile politicii fiscale pentru anul 2021 și modificările operate la Codul fiscal. La eveniment au participat peste 80 de contribuabili care sunt deserviți la Direcția Generală Administrare Fiscală Sud (r-nele Basarabeasca, Cimișlia, Comrat, Ceadîr-Lunga, Taraclia, Vulcănești, Cahul, Cantemir, Leova).
 
Contribuabilii au fost familiarizați cu modificările operate în legislația fiscală la compartimentele: impozitul pe venit, TVA și accize, taxe locale.
 

Detalii
14
01 2021
378

MADRM prezintă sistemul semi-automatizat de calculare a plăților pentru emisiile și deversările de poluanți

Agenții economici plătitori ai taxei pentru poluarea mediului au posibilitatea de a participa la o serie de webinare ce vor fi desfășurate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), în cadrul cărora va fi prezentat noul sistem semi-automatizat de calculare a plăților pentru emisiile și deversările de poluanți. Scopul instruirilor este oferirea entităților a suportului necesar, fiind simplificat procesul de calculare a plăților respective.  Atelierele de instruire vor avea loc în perioada 18-21 ianuarie 2021, în format online (pe platforma Zoom), pentru subiecții din toate regiunile țării.
 

Detalii
06
01 2021
524

Serviciul Fiscal de Stat continuă cursurile de instruire privind autentificarea în cadrul serviciilor fiscale electronice

Serviciul Fiscal de Stat în colaborare cu Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” continuă desfășurarea cursurilor de instruire cu genericul „Autentificarea în cadrul serviciilor fiscale electronice, inclusiv prin intermediul SIA „Cabinetul personal al contribuabililor” și „Noile funcționalități ale sistemului „e-Factura”.


Detalii
04
01 2021
234

Centrul de instruire în finanțe din cadrul CTIF: retrospectiva activității în anul 2020

Centrul de instruire în finanțe din cadrul  Instituției Publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” a organizat și desfășurat, pe parcursul anului 2020, cursuri de instruire pentru angajații Instituției, cât și cursuri/seminare de instruire pentru contribuabili. Domeniile cursurilor vizate țin direct de profilul Centrului, respectiv de activitatea finanțelor publice, fiscală, vamală, după cum urmează:


Detalii