12
01 2018
2203

Constituirea CIPAL ne costă aproape 472 mil. lei

În prima şedinţă a Guvernului din anul curent au fost aprobate două proiecte de hotărâri ale Executivului ce ţin de constituirea Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii (CIPAL), structura, organigrama, efectivul-limită de 18 unităţi şi Planul de acțiuni pentru anii 2018-2021 privind înfiinţarea acetuia.
Detalii
17
05 2014
1729

Proiect de Hotărîre de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind mecanismul utilizării mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat destinate susținerii investitorilor în vederea pregătirii și instruirii personalului (cadrelor) în legătură cu crearea de noi locuri de muncă

Prezentul proiect de Hotărâre de Guvern a fost elaborat în scopul executării prevederilor articolului 2, alin. (5), lit. b) al Legii bugetului de stat pe anul 2014, nr. 339 din 23 decembrie 2013.

Articolul în cauză, prevede alocarea unor mijloace financiare din bugetul de stat în vederea susținerii investitorilor care vor crea noi locuri de muncă și însărcinează Guvernul să aprobe un regulament care ar stabili procedura și modul în care se vor utiliza aceste mijloace financiare.
Detalii
13
11 2013
2052

Cadrele didactice de la ASEM au efectuat stagii de perfecţionare la IFPS

Instruirea colaboratorilor fiscali şi valorificarea plenară a oportunităţilor de creştere a nivelului lor de profesionalism se înscriu în politicile curente ale conducerii IFPS, care vizează promovarea reformelor de modernizare şi eficientizare a administraţiei fiscale naţionale.
Vizualizează 4 fotografii →