15
01 2019
247

CTIF a încheiat un acord de colaborare cu ASEM

Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) și Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM) au încheiat, săptămâna trecută, un acord de colaborare în domeniul formării profesionale și aprofundării cunoștințelor în materie de tehnologii informaționale și aplicare a acestora în dezvoltarea serviciilor publice electronice. Cooperarea este prevăzută pentru o perioadă de patru ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia pe același termen, cu acordul părților.

Acordul stabilește obiectivele, domeniile și instrumentele de cooperare între părți, printre care consemnăm: organizarea și participarea în comun la instruiri, seminare, conferințe cu tematici în domeniul IT și securității cibernetice, formarea grupurilor de lucru comune pentru realizarea cercetărilor și/sau soluționarea problemelor legate de implementarea unor proiecte IT.
Detalii
18
06 2018
287

Inspecţia Financiară a încheiat prima etapă de instruiri

Ministerul Finanţelor comunică despre încheierea primei etape a sesiunilor de instruire susținute de către reprezentanții Inspecției Financiare în perioada mai – iunie 2018, dedicate inspectărilor în teritoriu.

În total au fost instruite 577 persoane din 8 raioane: Glodeni, Leova, Cantemir, Ungheni, Edineț, Ștefan Vodă, Căușeni și Soroca. Amintim că instruirile au fost organizate la solicitarea participanților la întrunirile comune a reprezentanților Ministerului Finanțelor și conducătorii direcțiilor finanțe din teritoriu. Seminarele vor fi reluate în toamna anului curent și vor fi organizate în raioanele care nu au fost cuprinse la prima etapă.
Detalii
31
05 2018
838

Standartizarea, un aspect al succesului în afaceri

La Chișinău în premieră se desfășoară trainingului regional în domeniul standardizării — „ISO regional training on managing national standards development projects and programmes”.

Evenimentul este organizat de Institutul de Standardizare din Moldova, sub egida ISO, și întrunește reprezentanți ai organismelor de standardizare din 13 țări din Asia Centrală, Europa Centrală și de Est. Pe parcursul a patru zile, participanții vor fi instruiți în implementarea și gestionarea instrumentelor informaționale pentru elaborarea proiectelor de standarde și programelor de standardizare națională.
Detalii
25
09 2017
1738

Noua generaţie a fiscaliştilor

Douăzeci de funcționari publici,nou-angajați în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, vor beneficia de cursuri de inițiere în domeniul fiscalității. Debutanții au primit urări de bun augur de la directorul SFS, Serghei Pușcuța , care a deschis orele de instruire cu un discurs de felicitare și susținere a tinerei generații fiscaliste.
Detalii
20
05 2014
1484

400 de asistenți sociali din țară vor fi instruiți în domeniul susținerii unui standart unic înalt de comunicare cu beneficiarii și publicul larg

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Famileii a inițiat un șir de instruiri pentru asistenții sociali din țară în domeniul comunicării. Scopul acestor instruiri ține de sensibilizarea şi consolidarea profesionalismului asistenţilor sociali cu privire la realizarea reformei din domeniul asistenţei sociale şi formarea capacităţilor de comunicare pentru sporirea receptivităţii, corectitudinii în dialog cu populația ce solicită suport și sprijin din partea statului.
Detalii
17
05 2014
1467

Proiect de Hotărîre de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind mecanismul utilizării mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat destinate susținerii investitorilor în vederea pregătirii și instruirii personalului (cadrelor) în legătură cu crearea de noi locuri de muncă

Prezentul proiect de Hotărâre de Guvern a fost elaborat în scopul executării prevederilor articolului 2, alin. (5), lit. b) al Legii bugetului de stat pe anul 2014, nr. 339 din 23 decembrie 2013.

Articolul în cauză, prevede alocarea unor mijloace financiare din bugetul de stat în vederea susținerii investitorilor care vor crea noi locuri de muncă și însărcinează Guvernul să aprobe un regulament care ar stabili procedura și modul în care se vor utiliza aceste mijloace financiare.
Detalii
17
03 2014
1466

Ministerul Finanţelor pune accent pe dezvoltarea capacităţilor autorităţilor publice locale pentru implementare bugetării bazate pe performanţă în calitate de instrument managerial în gestionarea finanţelor publice

Începând cu luna martie curent, Ministerul Finanţelor, cu suportul Programului PNUD „Finanţele Publice pentru Dezvoltare” şi în parteneriat cu Ministerul Finanţelor al Slovaciei, lansează o campanie de instruire în domeniul bugetării în bază de programe şi performanţă pentru administraţia publică locală.

Astfel, în perioada 18-27 martie curent în cadrul Academiei de Studii Administrative se va desfăşura un curs de instruire, în cadrul căruia 70 de specialişti din cadrul Direcţiilor finanţe ale UAT vor fi instruiţi în calitate de formatori în domeniul bugetării pe programe şi performanţă.
Detalii