09
10 2019
525

Auditorii interni sunt instruiți în domeniul Guvernanței TIC

În perioada 4-10 octombrie auditorii interni din 20 de entități publice din Republica Moldova participă la o serie de activități de instruire și schimb de experiență în domeniul auditului Guvernanței Tehnologiei Informației și Comunicației (TIC). Instruirile sunt organizate de experți letoni în cadrul proiectului de cooperare „Dezvoltarea sistemelor eficiente de control intern și audit intern în Republica Moldova”, implementat de Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Ministerul Finanțelor din Letonia.

Potrivit Raisei Cotorobai, șefa Direcției politici în domeniul controlului financiar public intern din cadrul Ministerului Finanțelor, instruirile le oferă participanților posibilitatea de consolidare a cunoștințelor în domeniul auditului tehnologiei informațiilor și comunicației. Totodată, aceștia vor învăța să identifice lacunele în cadrul sistemelor și să ofere recomandări fezabile de minimizare a riscurilor asociate și de fortificare a măsurilor de control.
Detalii
20
09 2019
424

Bilanțul instruirilor specialiștilor începători în finanțe publice

În decursul săptămânii curente, Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) a organizat trei cursuri de instruire dedicate planificării bugetare și utilizării modulelor respective ale Sistemului Informaţional de Gestionare a Finanţelor Publice (SIGFP). Un curs de instruire, cu o durată de patru zile, a fost destinat specialiștilor începători în finanțe publice din cadrul autorităților publice centrale și instituțiilor subordonate, iar celelalte două, cu o durată de o zi, specialiștilor din cadrul instituțiilor de învățământ din raioanele republicii.

Instruirile au fost desfășurate în baza noilor module ”Planificarea bugetară pentru autoritățile publice centrale” și ”Planificarea bugetară pentru instituțiile de învățământ”, elaborate de experți în domeniu și aprobate de Ministerul Finanțelor.
Detalii
29
08 2019
467

Angajați ai SFS, instruiți în domeniul tehnicilor de investigare financiară la Budapesta

Un grup de angajați din cadrul Serviciului Fiscal de Stat participă, în această săptămână, la un curs de instruire cu subiectul ”Tehnici de investigare” în cadrul Academiei Internaționale de aplicare a legii din orașul Budapesta, Ungaria. Evenimentul a fost organizat de către Departamentul Trezoreriei SUA, Serviciul de Venituri Interne și Departamentul de Investigații Penale din SUA.

Scopul cursului este dezvoltarea tehnicilor investigative financiare și de contabilitate judiciară pentru a identifica, investiga și a descoperi crimele ale căror motiv este câștigul financiar. În cadrul cursului, participanții explorează metode de urmărire a traseului banilor, de identificare a bunurilor pentru confiscare, dar și metode de estimare a veniturilor obținute ilegal.
Detalii
15
01 2019
571

CTIF a încheiat un acord de colaborare cu ASEM

Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) și Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM) au încheiat, săptămâna trecută, un acord de colaborare în domeniul formării profesionale și aprofundării cunoștințelor în materie de tehnologii informaționale și aplicare a acestora în dezvoltarea serviciilor publice electronice. Cooperarea este prevăzută pentru o perioadă de patru ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia pe același termen, cu acordul părților.

Acordul stabilește obiectivele, domeniile și instrumentele de cooperare între părți, printre care consemnăm: organizarea și participarea în comun la instruiri, seminare, conferințe cu tematici în domeniul IT și securității cibernetice, formarea grupurilor de lucru comune pentru realizarea cercetărilor și/sau soluționarea problemelor legate de implementarea unor proiecte IT.
Detalii
18
06 2018
542

Inspecţia Financiară a încheiat prima etapă de instruiri

Ministerul Finanţelor comunică despre încheierea primei etape a sesiunilor de instruire susținute de către reprezentanții Inspecției Financiare în perioada mai – iunie 2018, dedicate inspectărilor în teritoriu.

În total au fost instruite 577 persoane din 8 raioane: Glodeni, Leova, Cantemir, Ungheni, Edineț, Ștefan Vodă, Căușeni și Soroca. Amintim că instruirile au fost organizate la solicitarea participanților la întrunirile comune a reprezentanților Ministerului Finanțelor și conducătorii direcțiilor finanțe din teritoriu. Seminarele vor fi reluate în toamna anului curent și vor fi organizate în raioanele care nu au fost cuprinse la prima etapă.
Detalii
31
05 2018
1156

Standartizarea, un aspect al succesului în afaceri

La Chișinău în premieră se desfășoară trainingului regional în domeniul standardizării — „ISO regional training on managing national standards development projects and programmes”.

Evenimentul este organizat de Institutul de Standardizare din Moldova, sub egida ISO, și întrunește reprezentanți ai organismelor de standardizare din 13 țări din Asia Centrală, Europa Centrală și de Est. Pe parcursul a patru zile, participanții vor fi instruiți în implementarea și gestionarea instrumentelor informaționale pentru elaborarea proiectelor de standarde și programelor de standardizare națională.
Detalii
25
09 2017
2007

Noua generaţie a fiscaliştilor

Douăzeci de funcționari publici,nou-angajați în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, vor beneficia de cursuri de inițiere în domeniul fiscalității. Debutanții au primit urări de bun augur de la directorul SFS, Serghei Pușcuța , care a deschis orele de instruire cu un discurs de felicitare și susținere a tinerei generații fiscaliste.
Detalii
20
05 2014
1730

400 de asistenți sociali din țară vor fi instruiți în domeniul susținerii unui standart unic înalt de comunicare cu beneficiarii și publicul larg

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Famileii a inițiat un șir de instruiri pentru asistenții sociali din țară în domeniul comunicării. Scopul acestor instruiri ține de sensibilizarea şi consolidarea profesionalismului asistenţilor sociali cu privire la realizarea reformei din domeniul asistenţei sociale şi formarea capacităţilor de comunicare pentru sporirea receptivităţii, corectitudinii în dialog cu populația ce solicită suport și sprijin din partea statului.
Detalii