31
01 2019
312

Instruiri pentru personalul din domeniul asistenței sociale

În cadrul ședinței Guvernului de ieri, 30 ianuarie 2019, a fost aprobată Hotărârea cu privire la Regulamentul privind organizarea și funcționarea Sistemului de instruire inițială și continuă a personalului din domeniul asistenței sociale.

Scopul creării sistemului este dezvoltarea și aprofundarea capacităților profesionale ale angajaților din domeniu pentru asigurarea calității serviciilor prestate de către aceștia în domeniul asistenței sociale.

Instituția responsabilă de instruire inițială și continuă este Agenția Națională Asistență Socială, care planifică și organizează trimestrial cursurile, în baza solicitărilor managerilor structurilor teritoriale de asistență socială și ale managerilor serviciilor sociale.
Detalii
05
11 2018
321

MTender pentru autoritățile și instituțiile publice din mun. Chișinău

Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) anunță că, în decursul lunii noiembrie, va organiza 24 de cursuri de instruire privind utilizarea sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice (MTender)” pentru autoritățile și instituțiilor publice din mun. Chișinău, care participă la Programul de utilizare experimentală a acestui sistem. Graficul cursurilor pentru perioada 5 – 29 noiembrie 2018 poate fi accesat pe site – ul CTIF: www.ctif.gov.md.
Detalii
26
10 2018
275

CTIF continuă instruirile privind utilizarea noii platforme electronice ”Registrul de stat al achizițiilor publice (MTender)”

Începând cu săptămâna curentă, Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) a demarat un nou ciclu de instruiri privind utilizarea sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice (MTender)” pentru specialiștii în achiziții publice din cadrul autorităților și instituțiilor publice din 10 raioane ale republicii și din mun. Chișinău. Orarul cursurilor de instruire pentru perioada 24 octombrie – 16 noiembrie, cu indicarea locației unde acestea se vor desfășura, poate fi accesat pe site–ul CTIF: www.ctif.gov.md.
Detalii
26
09 2016
676

IFAD anunță o nouă rundă de instruiri pre-finanțare pentru tinerii interesați de afaceri în agrilcultută

Tinerii din localitățile rurale ale Republicii Moldova sunt invitați să participe la instruiri antreprenoriale gratuite, finanțate și organizate de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, în cadrul programului Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI), prin intermediul Centrul de Educație și Dezvoltare Rurală.
Detalii