20
08 2020
336

Cele mai performante întreprinderi autohtone au fost apreciate în cadrul „Galei Businessului Moldovenesc”

În anul curent,  Gala Businessului Moldovenesc, ceremonia de decernare a distincțiilor învingătorilor concursurilor „Marca comercială a anului” și „Premiul pentru realizări în domeniul calității” s-au desfășurat, în premieră, în format online. Evenimentul a fost organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, în parteneriat cu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și implicarea Centrului Național Anticorupție. Prin intermediul evenimentului transmis live au fost nominalizați participanții și anunțate rezultatele concursurilor. 

Detalii
29
04 2020
491

Au fost înregistrate 65 806 declarații de avere și interese personale

În perioada 1 ianuarie — 31 martie 2020 în sistemul „e-Integritate” au fost înregistrate 65 806 declarații, anunță Agenția Națională de Integritate.

Potrivit datelor, din numărul total de declarații depuse, 65 192 sunt declarații anuale, 46 — declarații depuse la eliberare, 348 — declarații depuse la angajare și 5148 constituie declarațiile rectificate și/sau repetitive.

Totodată, Agenția anunță că a crescut și numărul persoanelor responsabile de registrul electronic din cadrul entităților publice — de la 1983 la 2157. Acestea au obligația de a introduce fiecare subiect al declarării în sistem.
Detalii
09
03 2020
755

ANI: depunerea declarațiilor de avere și interese personale continuă

Subiecții declarării averii și intereselor personale sunt obligați să depună declarațiile până la data de 31 martie, reamintește Agenția Națională de Integritate.

Potrivit art. 3 al Legii nr. 133/2016, lista subiecților declarării include:
• persoanele care deţin funcţiile de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică;
Detalii
05
11 2019
455

Optimizarea procedurilor conexe procesului de recrutare a funcționarilor publici

Termenul de eliberare a certificatului de integritate ar putea fi redus de la 15 la 10 zile, iar a informațiilor referitoare la lipsa sau existența factorilor de risc care pot aduce atingere ordinii de drept, securității statului și ordinii publice – de la 30 la 10 zile. Cancelaria de Stat a propus spre consultări publice proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative.

Elaborarea proiectului a fost determinată de necesitatea optimizării procedurilor conexe procesului de recrutare a funcționarilor publici prin reducerea termenelor de eliberare a actelor ce certifică situația privind aspectele de integritate ale persoanelor care candidează la funcțiile publice.
Detalii
01
11 2019
1389

Serviciul Fiscal de Stat a semnat acord de colaborare cu Autoritatea Națională de Integritate

Astăzi, 1 noiembrie 2019, Serviciul Fiscal de Stat a semnat Acordul de colaborare între Autoritatea Națională de Integritate și Serviciul Fiscal de Stat. Scopul actului semnat este stabilirea unor relații de colaborare efective și eficiente, a unor modalități şi proceduri de comunicare cât mai productive între cele două autorități publice, urmând ca Acordul să constituie un bun instrument de cooperare reciprocă.
Detalii
16
07 2019
571

Serviciul Vamal a încasat în I semestru 10,3 mld. lei

Încasările la bugetul de stat asigurate de Serviciul Vamal în primele șase ale anului curent constituie 10,3 mld. lei, cu 635 mil. lei mai mult față de aceeași perioadă a anului precedent. Ponderea cea mai mare o dețin plățile provenite din administrarea TVA, urmate de accize și taxe vamale. Referitor la categoriile de mărfuri supuse accizelor, cel mai mare contribuabil rămâne a fi sectorul petrolier, inclusiv pentru combustibilul mineral și gaze, cu o pondere de 20% din totalul veniturilor încasate de instituție. Acesta este urmat de mașini și dispozitive mecanice, care generează 9%, și autovehicule cu o cotă de 7%.

Datele au fost prezentate în cadrul unei ședințe, în care birourile vamale au raportat indicatorii pentru semestrul I, precum și au trasat obiectivele de referință pentru următoarea perioadă de activitate.
Detalii
24
01 2019
1767

Depunerea declarațiilor de avere și interese personale

De la începutul anului curent, 6564 de persoane din totalul de aproximativ 65 de mii de subiecți ai declarării cu obligația de a-și declara averea și interesele, și-au făcut publice declarațiile pentru 2018.

Autoritatea Națională de Integritate amintește subiecților declarării despre necesitatea depunerii declarațiilor de avere și interese personale pentru anul 2018 până la data de 31 martie 2019termenul-limită pentru completarea declarațiilor anuale.
Detalii
24
09 2018
633

CNA: Sechestru aplicat pe bunuri în valoare de peste 4 mil. lei

Agenția pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale (ARBI) din cadrul Centrului Național Anticorupție (CNA) a aplicat sechestru pe bunuri în valoare de peste 4 mil. lei, transmite autoritatea. Totodată, ARBI a desfăşurat investigaţii paralele în baza a 59 de delegaţii în privinţa a 269 de subiecţi.

Sinteza săptămânală a CNA mai denotă că în cancelaria Centrului au fost înregistrate 1009 materiale, iar autorilor proiectelor de acte legislative le-au fost expediate 11 rapoarte de expertiză anticorupţie şi 21 de avize la proiecte.
Detalii
02
02 2018
652

Procesul anevoios de depunere a Declaraţiilor pe avere

Persoanele care deţin funcţii publice în Moldova nu se grăbesc să depună declaraţiile de avere şi interes personal la Autoritatea Naţională de Integritate. Deşi a trecut o lună de la lansarea campaniei de recepționare, doar 250 de persoane din cei 65 de mii de declaranți au completat actele.
Detalii