02
08 2019
401

Guvernul susține modificarea Legii cu privire la întreprinderea de stat și municipală

Guvernul a aprobat în ședința din 1 august avizul la proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală

Reamintim că un grup de deputați au elaborat o inițiativă legislativă ce prevede mai multe modificări la legea menționată, inclusiv auditul extern obligatoriu al situațiilor financiare la întreprinderile de stat și municipale.
Detalii
08
07 2019
204

Activitatea ÎS și ÎM, mai transparentă

Întreprinderile de stat și cele municipale ar putea fi obligate să achiziționeze bunuri, lucrări și servicii prin sistemul de achiziții publice. Parlamentul a aprobat în prima lectură, în ședința din 5 iulie curent, proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală.

Totodată, prin acest proiect se propune și obligativitatea efectuării auditului extern pentru toate întreprinderile de stat și cele municipale.
Detalii
25
06 2019
752

Situațiile financiare ale întreprinderilor de stat vor fi supuse auditului extern obligatoriu

Situațiile financiare anuale ale întreprinderilor de stat și municipale vor fi supuse auditului extern obligatoriu. Totodată, întreprinderea va fi obligată să plaseze pe pagina web, pe lângă regulamentele interne și raportul anual al întreprinderii, și rapoartele de audit, în cel mai scurt timp după încheierea misiunii.

În Parlament este înregistrat un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală.
Detalii
22
02 2019
348

Procedura de determinare și comercializare a activelor neutilizate ale entităților cu capital de stat

Entitățile cu capital de stat din RM sunt reprezentate de întreprinderile de stat și de societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public, acestea fiind persoane juridice care desfășoară activitate de întreprinzător în baza:

  • bunurilor proprietate de stat transmise în administrare;
  • aportului în capitalul social;
  • proprietăţii obţinute în urma activităţii economico-financiare.

Detalii
16
01 2019
479

Regulamentele pentru întreprinderile de stat și municipală, propuse spre consultare

Ministerul Economiei și Infrastructurii propune spre consultare publică proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea unor acte normative ce vizează funcţionalitatea Legii cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală.

Prin acest proiect se propune aprobarea:
Statutului-model al întreprinderii de stat;
• Statutului-model al întreprinderii municipale;

Detalii
05
10 2018
284

Întreprinderea municipală şi plata TVA

Poate fi scutită de TVA întreprinderea municipală care se află în gestiunea primăriei, chiar dacă venitul ei anual e mai mare de 1,2 mil. lei? Sau poate există posibilitatea micșorării cotei TVA, deoarece cheltuielile sunt mai mari decât venitul și întreprinderea generează pierderi?

Detalii
11
04 2018
737

Auditul situațiilor financiare la întreprinderile de stat și la cele municipale

Situațiile financiare pentru anul 2017 vor fi supuse auditului obligatoriu în cazul întreprinderilor de stat care depășesc, pentru ultimele două perioade consecutive de gestiune, limitele a două dintre următoarele criterii: capitalul social – 500000 de lei; totalul veniturilor – 10000000 de lei și numărul mediu al salariaţilor în perioada de gestiune – 100.

În același timp, situațiile financiare pentru anul 2018 vor fi supuse auditului obligatoriu în cazul întreprinderilor de stat sau municipale care, la 31 decembrie 2017, depășesc limitele a două dintre următoarele criterii: totalul activelor – 63600000 de lei; veniturile din vânzări – 127200000 de lei și numărul mediu al salariaţilor în perioada de gestiune – 50.
Detalii
23
01 2018
532

Monitoringul financiar al întreprinderilor de stat

Întreprinderile de stat, municipale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public vor fi evaluate pentru a identifica riscurile bugetar-fiscale aferente activității economico-financiare. Evaluarea va fi efectuată în baza Regulamentului privind monitoringul financiar, care a fost publicat în Monitorul Oficial de vineri, 19 ianuarie 2018.
Detalii