22
02 2019
269

Procedura de determinare și comercializare a activelor neutilizate ale entităților cu capital de stat

Entitățile cu capital de stat din RM sunt reprezentate de întreprinderile de stat și de societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public, acestea fiind persoane juridice care desfășoară activitate de întreprinzător în baza:

  • bunurilor proprietate de stat transmise în administrare;
  • aportului în capitalul social;
  • proprietăţii obţinute în urma activităţii economico-financiare.

Detalii
16
01 2019
306

Regulamentele pentru întreprinderile de stat și municipală, propuse spre consultare

Ministerul Economiei și Infrastructurii propune spre consultare publică proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea unor acte normative ce vizează funcţionalitatea Legii cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală.

Prin acest proiect se propune aprobarea:
Statutului-model al întreprinderii de stat;
• Statutului-model al întreprinderii municipale;

Detalii
05
10 2018
243

Întreprinderea municipală şi plata TVA

Poate fi scutită de TVA întreprinderea municipală care se află în gestiunea primăriei, chiar dacă venitul ei anual e mai mare de 1,2 mil. lei? Sau poate există posibilitatea micșorării cotei TVA, deoarece cheltuielile sunt mai mari decât venitul și întreprinderea generează pierderi?

Detalii
11
04 2018
642

Auditul situațiilor financiare la întreprinderile de stat și la cele municipale

Situațiile financiare pentru anul 2017 vor fi supuse auditului obligatoriu în cazul întreprinderilor de stat care depășesc, pentru ultimele două perioade consecutive de gestiune, limitele a două dintre următoarele criterii: capitalul social – 500000 de lei; totalul veniturilor – 10000000 de lei și numărul mediu al salariaţilor în perioada de gestiune – 100.

În același timp, situațiile financiare pentru anul 2018 vor fi supuse auditului obligatoriu în cazul întreprinderilor de stat sau municipale care, la 31 decembrie 2017, depășesc limitele a două dintre următoarele criterii: totalul activelor – 63600000 de lei; veniturile din vânzări – 127200000 de lei și numărul mediu al salariaţilor în perioada de gestiune – 50.
Detalii
23
01 2018
479

Monitoringul financiar al întreprinderilor de stat

Întreprinderile de stat, municipale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public vor fi evaluate pentru a identifica riscurile bugetar-fiscale aferente activității economico-financiare. Evaluarea va fi efectuată în baza Regulamentului privind monitoringul financiar, care a fost publicat în Monitorul Oficial de vineri, 19 ianuarie 2018.
Detalii
09
10 2017
701

Proiectul cu privire la întreprinderea de stat şi înreprinderea municipală, votat în prima lectură

Proiectul prin care se propune lansarea procedurii de reorganizare a întreprinderilor de stat și municipale în societăți pe acțiuni a fost votat de Parlament în prima lectură.

Potrivit secretarului de stat al Ministerului Economiei şi Infrastructurii, Angela Susanu, acest proiect propune actualizarea şi uniformizarea politicilor publice de administrare a întreprinderilor de stat și a întreprinderilor municipale la normele generale de guvernare corporativă, care vor determina şi delimita clar atribuţiile fondatorului, consiliului de administrație şi ale administratorului.
Detalii
27
07 2017
1200

Întreprinderi de stat şi municipale: noi reglementări ale activităţii

Proiectul de lege privind întreprinderile de stat şi municipale, aprobat de Guvern, a fost publicat în MO şi reglementează particularităţile fondării, funcţionării şi încetării activităţii acestora, modul de administrare a bunurilor, transmise lor, procedura de reorganizare sau dizolvare, componenţa, atribuţiile şi răspunderea organelor de conducere, la fel ca şi tranzacţiile cu conflict de interese și modul de dezvăluire a informației de către aceste entităţi.
Detalii