22
03 2021
256

(28.3.45) Constituie obiect impozabil cu TVA returnarea mijloacelor fixe, anterior primite în gestiune economică de către întreprinderile de stat și întreprinderile municipale?

Conform art.93 pct.3) din Codul fiscal, livrare de mărfuri reprezintă transmiterea a dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parţială.

   Potrivit art.93 pct.6) din Codul fiscal, livrare impozabilă reprezintă livrare de mărfuri, livrare (prestare) de servicii, cu excepţia celor scutite de TVA, fără drept de deducere, efectuate de către subiectul impozabil în procesul activităţii de întreprinzător.


Detalii

03
02 2021
1094

Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12) în cazul întreprinderilor municipale

Urmează să depună întreprinderea municipală (ÎM) Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12) dacă aceasta nu a desfășurat activitate ce generează obligații de achitare a impozitului pe venit?

 

Conform prevederilor art. 83 alin. (2) lit. c) din CF, persoanele juridice rezidente, inclusiv cele specificate la art. 512 și 513din CF, cu excepţia autorităţilor publice şi instituţiilor publice, indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului sunt obligate să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit.


Detalii
18
03 2020
1244

Situațiile financiare ale întreprinderilor de stat vor fi supuse auditului extern obligatoriu

Situațiile financiare anuale ale întreprinderilor de stat vor fi supuse auditului extern obligatoriu, iar situațiile financiare anuale ale întreprinderilor municipale – în cazul în care acestea fac parte din categoria entităţilor mijlocii, a entităţilor mari sau a entităţilor de interes public, în corespundere cu legislaţia contabilă.

În Monitorul Oficial din 17 martie a fost publicată Legea nr. 19 din 20 februarie 2020 pentru modificarea Legii cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, precum și Decretul de promulgare al legii.
Detalii
24
02 2020
1473

Audit extern obligatoriu pentru întreprinderile de stat și cele municipale

Situațiile financiare anuale ale întreprinderilor de stat vor fi supuse auditului extern obligatoriu. Parlamentul a aprobat, în lectura finală, proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală.

Conform proiectului, situațiile financiare anuale ale întreprinderilor municipale vor fi supuse auditului extern obligatoriu în cazul în care acestea fac parte din categoria entităţilor mijlocii, a entităţilor mari sau a entităţilor de interes public, conform Legii contabilității și raportării financiare.
Detalii
14
02 2020
1705

Activitatea întreprinderilor de stat și municipale: reglementări noi

Odată cu adoptarea Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală (Legea nr. 246/2017) a fost inițiat un proces amplu de reformare a sectorului întreprinderilor de stat atât la nivel de politici, cât și la nivel de întreprinderi.

Legea în cauză a venit să substituie Legea nr. 146/1994 cu privire la întreprinderea de stat (Legea nr. 146/1994) și a avut drept scop asigurarea unei abordări echitabile a activităţii întreprinderilor de stat (ÎS) și întreprinderilor municipale (ÎM).
Detalii
21
10 2019
1435

Întreprinderile de stat și municipale vor fi gestionate mai eficient

Cabinetul de miniștri a votat în ședința de vineri, 18 octombrie 2019, proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, fiind aprobate mai multe acte normative:

Statutul-model al întreprinderii de stat
• Statutul-model al întreprinderii municipale
• Regulamentul-model cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al întreprinderii de stat
• Regulamentul-model al Consiliului de administrație al întreprinderii de stat

Detalii
02
08 2019
1173

Guvernul susține modificarea Legii cu privire la întreprinderea de stat și municipală

Guvernul a aprobat în ședința din 1 august avizul la proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală

Reamintim că un grup de deputați au elaborat o inițiativă legislativă ce prevede mai multe modificări la legea menționată, inclusiv auditul extern obligatoriu al situațiilor financiare la întreprinderile de stat și municipale.
Detalii
08
07 2019
746

Activitatea ÎS și ÎM, mai transparentă

Întreprinderile de stat și cele municipale ar putea fi obligate să achiziționeze bunuri, lucrări și servicii prin sistemul de achiziții publice. Parlamentul a aprobat în prima lectură, în ședința din 5 iulie curent, proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală.

Totodată, prin acest proiect se propune și obligativitatea efectuării auditului extern pentru toate întreprinderile de stat și cele municipale.
Detalii