12
07 2021
906

Peste 130 de entități inactive ar putea fi radiate din Registrul de stat

Agenția Serviciilor Publice a publicat lista a încă 131 persoanelor juridice inactive și a întreprinzătorilor individuali inactivi în privința cărora din oficiu a inițiat procedura de radiere din Registrul de stat al persoanelor juridice și Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali.
Avizul cu privire la iniţierea procedurii a fost în Monitorul Oficial din 9 iulie curent, conform prevederilor art.26 alin (3) din Legea nr.220-XVI privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali.
 
Cererile și creanțele creditorilor pot fi depuse în termen de două luni la Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept al Agenției Servicii Publice, pe adresa: str. Al. Pușkin 47, mun. Chișinău.


Detalii

07
06 2021
1224

Proceduri uniforme de lichidare a contribuabililor inactivi

Lista persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali inactivi, care sunt pasibili radierii din oficiu și identificați de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) în conformitate cu prevederile regulamentului intern aprobat în acest scop, se va transmite IP „Agenția Servicii Publice” (ASP) trimestrial, către data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune. În listă vor fi incluși contribuabilii care corespund noțiunilor de persoană juridică inactivă și întreprinzător individual inactiv1, specificate la art. 2 din Legea nr. 220/2007.
 
Prevederea se conține în proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea transmiterii de către SFS către ASP a informației aferente persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali inactivi, care sunt pasibili radierii din oficiu,
Detalii