19
01 2017
3139

Uzura mijloacelor fixe în scopuri fiscale - 2

În cadrul unui control fiscal s-a stabilit că în contabilitatea SRL „Z” în anul 2015 au fost reflectate la mijloace fixe active a căror valoare nu depășește 6000 lei la care a fost calculată uzura în contabilitate și în scopuri fiscale, argumentând faptul că sunt utilizate în activitatea întreprinderii mai mult de un an. Corect sau nu procedează în acest caz întreprinderea?
Detalii
19
07 2016
3924

În cadrul inventarierii am depistat lipsuri foarte mari... Vinovatul cred că deja nu mai poate fi găsit... Cum să procedez, care este procedurea de contabilizare a acestor lipsuri din punct de vedere contabil, dar și fiscal? Care este procedura cu T.V.A.? Trebuie cumva întors? Care sunt pașii? Ce acte sunt necesare de inocmit la depistarea lipsurilor?

Inventarierea bunurilor materiale se efectuează conform prevederilor Legii contabilitatii nr.113 din 27.04.2007 (art.v24) si Regulamentului privind inventarierea, aprobat prin Ordinul Ministerului Finantelor nr.60 din 29.05.2012 (în continuare Regulament).
Detalii
18
07 2016
9257

În urma inventarierii au fost depistate surplusuri si neajunsuri. Cum se reflectă?

Rezultatele inventarierii se înregistrează în contabilitate în baza deciziei (ordinului) conducătorului, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, conform prevederilor Regulamentului privind inventarierea, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 60 din 29.05.2012 (în continuare Regulament) și Planului de conturi contabil.
Detalii
08
09 2015
1517

În contextul inventarierii pozițiilor din bilanțul întreprinderii, au fost constatate datorii istorice din partea unor contraagenți. Încercînd a întreprinde măsuri de a incasa sumele respective, s-a stabilit că în cazul unui agent economic, conform informației disponibile la Camera Înregistrării de Stat, acesta deţine statut de întreprindere pasivă. Se permite oare deducerea datoriei casate față de o întreprindere care, conform datelor din Registrul de stat,

dispune de statut de „întreprindere pasivă”?

Conform art. 31 alin. (1) din CF, se permite deducerea oricărei datorii compromise, conform legislației, dacă această datorie s-a format în cadrul desfășurării activității de întreprinzător.
Detalii