07
05 2018
510

„Femei în afaceri”. Programul continuă

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) anunță lansarea celui cel de-al doilea apel de proiecte în Cadrul Componentei II a Programului-pilot „Femei în afaceri”. Dosarele pentru Concursul de granturi pot fi depuse din data de 4 mai şi până la 5 iunie curent.

La Componenta de granturi pot participa femeile care gestionează o întreprindere de până la 2 ani. Valoarea maximă a grantului va constitui 165 mii lei, dintre care 110 mii lei sunt direcționați pentru investiții în achiziționarea echipamentelor, iar restul de 55 mii lei pentru servicii de dezvoltarea afacerii: cercetare, consultanță și promovare.
Detalii
07
05 2018
483

Fondul de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri

Ministerul Economiei și Infrastructurii propune spre consultare proiectul hotărârii Guvernului cu privire la Fondul de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, care conține și Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Fondului.

Proiectul a fost elaborat din necesitatea asigurării unei continuități în procesul de implementare a măsurilor de suport pentru întreprinderile mici și mijlocii, în special, în vederea facilitării accesului la finanțare a IMM-urilor din Republica Moldova.
Detalii
27
04 2018
891

Investițiile nu înseamnă doar bani…

Deseori mai scumpe sunt ideile, oportunitățile, parteneriatele, schimbul de experiență și stilul de comunicare cu autoritățile. De obicei, investitorii sunt gata să vină cu aportul acolo unde există potențial, iar procedurile birocratice pot fi depășite cu costuri (de timp, dar și financiare) mici. Guvernul tarii noastre a depus un efort pentru a crea condiții cât mai favorabile investitorilor străini.

Inițiativa amendamentelor, completărilor și modificărilor ale Legii cu privire la migrația de muncă a venit din partea investitorilor străini, care la întrunirile Consiliului Economic pe lângă prim-ministrul RM au menționat că procedura de obținere a permisului de muncă și de ședere, era foarte anevoioasă.

Detalii
25
04 2018
688

Î.S. „Fiscservinform” – partener de încredere în utilizarea serviciilor electronice

Instruirea continuă și dezvoltarea profesională este o parte importantă și necesară din activitatea oricărui om indiferent de domeniul în care activează. Procesul de autoinstruire este indispensabil în condițiile în care lumea informațională evoluează cu pași rapizi, iar pentru a ține piept acestor schimbări, trebuie să lucrăm permanent asupra personalității noastre.
Detalii
19
04 2018
248

Moldova-Turcia: protejarea reciprocă a investiţiilor

Ieri Cabinetul de miniștri a aprobat un proiect de lege care prevede ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la 16 decembrie 2016 la Instambul.

Documentul stabileşte principiile juridice de bază menite să fortifice relaţiile de prietenie între cele două state și este elaborat ca urmare a convenirii celor două părți asupra reînnoirii Acordului privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la 14 februarie 1994.
Detalii
18
04 2018
243

PARE 1+1: primele 10,62 mil. lei pentru dezvoltarea afacerilor în anul curent

Comitetul de Supraveghere al Programului de Atragere a Remitențelor în Economie PARE 1+1 a aprobat încă 44 de cereri de finanțare nerambursabilă în sumă totală de 10,62 mil. lei, înaintate de companiile create sau extinse de emigranți sau rudele acestora. Potrivit estimărilor, vor fi create peste 100 locuri noi de muncă, iar investițiile cumulative în economia națională vor constitui 28,20 mil. lei.

Din cele 44 de întreprinderi aprobate pentru finanțare nerambursabilă, 43% sunt în faza extinderii/dezvoltării afacerii, iar 57% sunt start-upuri. Totodată, 16 afaceri sunt create de lucrătorii emigranți, care s-au întors de peste hotare, iar 28 — de rudele de gradul I ale emigranților. Datele statistice arată că aproape jumătate din afaceri sunt create și administrate de tineri, iar o treime – de femei.
Detalii
12
04 2018
435

Dobândirea cetățeniei moldoveneşti: importanţa investiţiilor şi reputaţia ţării

Regulamentul privind procedura de desfășurare a concursului de selectare a unei companii în vederea atribuirii contractului de prestare a serviciilor publice de elaborare, implementare și promovare internațională a Programului de dobândire a cetățeniei prin investiție a fost aprobat. Documentul a fost discutat în cadrul ședinței Comisiei de examinare a dosarului pentru obținerea cetățeniei prin participarea la Programul de investiții în Republica Moldova.

Regulamentul prevede cerințele clare de aplicare la concurs, conținutul ofertelor, criteriile generale de eligibilitate și evaluare a ofertanților, serviciile prestate de către companie etc. Ministrul Economiei și Infrastructurii a menționat că implementarea cu succes a Regulamentului va permite Republicii Moldova să obțină un program funcțional chiar de la lansarea acestuia, reiterând importanța selectării unei companii cu experiență vastă în domeniu, care să corespundă standardelor internaționale.
Detalii
05
04 2018
353

Agenţia de Investiţii va gestiona brandul de ţară

Executivul a aprobat în şedinţa din 4 aprilie curent o hotărâre cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Investiţii. Aceasta va fi creată prin fuziunea Organizaţiei de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO) și a Agenţiei Turismului și va fi subordonată Guvernului Republicii Moldova. Totodată, au fost aprobate Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Investiţii, structura şi organigrama autorităţii, iar efectivul-limită a fost stabilit în număr de 30 de unităţi.

Noua structură este persoană juridică de drept public, finanțată de la bugetul de stat și din alte surse neinterzise de cadrul normativ. Misiunea Agenţiei este de a contribui la creşterea economică prin sporirea nivelului de atragere a investițiilor străine, majorarea volumului exporturilor, dar şi dezvoltarea turismului prin promovarea imaginii ţării.
Detalii
19
03 2018
307

Facilităţi pentru inovații în Republica Moldova

Ministerul Economiei și Infrastructurii propune spre consultare publică proiectul de lege cu privire la parcurile științifico-tehnologice și incubatoarele de inovare în redacție nouă.

Documentul are drept scop crearea premiselor necesare pentru constituirea şi funcționarea parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarelor de inovare pentru a facilita implementarea inovaţiilor şi transferului de tehnologii în produse şi servicii noi sau perfecționate, competitive pe piață.
Detalii