21
04 2020
3758

Prezentarea IRM19 în cazul concediilor neplătite

Publicația Periodică „Monitorul Fiscal FISC.md”, la multiplele întrebări adresate de contribuabili, a adresat Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (CNAM) solicitarea cu privire la particularitățile de completare și prezentare a Formei IRM19 Informație privind stabilirea drepturilor sociale și medicale aferente raporturilor de muncă în cazul concediilor neplătite, dar și aspecte ce țin de asigurarea obligatorie de asistență medicală în cazul concediilor de lungă durată din cont propriu al angajatului. În continuare venim cu precizările oferite de CNAM.

Conform art. 6) alin. (4) lit. i) din Legea nr.1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, statutul de persoană asigurată se suspendă în cazul suspendării contractului individual de muncă, cu excepţia suspendării acestuia în următoarele circumstanţe:
Detalii
27
02 2020
365

О порядке представления деклараций работодателями, имеющих всего двух работников

ООО «К» учреждено в начале июня 2019 г. Учредители не собираются работать по индивидуальному трудовому договору (ИТД), но заключили ИТД с двумя физическими лицами – директором и главным бухгалтером. Таким образом, до сих пор на предприятии всего два работника и пока не предвидятся новые работники. Заработная плата пока минимальная. Поскольку предприятия, у которых численность работников на протяжении года не превышает трех единиц, могут представлять отчеты один раз в год, до сих пор мы не представляли отчеты по социальному и медицинскому страхованию. Правильно ли мы поступили?

Detalii
13
12 2019
3568

Dreptul la concediul paternal

Conform legislației, tatăl copilului nou-născut are dreptul la concediu paternal pentru a participa la îngrijirea copilului. Urmează ca să i se acorde persoanei concediul paternal în cazul în care, tatăl beneficiază de indemnizație de maternitate de 126 de zile pentru soția care nu lucrează dar, se află la întreținerea acestuia?

Potrivit art. 1241 al Codului muncii (CM) tatălui copilului nou-născut i se acordă un concediul paternal pentru a asigura participarea lui efectivă la îngrijirea copilului nou-născut. Durata concediului paternal este stabilită de 14 zile calendaristice şi pe perioada concediului paternal, salariatul beneficiază de o indemnizație paternală care nu poate fi mai mică decât venitul mediu lunar asigurat pentru perioada respectivă și care este achitată din bugetul asigurărilor sociale de stat. Prin urmare, indemnizația paternală se stabilește tatălui copilului nou-născut.
Detalii
05
12 2019
1290

Corectarea formei IRM19

Persoana deține funcția de contabil în două întreprinderi convențional SRL A și SRL B. În luna curentă urma să raporteze pentru SRL A prin forma IRM19 angajarea unei persoane și eliberarea alteia. Din greșeala contabilului, formularul IRM19 a fost completat și prezentat pentru SRL B. Desigur, la depistarea erorii forma IRM19 pentru SRL A a fost prezentată. Dar cum putem corecta informația pentru SRL B în sensul de a o anula?
Detalii
04
12 2019
3735

IRM19: modificarea tipului contractului individual de muncă

Un angajat al întreprinderii activează din anul 2017 în bază unui contract individual de muncă prin cumul. Începând cu data de 1 decembrie 2019, persoana a depus cerere pentru a fi transferată la un alt loc de muncă în cadrul aceleiași întreprinderii, va activa tot în bază de contract individual de muncă, doar că deja acesta va deveni loc de muncă de bază. Urmează a fi reflectat în Informaţia IRM 19 situaţia de modificare a contractului individual de muncă în cazul în care persoana nu se angajează şi nici nu se eliberează, fiind modificate doar prevederile contractului individual de muncă?
Detalii
16
09 2019
2760

Prezentarea Formei IRM19 în lipsa codului CPAS

Am angajat la serviciu o persoană care nu a mai activat până la momentul actual şi nu dispune de CPAS. Cum trebuie să prezint IRM 19? Se permite de indicat zero, ca şi la completarea Dării de seamă IPC 18? În cazul prezentării cu indicele “0” în loc de codul CPAS este necesar ca în luna următoare să prezentăm IRM 19 „de corectare” cu indicarea codului CPAS deja atribuit?

Detalii
12
09 2019
1513

Cu privire la corectarea Informaţiei aferente raporturilor de muncă

Suntem o întreprindere cu mulţi angajaţi, care se eliberează sau se angajează pe parcursul lunii. La fel, avem persoane care pleacă în concediu de îngrijire a copilului. În luna februarie 2019 am prezentat darea de seamă DSA 19, în care a fost greşit declarată data acordării concediului de îngrijire a copilului până la vârsta de 3 ani. Cum urmează să corectăm acest raport?


Prin Ordinul nr.33 al Ministerului Finanţelor din 18 februarie 2019 au fost introduse modificări la Ordinul nr. 126 din 4 octombrie 2017 la care, în anexa nr. 3, a fost aprobat formularul tipizat Informaţia privind stabilirea drepturilor sociale şi medicale aferente raporturilor de muncă (în continuare – Forma IRM 19), care a substituit forma DSA 19 şi tabelul nr. 2 din Darea de seamă IPC 18.
Detalii
17
08 2019
3028

Completarea Dării de seamă (forma IRM19) în cazul suspendării contractului individual de muncă

În cazul în care angajatul își ia concediu din contul propriu angajatorul este obligat să declare acest fapt prin prezentarea Dării de seamă forma IRM19? Care indicatori din formularul menționat completăm și în special care cod al modificării raporturilor de muncă urmează să reflectăm în col.8 a Dării de seamă forma IRM19?

Detalii
10
07 2019
404

Ordinul nr. 295 din 09.07.2019 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale