15
06 2022
1348

Declararea categoriilor persoanelor asigurate. Studii de caz

Una dintre angajatele entităţii a revenit din concediul de îngrijire a copilului până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani. Prin urmare, continuă să primească indemnizaţia pentru îngrijirea copilului. Examinând Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate, am depistat că există categoria 156 „persoană care şi-a reluat activitatea cu program parțial până la expirarea concediului pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani”.  Mămica a revenit la serviciu cu program integral de 8 ore. Cu care categorie a persoanei asigurate urmează să fie declarată această angajată?


Detalii
16
03 2022
1885

Pentru angajatorii refugiaților din Ucraina: codul CPAS, completarea și prezentarea IPC21 și IPM19

Persoanele refugiate din Ucraina, care se vor afla pe teritoriul Republicii Moldova o perioadă mai îndelungată de timp, vor putea beneficia de servicii publice de încadrare în câmpul muncii în baza numărului de identificare de stat (IDNP), atribuit la traversarea frontierei Republicii Moldova, ce poate fi descărcat cu ajutorul unei aplicații digitale. Informația privind numărul de identificare al persoanei fizice (IDNP) poate fi obținută online, pe platforma dopamoga.gov.md, la compartimentul „Obține IDNP", introducând datele personale din actul de identitate deținut de cetățeanul refugiat din Ucraina (pașaport de călătorie în străinătate, act de identitate intern sau certificat de naștere), comunică Casa Națională de Asigurări Sociale
Detalii
04
02 2022
4020

IRM19 în cazul angajaților prin cumul și celor ce prestează servicii în baza contractelor civile

Urmează întreprinderea să prezinte informația privind modificarea raporturilor de muncă  a salariaților săi (forma IRM19), în raport cu angajații  care lucrează prin cumul și cei ce prestează servicii în  baza contractelor civile?


 În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (11) din Legea nr. 489/2021 privind sistemul public de asigurări sociale (Legea nr. 489/2021) angajatorii, indiferent de tipul de proprietate și de forma juridică de organizare, sunt obligați să prezinte, pe suport de hârtie sau utilizând metode automatizate de raportare electronică cu aplicarea semnăturii digitale, informația aferentă raporturilor de muncă pentru
Detalii

31
01 2022
2547

IRM19 в случае лиц, работающих по совместительству и оказывающих услуги на основе гражданско-правовых договоров

Должно ли предприятие представлять информацию об установлении социальных и медицинских прав, связанных с трудовыми отношениями (форма IRM19), в случае лиц, работающих по совместительству, и тех, что предоставляют услуги на основе гражданско-правовых договоров?

 

В соответствии с положениями ст. 5 ч. (11) Закона №489/2021 о государственной системе социального страхования (Закон №489/2021), работодатели, независимо от вида собственности и организационно-правовой формы, обязаны представлять на
Detalii

13
12 2021
3700

CNAS despre erorile depistate în IPC21 și IRM19

Casa Națională de Asigurări Sociale atenționează plătitorii de contribuţii supra  unor aspecte ce ţin de corelarea datelor declarate în dările de seamă aferente asigurărilor sociale de stat.
 
Astfel, angajatorul este obligat să declare situaţiile aferente relaţiilor de muncă prin intermediul formularului IRM 19 „Informație privind stabilirea drepturilor sociale şi medicale aferente raporturilor de muncă". Art. 5 alin (1¹) din Legea 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale prevede că angajatorii, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, sunt obligaţi să prezinte pe suport de hârtie sau utilizând metode automatizate de raportare electronică, cu aplicarea semnăturii digitale, informaţia aferentă raporturilor de muncă pentru stabilirea drepturilor sociale şi medicale,
Detalii
17
11 2021
1998

Decesul salariatului: aspecte juridice și fiscale

Care sunt aspectele juridice de care urmează să țină cont angajatorul în cazul decesului unui salariat al întreprinderii?  Sunt sau nu impozabile plățile restante achitate moștenitorilor salariatului?
 
Conform art. 82 lit. a) din Codul muncii (CM), circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor și atrag încetarea contractul individual de muncă sunt decesul salariatului, declarare a acestuia decedat sau dispărut fără urmă prin hotărâre a instanţei de judecată.


Detalii

25
10 2021
1936

Termenul limită de prezentare a dărilor de seamă este 25 octombrie

Cu toate că P. P. „Monitorul Fiscal FISC.md” vine în sprijinul contabililor cu publicarea lunară a calendarului fiscal și reamintește data prezentării dărilor de seamă și de achitare a obligațiilor fiscale ale contribuabililor, astăzi propunem o recapitulare a subiectului. Ținând cont de faptul că luni, 25 octombrie, este termenul-limită de prezentare a rapoartelor privind reținerea impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, TVA, accize etc., ținând cont de faptul că în activitatea cotidiană a contabililor apar diferite situații, recomandăm să examinați unele din articolele publicate de noi, selectate în funcție de darea de seamă.


Detalii
11
10 2021
770

Corelarea între dările de seamă aferente asigurărilor sociale de stat

Reieșind din norma legală în vigoare, angajatorul este obligat să declare situaţiile aferente relaţiilor de muncă prin intermediul formularului IRM19. Astfel, art. 5 alin. (1¹) din Legea 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale (în continuare - Legea nr. 489/1999) prevede că angajatorii, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, sunt obligați să prezinte, pe suport de hârtie sau utilizând metode automatizate de raportare electronică cu aplicarea semnăturii digitale, informaţia aferentă raporturilor de muncă pentru stabilirea drepturilor sociale și medicale, potrivit formei și modului aprobat de Ministerul Finanţelor, în termen de până la 10 zile lucrătoare de la data angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă, emiterii ordinului de acordare a concediului de îngrijire a copilului sau concediului paternal.


Detalii

22
06 2021
958

IRM19: protecția drepturilor angajaților la indemnizații

Obligativitatea prezentării de către angajatori a formularului IRM19 este prevăzută de art. 5 alin 1¹ din Legea 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale angajatorii, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, sînt obligaţi să prezinte, pe suport de hârtie sau utilizând metode automatizate de raportare electronică cu aplicarea semnăturii digitale, informaţia aferentă raporturilor de muncă pentru stabilirea drepturilor sociale şi medicale, potrivit formei şi modului aprobat de Ministerul Finanţelor.
 
În contextul în care informaţia din IRM19 este utilizată pe larg la stabilirea a mai multor prestaţii de asigurări sociale de stat, formularul se depune în termen de până la 10 zile lucrătoare de la data angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă,
Detalii
28
04 2021
1558

În ce condiții bunicii beneficiază de indemnizaţii pentru îngrijirea nepoților

Unul din angajaţii  întreprinderii  a solicitat concediu de îngrijire a copilului până la vârsta de 3 ani, fiind bunelul copilului. Este în drept angajatorul să refuze acordarea concediului solicitat? În cazul în care acest concediu se acordă, angajatul poate reveni la serviciu cu păstrarea indemnizației stabilite?  Se cunoaşte că copilul este născut pe teritoriul unei ţări străine.
 
Potrivit art. 124 alin. (2) din Codul muncii, în baza unei cereri scrise, persoanelor asigurate indicate la alin. (1) (femeilor salariate şi ucenicelor, precum şi soţiilor aflate la întreţinerea salariaţilor) după expirarea concediului de maternitate li se acordă un concediu parțial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani, cu achitarea indemnizației din bugetul asigurărilor sociale de stat.
Detalii