10
04 2019
268

Семинар “Особенности бухгалтерского учета командировочных и представительских расходов”

На этом семинаре будут представлены и проанализированы законодательные новинки, тематические исследования, методологические нормы для применения правил в области делегирования персонала, а также вопросы, связанные с протоколом (представлением).

Тематика:
1. Нормативно-законодательная база командировочных и представительских расходов;
2. Документальное оформление командировочных расходов;
Detalii
05
04 2019
137

Curs de perfecționare profesională în contabilitate

Cursul se adresează celor care doresc să studieze o perfecționare avansată în contabilitate. Pentru a vă fixa cunoștintele dobîndite, puteți parcurge numeroasele exemple și exercitii din fiecare pachet de curs, precum și material special dedicate unor aplicații inspirate din practica de zi cu zi a unui contabil cu modele de documente.
Detalii
29
03 2019
219

Seminar ,,Aspecte contabile privind remunerarea muncii’’

În cadrul acestui seminar interactiv, vor fi prezentate şi interpretate comentarii legislative, norme metodologice în domeniul legislaţiei muncii prin exemple documentare.

Seminarul este adresat persoanelor fizice şi juridice sub aspect simplu pe înţelesul tuturor.

Tematica:
Aspecte legislative prinvind remunerarea muncii. Drepturi și obligații;
• Forme de remunerare în sistemul Republicii Moldova;

Detalii
22
03 2019
161

Seminar “Particularităţi ale contabilităţii de delegarea salarariaţilor şi protocol (reprezentanţă)”

În cadrul acestui seminar, se vor prezenta și interpreta noutățile legislative, studii de caz, normele metodologice de aplicare a reglementărilor în domeniul delegare de personal, dar și aspecte legate de protocol (reprezentanţă).

Tematica:
1. Baza normativă şi legislativă a cheltuielilor de delegare şi protocol.
2. Perfectarea documentară a cheltuielilor de delegaţii;
Detalii
20
03 2019
226

Семинар “Особенности учёта у субъектов автотранспорта”

В рыночной экономике важно, чтобы предприниматели, менеджеры, бухгалтеры и фрилансеры знали о бухгалтерском учете не только в общем аспекте, но и в отраслевых особенностях. В этом контексте предлагается узнать особенности учета в транспортом отрасли.

Тематика:
I. Учёт топлива, аккумуляторов и автомобильных шин
1.1. Определение норм расхода и учёт топлива
1.2. Установление норм пробега автомобильных шин
1.3. Учёт движения аккумуляторов.
Detalii
13
03 2019
100

Seminarul “Aspecte contabile în sfera alimentaţiei publice”

Determinarea aspectelor contabile în sfera alimentaţiei publice este foarte importantă într-o echipă de colegi, pentru evitarea opiniilor separate vizavi de gestiunea documentelor justificative în industria alimentară.

Seminarul este adresat celor care doresc să obţină experienţă unică privind evidenţa contabilă în alimentaţia publică de perfecţionare în continuă privind abilităţile profesionale la nivelul aşteptărilor dvs.
Detalii
06
03 2019
157

Seminarul ,,Particularităţi ale contabilităţii în transportul auto’’

În economia de piaţă este important ca antreprenorii, managerii, contabilii şi liberii profesionişti să cunoască contabilitatea nu numai în aspectul general, dar şi particularităţi sectoriale. În acest context se propune de a cunoaşte particularităţile contabilităţii în transportul auto. Seminarul dat cuprinde contabilitatea mijloacelor de transport, combustibilului anvelopelor, acumulatoarelor consumurilor, cheltuielilor şi veniturilor, documentarea lor.

Tematica:
1. Contabilitatea combustibilului şi anvelopelor auto
a) Normele de consum al combustibilului
Detalii
28
02 2019
164

Forum Antreprenorial – Contabil 02/19

Tema: ,,Procedura de restituire la TVA’’, 06.03.2019

Marca Klubafaceri SRL invită contabilii, antreprenorii, economiști, etc dar și cei care dețin o afacere să participe la prima ediție din acest an a Forumului Antreprenorial – Contabil care va fi organizat la Chișinău.

Din acest considerent, acest forum își propune să pună în discuție următoarele subiecte:
Detalii
28
02 2019
210

Curs de perfecționare profesională în contabilitate, 11.03.2019

Cursul se adresează celor care doresc să studieze o perfecționare avansată în contabilitate. Pentru a vă fixa cunoștinţele dobândite, puteți parcurge numeroasele exemple și exerciţii din fiecare pachet de curs, precum și material special dedicate unor aplicații inspirate din practica de zi cu zi a unui contabil cu modele de documente.

Materialul este oferit sub aspect practic, cuprinde majoritatea aşteptărilor dvs., extrase din lege, exemple practice, documente practice, informaţii actuale şi utile. Cursurile pun accent pe APLICAŢII PRACTICE EXCEPȚIONALE.
Detalii