22
03 2019
333

Seminar “Particularităţi ale contabilităţii de delegarea salarariaţilor şi protocol (reprezentanţă)”

În cadrul acestui seminar, se vor prezenta și interpreta noutățile legislative, studii de caz, normele metodologice de aplicare a reglementărilor în domeniul delegare de personal, dar și aspecte legate de protocol (reprezentanţă).

Tematica:
1. Baza normativă şi legislativă a cheltuielilor de delegare şi protocol.
2. Perfectarea documentară a cheltuielilor de delegaţii;
Detalii
20
03 2019
365

Семинар “Особенности учёта у субъектов автотранспорта”

В рыночной экономике важно, чтобы предприниматели, менеджеры, бухгалтеры и фрилансеры знали о бухгалтерском учете не только в общем аспекте, но и в отраслевых особенностях. В этом контексте предлагается узнать особенности учета в транспортом отрасли.

Тематика:
I. Учёт топлива, аккумуляторов и автомобильных шин
1.1. Определение норм расхода и учёт топлива
1.2. Установление норм пробега автомобильных шин
1.3. Учёт движения аккумуляторов.
Detalii
13
03 2019
274

Seminarul “Aspecte contabile în sfera alimentaţiei publice”

Determinarea aspectelor contabile în sfera alimentaţiei publice este foarte importantă într-o echipă de colegi, pentru evitarea opiniilor separate vizavi de gestiunea documentelor justificative în industria alimentară.

Seminarul este adresat celor care doresc să obţină experienţă unică privind evidenţa contabilă în alimentaţia publică de perfecţionare în continuă privind abilităţile profesionale la nivelul aşteptărilor dvs.
Detalii
06
03 2019
322

Seminarul ,,Particularităţi ale contabilităţii în transportul auto’’

În economia de piaţă este important ca antreprenorii, managerii, contabilii şi liberii profesionişti să cunoască contabilitatea nu numai în aspectul general, dar şi particularităţi sectoriale. În acest context se propune de a cunoaşte particularităţile contabilităţii în transportul auto. Seminarul dat cuprinde contabilitatea mijloacelor de transport, combustibilului anvelopelor, acumulatoarelor consumurilor, cheltuielilor şi veniturilor, documentarea lor.

Tematica:
1. Contabilitatea combustibilului şi anvelopelor auto
a) Normele de consum al combustibilului
Detalii
28
02 2019
309

Forum Antreprenorial – Contabil 02/19

Tema: ,,Procedura de restituire la TVA’’, 06.03.2019

Marca Klubafaceri SRL invită contabilii, antreprenorii, economiști, etc dar și cei care dețin o afacere să participe la prima ediție din acest an a Forumului Antreprenorial – Contabil care va fi organizat la Chișinău.

Din acest considerent, acest forum își propune să pună în discuție următoarele subiecte:
Detalii
28
02 2019
365

Curs de perfecționare profesională în contabilitate, 11.03.2019

Cursul se adresează celor care doresc să studieze o perfecționare avansată în contabilitate. Pentru a vă fixa cunoștinţele dobândite, puteți parcurge numeroasele exemple și exerciţii din fiecare pachet de curs, precum și material special dedicate unor aplicații inspirate din practica de zi cu zi a unui contabil cu modele de documente.

Materialul este oferit sub aspect practic, cuprinde majoritatea aşteptărilor dvs., extrase din lege, exemple practice, documente practice, informaţii actuale şi utile. Cursurile pun accent pe APLICAŢII PRACTICE EXCEPȚIONALE.
Detalii
28
02 2019
355

Seminarul „Aspecte contabile și fiscale privind mijloacele fixe”

Seminarul este axat pe abordarea aspectelor practice privind evidența mijloacelor fixe conform recomandărilor SNC. În acest context, vor fi examinate procedurile de revizuire a deprecierii valorii contabile a imobilizărilor corporale la finele fiecărui an calendaristic privind testarea activelor, conform p.7 al SNC ,,Deprecierea activelor”, precum şi corectarea cheltuielilor / veniturilor sau menţinerea lor a valorii contabile, activelor întreprinderii Dvs.

Tematica:
Detalii
22
02 2019
358

Семинар: ,,Новые правила начисления амортизации основных средств в налоговых целях с 2019 г.''

В сфере экономической деятельности субъекты, являющиеся налогоплательщиками и обеспечивающие рабочие места для общества, должны иметь свободу выбора форм и методов организации своего бизнеса, включая статьи расходов, которые имеют отношение к их работе.

Тематика:

1. Законодательные аспекты амортизации основных средств в налоговых целях с 2019 года.
2. Переход к начислению амортизации основных средств в налоговых целях согласно новым требованиям (Модель)

Detalii
14
02 2019
280

Seminarul interactiv ,,Noile reglementări în Codul Fiscal pentru anul 2019”

În cadrul acestui seminar interactiv va avea loc prezentarea ultimelor modificări la Codul Fiscal pentru anul 2019. După cum v-am obișnuit, Marca Klubafaceri SRL vine și de această dată în întâmpinarea necesităților Dvs. cu un seminar practic, din care nu va lipsi secțiunea de întrebări și răspunsuri asupra oricărui subiect din domeniul fiscalității și noilor reglementări din Codului Fiscal.

Tematica:

• Ce s-a modificat în legislația fiscală?
• Cum aceste modificări se răsfrâng asupra afacerii Dvs. pentru anul curent?
• Ce trebuie să întreprindeți în mod practic, corect și în termen?
• Studii de caz și comentarii.

Detalii
04
02 2019
1112

Seminarul ,,Calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale pentru anul 2019 potrivit noilor cerinţe''

În procesul de activitate economică, entităţile se confruntă provocări continuie. În aceste condiţii, întreprinderile urmează să aibă destulă libertate în alegerea formelor şi metodelor de organizare a afacerii sale, inclusiv în ceea ce ține de aspectele de cheltuieli, care sunt relevante pentru activitatea agentului economic.

Tematica seminarului

1. Aspecte legislative privind amortizarea mijloacelor fixe în scopuri fiscale (2019)
Detalii