28
01 2019
435

Seminarul “Legislația muncii”

În cadrul acestui seminar vor fi prezentate și interpretate noutățile și normele metodologice de aplicare a reglementărilor în domeniul legislației muncii, dar și aspecte legate de securitatea și sănătatea în muncă.

Codul muncii constituie actul normativ de baza de care angajatorii și angajații vor ține cont în relațiile de muncă. Numeroase aspecte ce țin de dreptul muncii, legislația muncii și managementul resurselor umane sunt reglementate și de alte acte normative, de aceea în cadrul acestui seminar se va face referire și la raporturile de muncă reglementate prin legi speciale.
Detalii
17
01 2019
355

Forumul Antreprenorial – Contabil 01/19. Tematica: ,,Procedura de restituire a TVA’’

Marca Klubafaceri SRL invită contabilii, antreprenorii, economiștii etc. să participe la prima ediție din acest an a Forumului Antreprenorial – Contabil care va fi organizat la Chișinău.

Acest forum va pune în discuție următoarele subiecte:
1. Analize legislative. ,,Regulamentul privind restituirea TVA’’ (HG nr.93 din 01.02.2013)
2. Procedura de restituire a taxei pe valoarea adăugată
a) Model de documentare privind restituirea TVA
b) Model de decizii privind restituirea TVA (acceptat și respins).

Detalii
15
02 2019
1048

Cеминар ,,Порядок заполнения декларации о подоходном налоге за 2018 г.”

В рамках настоящего интерактивного семинара будут представлены практические аспекты заполнения Декларации VEN12, относящиеся к налоговой и бухгалтерской отчётности.

Цели семинара:
Детальном понимании затребованной информации и способах заполнения отчетов
• Раскрытие новых данных и их влияние на используемые информационные системы, о способах проверки, а также порядка заполнения отчетов
• Взаимодействие со специалистами в области финансов и бухгалтерской отчетности, перенятие их опыта в рамках сессии вопросов и ответов.

Detalii
31
01 2019
938

Seminarul „Completarea declarației cu privire la impozitul pe venit, forma VEN12”

În cadrul acestui seminar interactiv va avea loc prezentarea aspectelor practice, aplicabile Declarației VEN12 și domeniului fiscalității și contabilității.

Obiectivele seminarului se axează pe:
Înțelegerea în detaliu a informațiilor solicitate și a modului de completare a formularelor
• Structura noilor date și impactul în sistemele informatice utilizate, modul de verificare și completare a acestora
• Interacțiunea cu specialişti din domeniul fiscal-contabil, schimbul de experiență cu aceștia în cadrul sesiunii de întrebări și răspunsuri.

Detalii
25
01 2019
1059

Seminar ,,Evidența întreprinzătorilor individuali și a gospodăriilor țărănești. Prezentarea rapoartelor IPC18, UNIF14, UNIF18 în perioada de tranziţie la VEN12'’

Scopul seminarului este instruirea specialiștilor în domeniul businessului individual în ceea ce privește cunoașterea şi utilizarea sistemului informațional economic în activitatea ÎI și GȚ, ca bază managerială pentru luarea deciziilor, cu referire specială la elementele patrimoniale şi de gestionare corectă.

Tematica
1.Modul de ţinere a evidenţei contabile şi responsabilitatea pentru ținerea acesteia
2. Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor

Detalii
30
11 2018
870

Семинар “Особенности бухгалтерского учета командировочных и представительских расходов”

На этом семинаре будут представлены и проанализированы законодательные нововведения, тематические исследования, методологические нормы для применения правил в области делегирования персонала, а также вопросы, связанные с протоколом (представлением).

Тематика
1. Нормативно-законодательная база командировочных и представительских расходов
2. Документальное оформление командировочных расходов

Detalii
22
11 2018
252

Seminar ,, Gestiunea eficientă a indicatorilor financiari ai companiei’’

Acest seminar va oferi participanților (antrepenori, economişti, finansişti, director financiar, contabil, contabil șef, studenți, profesori, traineri, etc) posibilitatea să cunoască care sunt indicatorii analitici ce vor contribui ulterior la creșterea potențialului economic al entității economice, indiferent de genul de activitate și forma de proprietate a acesteia.

Tematica

1. Analiza situației de profit și pierdere
2. Analiza situației fluxurilor de numerar
Detalii
15
12 2018
518

Seminar “Particularităţi ale contabilităţii de delegare a salariaţilor şi protocol (reprezentanţă)”

În cadrul acestui seminar vor fi prezentate și interpretate noutățile legislative, studii de caz, normele metodologice de aplicare a reglementărilor în domeniul delegării de personal, dar și aspecte legate de protocol (reprezentanţă).

Tematica

1. Baza normativă şi legislativă a cheltuielilor de delegare şi protocol
2. Perfectarea documentară a cheltuielilor de delegaţii

Detalii
12
11 2018
306

Forum Antreprenorial – Contabil 13/18

Tema: ,,Elaborarea regulamentelor interne ale companiei''.

În activitatea economică entităţile, în calitate de plătitori de impozite şi cei care oferă locuri de muncă, se confruntă cu provocări continuie. În aceste condiţii, întreprinderile urmează să dețină suficientă libertate în alegerea formelor şi metodelor de organizare a afacerii, inclusiv care sunt mai relevante pentru activitatea lor.
Detalii
08
02 2019
923

Сurs de perfecționare: contabilitatea în agricultură

Scopul cursului este instruirea specialiştilor din domeniul agricol în ceea ce priveşte cunoaşterea şi utilizarea sistemului economic din unităţile agricole, ca bază managerială pentru luarea deciziilor cu referire la elementele patrimoniale şi de gestionare a producţiei.

Tematica

1. Active biologice. Metodologii de clasificare
2. Evaluarea şi recunoaşterea activelor biologice
Detalii