06
11 2018
369

Seminar ”Aspecte contabile ale veniturilor și cheltuielilor în operațiuni specifice”

Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor constituie una din cele mai dificile şi importante sectoare de evidenţă ale oricărei entităţi. De veridicitatea informaţiilor aferente veniturilor şi cheltuielilor sunt cointeresate toate categoriile de investitori: proprietarii, personalul angajat, furnizorii, clienţii etc. De asemenea, aceste informaţii servesc drept bază pentru determinarea rezultatului contabil şi a celui fiscal.


Seminarul este axat pe abordarea aspectelor propuse, fiind adresat tuturor contabililor, antreprenorilor, managerilor de întreprinderi, dar şi studenţilor de la facultăţile din domeniul vizat.
Detalii
29
10 2018
439

,,Principiile evidenţei contabile organizate de către persoanele fizice şi juridice ce practică activitate profesională în sectorul justiţiei’’

Scopul seminarului este instruirea specialiștilor din domeniu (birouri de avocat, birouri asociate de avocati, notari publici, administratori autorizați) în ceea ce privește cunoașterea şi utilizarea sistemului informational-economic în activitatea sa ca bază managerială pentru luarea deciziilor cu referire specială la elementele patrimoniale şi de ținere corectă a contabilităţii.

Tematica

1. Principiile evidenţei contabile organizate de către persoanele fizice şi juridice ce practică activitatea profesională în sectorul justiţiei
Detalii
23
10 2018
373

Seminar ,,Aspecte ale contabilității importului și exportului”

Marca Klubafaceri SRL organizează un seminar pentru antreprenori și contabili, pentru a le oferi informaţii şi răspunsuri concrete privind contabilitatea exportului şi importului. Instruirea este axată pe aspecte practice și ușor aplicabile, pentru a asigura companiei Dvs corectitudinea ținerii evidenței contabile și aplicarea legislașiei în relațiile economice externe.

Tematica

1.Prevederile legislației privind regimurile de import / export
2. Specificul contabilităţii operaţiunilor de import a serviciilor

Detalii
26
11 2018
883

Curs de perfecționare profesională în contabilitate

Cursul este adresat celor care doresc să studieze avansat contabilitatea. Pentru a putea aplica în practică cunoștintele dobândite, veți obține multiple exemple și exercitii pentru fiecare pachet din curs, precum și materiale speciale dedicate unor aplicații, inspirate din practica de zi cu zi a unui contabil, și modele de documente.

Materialul este oferit în aspect practic, corespunde aşteptărilor Dumneavoastră, conține extrase din lege, exemple practice, documente practice, informaţie actuală şi utilă.

Cursurile sunt axate pe aplicaţii practice excepționale.
Detalii
17
10 2018
573

Seminar ,,Particularităţile contabilităţii în transportul auto’’

În economia de piaţă este important caantreprenorii, managerii, contabilii şi liberii profesionişti să cunoască contabilitatea nu doar în aspect general, dar şi particularităţile pe domenii. În acest context, propunem să luați cunoştință cu particularităţile contabilităţii în transportul auto. Acest seminar cuprinde ținerea contabilității mijloacelor de transport, a combustibilului, anvelopelor, acumulatoarelor, consumurilor, cheltuielilor şi veniturilor, documentarea acestora.
Detalii
08
10 2018
528

Seminar „Aspecte contabile și fiscale privind mijloacele fixe”

Seminarul este axat pe abordarea aspectelor practice privind evidența mijloacelor fixe conform recomandărilor SNC. În acelaşi context, vor fi examinate procedurile de revizuire a deprecierii valorii contabile a imobilizătilor corporale la finele fiecărui an calendaristic, privind testarea activelor conform p.7 al SNC ,,Deprecierea activelor'', precum şi corectarea cheltuielilor / veniturilor sau menţinerea lor, a valorii contabile, activelor întreprinderii Dvs.

Tematica
Detalii
03
10 2018
477

Seminar interactiv ,,Noile reglementări din Codul fiscal, anul 2018’’

În cadrul acestui seminar interactiv va avea loc prezentarea ultimelor modificări la Codul fiscal pentru anul 2018.

Ca de obicei, Marca Klubafaceri SRL vine cu un seminar practic, din cadrul căruia nu va lipsi secțiunea de întrebări și răspunsuri la orice subiect din domeniul fiscalității, noilor reglementări din Codului fiscal.
Detalii
03
10 2018
480

Семинар “Особенности учёта у субъектов автотранспорта”

В рыночной экономике важно, чтобы предприниматели, менеджеры, бухгалтеры и фрилансеры знали бухгалтерский учет не только в общем аспекте, но учитывали и особенности отрасли. Поэтому мы предлагаем разобраться в особенностях бухучета в транспорте.

Тематика семинара

I. Учёт топлива, аккумуляторов и автомобильных шин
1.1. Определение норм расхода и учёт топлива
Detalii
22
02 2019
1294

Curs de perfecționare profesională în contabilitate

Cursul este destinat celor care doresc să studieze avansat contabilitatea. În cadrul instruirii vor fi examinate multiple exemple din practica cotidiană a contabililor, dar şi rezolvate exerciţii aferente fiecărui pachet al cursului. Totodată, participanţii vor obţine materiale speciale şi modele de documente.

Informaţia este oferită sub aspect practic, conţine extrase din lege, exemple, documente, este actuală, utilă şi corespunde aşteptărilor Dumneavoastră. Cursurile sunt axate pe aplicaţii practice excepționale.
Detalii
26
09 2018
519

Seminar interactiv ,,Aspecte contabile privind remunerarea muncii’’

În cadrul acestui seminar interactiv vor fi prezentate şi comentate aspecte legislative, norme metodologice în domeniul legislaţiei muncii prin exemple documentare.

Seminarul este destinat tuturor persoanelor fizice şi juridice, fiind pe înţelesul tuturor.

Tematica:

1. Aspecte legislative privind remunerarea muncii. Drepturi și obligații.
2. Forme de remunerare în sistemul salarial al Republicii Moldova.
Detalii