03
05 2018
512

Creşterea neesenţială a volumului producţiei agricole

Producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile din Republica Moldova (întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești și gospodăriile populației), conform estimărilor preliminare, a însumat în trimestrul I al anului 2018 în preţuri curente 1,633 mld. lei, ceea ce constituie 101% în preţuri comparabile faţă de perioada respectivă a anului 2017.

Datele sunt prezentate de Biroul Naţional de Statistică, care constată că majorarea producţiei agricole a fost determinată de creşterea producţiei în sectorul zootehnic cu 1%.
Detalii
03
05 2018
610

Moldova, marele consumator al laptelui ucrainean

În primul trimestru al anului curent Republica Moldova a devenit principalul consumator de lapte ucrainean.

Potrivit Serviciului Fiscal al Ucrainei, în perioada ianuarie-martie 2018 ţara vecină a exportat 2,89 mii tone de lapte, ceea ce constituie cu 52,69% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut.
Detalii
20
02 2017
1044

Parametrii de evaluare a calității laptelui și produselor lactate, ajustați la standardele europene

În nr.50-59 al Monitorului Oficial a fost publicată Decizia Guvernului Cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză și evaluare calitativă a laptelui și produselor lactate.

Elaborarea acesteia se înscrie în realizarea capitolului ”Agricultura și Dezvoltarea Rurală” din Planul de acțiuni pentru 2014- 2016 de realizarea Acordului de Asociere, semnat cu UE.
Detalii
25
10 2016
932

Modul de efectuare a achizițiilor de lapte de la persoanele fizice

În scopul creării condițiilor favorabile activității de achiziție a laptelui prin simplificarea documentării achizițiilor de lapte de la populație, Nomenclatorul formularelor tipizate de documente primare cu regim special, aprobat prin HG nr. 294 din 17 martie 1998 cu privire la executarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997, a fost completat cu formularul ,,Borderou de achiziție a laptelui”. Modificarea dată a fost efectuată prin HG nr.461 din 16 iunie 2014, publicată în MO nr. 160-166 din 20 iunie 2014.
Detalii