17
05 2022
211

Valoarea totală a contractelor de leasing, în creștere

În anul 2021 au fost acordate în leasing mijloace fixe în valoare de 1,7 mld. lei, în creștere cu 302,4 mil. lei sau cu 22% de anul 2020 (1,4 mld. lei), potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică. Partea preponderentă a mijloacelor fixe acordate în leasing a constituit mijloacele de transport, în valoare de circa 1,6 mld. lei sau 91% din totalul contractelor.

 

Valoarea mașinilor și utilajelor acordate în leasing a constituit 66,3 mii lei, a clădirilor și construcțiilor speciale – 39,2 mii lei și 41,3 mii lei constituie alte mijloace fixe.


Detalii

13
07 2021
479

Contracte de leasing, locațiune, sublocațiune și comodat

Leasingul, locațiunea și comodatul sunt instrumente comode și frecvent utilizate de către proprietarii de afaceri și administratorii de companii. Dar, cum arată acestea în ochii contabililor?

Indiferent dacă ești proprietarul unei afaceri sau directorul unei companii sau activezi în calitate de contabil, probabil te-ai întrebat:

 


Detalii

31
05 2021
627

29.1.3.5.22 Care este modalitatea de deducere a cheltuielilor legate de reparația unui mijloc fix conform contractului de leasing operațional, locațiune, concesiune, arendă, comodat, sublocațiune pentru entitățile care, începînd cu perioada fiscală 2018, aplică prevederile art. 26/1 din CF?

În conformitate cu prevederile art. 261 alin. (11) din Codul fiscal, cheltuielile aferente reparației curente și capitale a mijloacelor fixe ce nu corespund prevederilor alin. (2) al aceluiași articol se permit spre deducere în limita a 15% din suma calculată a locațiunii, arendei, leasingului operațional sau redevenței (plății pentru concesiune), suportată pe parcursul perioadei fiscale, iar în cazul cheltuielilor de reparație a mijloacelor de transport aerian internațional – în mărime de 100% din suma calculată a ratei de leasing operațional, suportată pe parcursul perioadei fiscale.


Detalii

18
05 2021
407

Diminuarea sumei mijloacelor fixe acordate în leasing

Suma mijloacelor fixe acordate în leasing în anul 2020 a constituit 1,4 mld. lei, fiind la nivelul anului 2017, comunică Biroul Național de Statistică. Aceasta s-a diminuat cu 23% față de anul 2019, când s-au înregistrat 1,8 mld. lei, dar și comparativ cu anul 2018 (circa 1,6 mld. lei).
 
Astfel, partea preponderentă a mijloacelor fixe acordate în leasing pe parcursul anului precedent (93% din total) au constituit mijloacele de transport – 1,3 mld. lei, dintre care autoturismelor le revine 0,9 mld. lei. De asemenea, 78,8 mil. lei reprezintă mașini și utilaje, 13,8 mil. lei – clădiri și construcții speciale, iar alte mijloace fixe au constituit 4,4 mil. lei.


Detalii

03
04 2021
423

(29.1.3.1.15) Cum se determină cuantumul provizioanelor destinate acoperirii creanțelor ce țin de nerecuperarea ratelor și neachitarea dobînzilor de leasing?

 În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (4) din Codul fiscal, organizaţiilor de creditare nebancară li se permite deducerea provizioanelor destinate acoperirii eventualelor pierderi ce ţin de nerestituirea creditelor nebancare şi neachitarea dobânzilor aferente şi acoperirii creanţelor ce ţin de nerecuperarea ratelor şi a dobânzilor de leasing financiar în limita provizioanelor calculate conform regulamentelor Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare.

05
02 2021
1351

Creșterea de capital și contractele de leasing

Conform actului de predare-primire al bunului în conformitate cu contractul de leasing financiar, un cetățean și-a transmis proprietatea - autoturismul companiei de leasing. Concomitent, acest bun a fost transmis în folosință cetățeanului, iar la expirarea contractului, el și-a răscumpărat autoturismul. În cazul dat urmează sau nu să fie calculată creșterea de capital?

Detalii
05
08 2020
1185

(35.1.6) Cum se completează factura fiscală în cazul transportării activelor în cadrul entității dezintegrate din punct de vedere teritorial, în caz de transportare a activelor fără transmiterea dreptului de proprietate, transmiterii activelor în leasing, arendă, locațiune?

Potrivit prevederilor pct.15 subpct.5) din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală", aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017, în caz de transportare a activelor fără transmiterea dreptului de proprietate, transmiterii activelor în leasing, arendă, locaţiune, uzufruct - în toate exemplarele facturii fiscale în rândul 7 „Redirijări" se indică mențiunea „Non livrare".

         La emiterea facturii fiscale pentru operațiunile cu mențiunea „Non livrare" în rândul 7 „Redirijări" indicii valorici și cantitativi se vor completa de către entitate pe măsura necesității.

29
05 2020
1127

TVA în funcție de tipul contractului de leasing

Care va fi regimul fiscal privind TVA, la realizarea contractelor privind leasing financiar și leasing operațional pentru mărfurile care sînt scutite de TVA fără drept de deducere conform prevederilor art. 103 alin.(1) pct. 271 din Codul fiscal?

În conformitate cu art.103 alin.(1) pct. 271 din CF, TVA nu se aplică la importul şi livrarea tractoarelor agricole de la poziţiile tarifare
Detalii
20
05 2020
731

Activitatea de leasing în anul 2019

În anul 2019 au fost acordate în leasing mijloace fixe în valoare de 1,8 mld. lei, cu 14,5% mai mult decât în anul 2018, comunică Biroul Național de Statistică.

Astfel, în anul precedent valoarea mijloacelor fixe oferite în leasing întreprinderilor şi organizațiilor reprezintă 846,5 mil. lei sau 46,7%, iar instituțiilor financiare – 5,7 mil. lei sau 0,3%. În același timp, valoarea mijloacelor fixe acordate în leasing în străinătate a constituit 6,3 mil. lei. Valoarea mijloacelor fixe acordate în leasing persoanelor fizice a constituit 960,4 mil. lei sau 53% din totalul finanțării.
Detalii