21
05 2015
1097

3. (28.7.4) Se va constata oare primirea sumei privind clauza penală ca livrare (scutită sau impozabilă)?

Conform art. 93 pct. 3) din Codul fiscal, livrare de mărfuri reprezintă transmitere a dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parţială, împrumutul bunurilor fungibile, cu excepţia mijloacelor băneşti, achitarea salariului în expresie naturală, prin alte plăţi în expresie naturală, prin comercializarea mărfurilor gajate în numele debitorului gajist, prin transmiterea mărfurilor în baza contractului de leasing financiar; transmitere a mărfurilor de către comitent comisionarului, de către comisionar cumpărătorului, de către furnizor comisionarului şi de către comisionar comitentului în cadrul realizării contractului de comision.
Detalii
16
10 2014
922

Uniunea Europeană a sprijinit lansarea a 30 de afaceri şi crearea a 100 de noi locuri de muncă în sectorul de producere a biocombustibilului

30 de afaceri au fost lansate şi dezvoltate şi circa 100 de noi locuri de muncă au fost create în sectorul de producere a biocombustibilului solid datorită Programului de leasing realizat de Proiectul Energie şi Biomasă în perioada 2012-2014.

Antreprenorii agricoli au achiziţionat în rate, din fonduri europene, echipamente de producere a brichetelor/peletelor, de tocare, balotare şi transportare a biomasei. Echipamentele au fost acordate în condiţii avantajoase, cu plata în rate pe perioadă de 3 ani, 0% comision, 0% dobândă şi 0% TVA.
Detalii
18
09 2014
1747

La unii contribuabili apar întrebări ce țin de prevederile articolului 90 din Codul fiscal în parte ce ține de reținerea impozitului pe venit la sursa de plată, și anume în cazul procurării unui bun imobil/ mobil de la o persoană fizică conform contractului de vânzare-cumpărare cu scopul de a-l transmite ulterior aceleiași persoane în baza contractului de leasing (lease-bask) ,

sau în cazul procurării unui bun imobil/ mobil de la o persoană fizică cu scopul de a-l transmite ulterior unei persoane terțe în baza contractului de leasing.

Reamintim, că în conformitate cu prevederile art.90 din CF, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanță conform art. 5 pct.20), reprezentanță permanentă, instituție, organizație, inclusiv orice autoritate publică şi instituție publică,reține, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor țărăneşti (de fermier), a cabinetului avocatului, a notarului public, a executorului judecătoresc, a biroului individual al mediatorului, pe veniturile obținute de către
aceasta conform art. 18 din CF.
Detalii
01
09 2014
945

Șapte milioane de lei, la dispoziția antreprenorilor moldoveni. Cum puteți obține finanțările

Începând de astăzi, întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) vor putea depune cereri de finanţare pentru procurarea unui sortiment de echipament de producere în cadrul Programului de susţinere şi dezvoltare a sectorului IMM-urilor pentru promovarea eforturilor privind ajustările economice structurale.
Detalii
20
08 2014
1526

ORDIN IFPS NR. 1213 din 20.08.2014

20
08 2014
1558

2. (29.1.7.60) Se va reţine oare impozitul pe venit la sursa de plată în cazul procurării de la persoanele fizice a proprietăţii care ulterior se transmite în leasing altor persoane?

În conformitate cu prevederile art. 90 din Codul fiscal, nu se reţine în prealabil impozitul pe venit din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, din suma înstrăinării activelor de capital ale persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova conform contractelor de leasing, lease-back.
Detalii
20
08 2014
1387

1. (29.1.7.61) Se va reţine oare impozitul pe venit la sursa de plată în cazul procurării de la persoane fizice a proprietăţii conform contractelor lease – back ulterior reziliate?

În conformitate cu prevederile art. 90 din Codul fiscal, nu se reţine în prealabil impozitul pe venit din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, din suma înstrăinării activelor de capital ale persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova conform contractelor de leasing, lease-back.
Detalii
07
05 2014
1196

Activitatea companiilor de leasing în anul 20131

Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în anul 2013 au fost acordate în leasing mijloace fixe în valoare de 1136,8 mil. lei, sau cu 320,7 mil. lei (cu 39,3%) mai mult decît în anul 2012. Partea preponderentă a mijloacelor fixe acordate în leasing au constituit mijloacele de transport în valoare de 961,5 mil. lei (sau 84,6% din totalul mijloacelor fixe acordate în leasing), din care autoturismele au constituit 97,9% din total mijloacele de transport.
Detalii