08
07 2021
177

Reziliența ecologică: prevenirea risipei alimentare și gestionarea deșeurilor

Contribuția la adoptarea și aplicarea legislației în domeniul mediului se regăsește printre prioritățile comunității de business. Cum se poate implica mediul de afaceri în protecția mediului, care este stadiul actual al cadrului normativ în domeniul gestionării deșeurilor și ce practici putem prelua din regiune – aceste și alte subiecte au fost discutate în cadrul mesei rotunde cu genericul „Sporirea rezilienței ecologice prin implicarea mediului de afaceri din RM”, organizată astăzi de AmCham Moldova și PRIAevents în parteneriat cu Ministerul Economiei și Infrastructurii și Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.


Detalii

22
12 2020
275

Legea privind fondurile de pensii facultative, publicată

În Monitorul Oficial din 18 decembrie curent a fost publicată Legea nr.198 din 20 noiembrie 2020 privind fondurile de pensii facultative, ce stabilește cadrul legal privind constituirea și funcționarea fondurilor de pensii facultative (Fond) ca parte a sistemului de asigurare facultativă pe baza economiilor individuale capitalizate, cerințele privind organizarea, licențierea și activitățile desfășurate de administratorii Fondurilor, normele aplicabile depozitarilor, precum și competențele de supraveghere a acestor entități atribuite Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF).
 
Potrivit legii, Fondul se înființează de către administrator pe baza contractului de societate civilă încheiat în formă scrisă, la care participantul devine parte după semnarea contractului individual de aderare și virarea contribuției.
Detalii
19
10 2020
502

Legea privind asigurarea subvenționată în agricultură va intra în vigoare la 16 ianuarie 2021

Producătorii agricoli și grupurile de producători își vor putea asigura interesele patrimoniale împotriva riscurilor specifice activităților agricole: seceta excesivă, grindina, inundații, ploi torențiale, atacuri ale organismelor dăunătoare, boli sau patologii la animale. În Monitorul Oficial din 16 octombrie curent a fost publicată Legea nr. 183 din 11 septembrie 2020 privind asigurarea subvenționată în agricultură.
 
Astfel, subvenționarea primelor de asigurare în agricultură se va efectua din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. Cota subvenției se va stabili în baza primelor de asigurare calculate conform condițiilor speciale de asigurare a riscurilor de producție în agricultură și va constitui 70%
Detalii
09
10 2020
1577

Constatarea și efectuarea urmăririi penale de către SFS

Serviciului Fiscal de Stat (SFS) i se va atribui, din 1 ianuarie 2021, competența constatării și efectuării urmăririi penale a infracțiunilor în cazurile prevăzute de Codul de procedură penală, precum și pentru efectuarea activității speciale în conformitate cu Legea nr. 59/2012 privind activitatea specială de investigații.
 
Modificările corespunzătoare la art. 1321 alin. (1) din Codul fiscal au fost publicate astăzi, 9 octombrie, în „Monitorul oficial” (Legea nr. 188 din 11 septembrie 2020). Actuala redacție a articolului indicat prevede că SFS poate doar constata infracțiunile în cazurile prevăzute de Codul de procedură penală.

Detalii
09
10 2020
870

Sistemul de pensii facultative – noi norme, mecanisme și reglementări

Tendinţele demografice mondiale și naționale, de rând cu o serie de alți factori sociali și economici, generează presiuni din ce în ce mai evidente asupra sistemului public de pensii, scopul căruia este menținerea securității financiare după pensionare și gestionarea eficientă a efectelor sociale, economice și financiare ale îmbătrânirii populației.

 

În vederea asigurării veniturilor la bătrânețe, Banca mondială, încă din anul 1994 prin raportul său „Evitarea Crizei Vârstei Înaintate” recomandă un sistem de pensii de tip multi-pilon, cuprinzând:

 


Detalii
17
08 2020
1022

Actele ce vizează procesul de insolvabilitate se vor publica în Registrul cauzelor de insolvabilitate

Notificările și înștiințările participanților la procesul insolvabilității, precum și dispozitivul  hotărârilor şi al încheierilor instanței de insolvabilitate se vor publica în Registrul cauzelor de insolvabilitate.
 
În Monitorul Oficial din 14 august 2020 a fost publicată Legea nr. 141 din 16.07.2020 pentru modificarea Legii insolvabilității.
 

Detalii
14
08 2020
1569

Mâine, 15 august 2020, intră în vigoare noi prevederi ce vizează comercializarea țigărilor

Mâine, 15 august 2020, intră în vigoare alin. 5 art. 25 din Legea nr. 278/2007 privind controlul tutunului, prin care se interzice expunerea vizibilă în spațiile publice a produselor din tutun și a produselor conexe, acestea urmând a fi plasate în boxe speciale închise.

 

Legea mai prevede că lista produselor din tutun şi a produselor conexe disponibile pentru comercializare cu indicarea prețurilor acestora, imprimată pe hârtie albă cu caractere negre, se va prezenta de către vânzător la solicitarea cumpărătorilor adulți.

 


Detalii
11
08 2020
513

Producătorii de produse vitivinicole, scutiți de la plata unor contribuții

 Producătorii de produse vitivinicole se scutesc de plata contribuțiilor obligatorii la Fondul Viei şi Vinului în perioada anului 2020, prin derogare de la art. 323 din Legea viei și vinului. 

 

În Monitorul Oficial din 7 august curent a fost publicată Legea nr. 157 din 20.07.2020 cu privire la plata contribuțiilor obligatorii în Fondul Viei şi Vinului și pentru modificarea Legii viei și vinului.

 


Detalii
28
07 2020
885

Legea cu privire la organizațiile necomerciale, publicată

Organizația necomercială se constituie benevol. Nimeni nu poate fi constrâns să fondeze organizații necomerciale, să devină membru al unei asociații obștești sau să fie sancționat pentru că a fondat, pentru că este sau nu este membru al unei organizații necomerciale. Persoanele se pot asocia fără a fi obligate să-și înregistreze organizația. Aceste prevederi sunt incluse în Legea nr. 86 din 11 iulie 2020 cu privire la organizațiile necomerciale (Legea nr. 86/2020), publicată luni, 27 iulie, în „Monitorul oficial”.
 
Potrivit acesteia, organizația necomercială este persoana juridică al cărei scop principal este altul decât obținerea de venit. În sensul legii date, organizații necomerciale sunt: asociația obștească, fundația și instituția privată.

Detalii
15
06 2020
748

Sancțiuni pentru încălcarea legislației din domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului

În Monitorul Oficial din 12 iunie curent a fost publicată Legea nr. 75 din 21 mai 2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor.
Documentul stabilește procedura de constatare a încălcărilor comise de către entitățile raportoare, persoanele cu funcții de conducere de rang superior, persoanele cu funcții de răspundere și angajații entităților raportoare, precum și modul de aplicare a sancțiunilor.

Detalii