29
08 2022
285

Legea zootehniei a fost publicată în Monitorul Oficial

 Cerințele privind organizarea instituțională și administrarea sectorului zootehnic, procedurile de eliberare a certificatelor zootehnice pentru animalele de reproducție, precum și regulile comerțului cu animale de reproducție și cu materialul germinativ provenit de la acestea, vor fi reglementate de Legea zootehniei nr.213/2022, ce a fost publicată în Monitorul Oficial din 26 august curent.

Conform legii,  statul va acorda subvenții deținătorilor de animale pentru achiziția animalelor de reproducție şi a animalelor de la fermele zootehnice de prăsilă sau a animalelor din import și va acorda plăți directe pentru menținerea fondului genetic al
Detalii

23
05 2022
570

Legea cu privire la învățământul dual: garanțiile părților contractante

Cheltuielile unității suportate pentru organizarea și realizarea învățământului dual sunt pasibile de compensare din bugetul de stat, în proporție de cel mult 50% din cheltuielile admise pentru compensare, în conformitate cu actele normative ce urmează a fi elaborate de Guvern, prevede Legea nr. 110 din 21 aprilie 2022 cu privire la învățământul dual, ce reglementează condițiile și caracteristicile desfășurării acestui tip de învățământ care a fost publicată în Monitorul Oficial din 20 mai curent.
 
Amintim că învățământul dual este o formă de organizare a învățământului profesional-tehnic, ce implică instruirea teoretică realizată la instituția de învățământ profesional-tehnic și instruirea practică, ce are loc
Detalii
02
03 2022
512

Legea privind Fondul național pentru dezvoltare regională și locală, în vigoare

În Monitorul Oficial din 1 martie curent a fost publicată Legea nr. 27 din 10 februarie 2022 privind Fondul național pentru dezvoltare regională și locală, ce stabilește principiile generale de constituire, organizare, finanţare şi funcționare a Fondului, care a fost instituit pentru finanțarea programelor și a proiectelor de dezvoltare regională și locală incluse în Documentul unic de program.
 
Fondul se formează din alocațiile aprobate anual prin Legea bugetului de stat, din surse de asistență externă și din alte surse ce nu contravin legislației.


Detalii

07
02 2022
378

Legea cu privire la serviciile publice va intra în vigoare peste 12 luni

Serviciile înregistrate în Registrul de stat al serviciilor publice vor fi prestate cetățenilor, în mod prioritar, electronic, prin intermediul ghișeului unic, cu utilizarea portalului guvernamental al serviciilor publice.
 
În MO din 4 februarie curent a fost publicată Legea nr. 234 din 23 decembrie 2021 cu privire la serviciile publice, ce va reprezenta cadrul normativ pentru prestarea serviciilor publice, asigurând accesibilitatea, calitatea serviciilor și eficiența prestării acestora, cu realizarea unui echilibru între satisfacerea intereselor beneficiarilor de servicii publice și a interesului public.


Detalii

28
12 2021
8443

O nouă categorie de pensie

Din 1 ianuarie 2022 se introduce o nouă categorie de pensie – cea anticipată pentru carieră lungă, care se acordă persoanelor care au realizat o activitate în muncă mai mare decât stagiul necesar prevăzut la pensiile pentru limită de vârstă, comunică Casa Națională de Asigurări Sociale. Astfel, bărbații se vor putea pensiona anticipat dacă au realizat 39 de ani de stagiu contributiv, iar femeile – 35 ani și 6 luni.
 
Pensia anticipată pentru carieră lungă se acordă de la data depunerii cererii, termenul de examinare a acesteia fiind de 60 de zile de la data depunerii acesteia cu anexarea tuturor actelor necesare. Pentru depunerea cererii beneficiarii urmează să-și programeze online vizita la CTAS, prin intermediul serviciului „Programare online la CTAS".
Detalii
22
11 2021
395

Aprobarea prealabilă a investițiilor de importanță pentru securitatea statului

Legea nr.174 din 11 noiembrie 2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului ce stabilește condițiile de efectuare de către investitori a activităților investiționale în domeniile de importanță pentru securitatea statului a intrat în vigoare, fiind publicată în Monitorul Oficial din 19 noiembrie curent.
 
Astfel, orice investitor potențial, anterior efectuării activităților investiționale în domeniile de importanță pentru securitatea statului sau activităților al căror obiect constituie bunuri de importanță pentru securitatea statului, va fi obligat să obțină de la Consiliu pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională o aprobare prealabilă. 


Detalii

11
11 2021
405

Indemnizațiile vor fi acordate doar medicilor vaccinați

Angajații sistemului de sănătate care evită administrarea vaccinului nu vor mai fi eligibili pentru a beneficia de indemnizația unică în mărime de 16 mii lei oferită din partea statului în cazul îmbolnăvirii de Covid19.
 
Parlamentul a aprobat în ședința de astăzi, 11 noiembrie, în lectura a doua, proiectului hotărârii de Guvern prin care se propun modificări la Legea nr. 69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative. Modificările au ca scop ajustarea măsurilor de sprijin pentru lucrătorii medicali expuși riscului de îmbolnăvire în contextul pandemiei COVID-19.


Detalii

24
09 2021
615

Directorii SFS și SV devin persoane cu funcții de demnitate publică

Parlamentul a aprobat în lectura a doua proiectul de lege ce prevede numirea și eliberarea din funcție a directorilor Serviciului Fiscal de Stat și cel al Serviciului Vamal, de către Guvern, la propunerea ministrului Finanțelor. 
 
Potrivit proiectului, prin derogare de la art.9 al Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, directorii celor două instituții, care până la momentul de față au avut statutul de funcționari publici, vor obține statutul de persoane cu funcție de demnitate publică.
 


Detalii

08
07 2021
825

Reziliența ecologică: prevenirea risipei alimentare și gestionarea deșeurilor

Contribuția la adoptarea și aplicarea legislației în domeniul mediului se regăsește printre prioritățile comunității de business. Cum se poate implica mediul de afaceri în protecția mediului, care este stadiul actual al cadrului normativ în domeniul gestionării deșeurilor și ce practici putem prelua din regiune – aceste și alte subiecte au fost discutate în cadrul mesei rotunde cu genericul „Sporirea rezilienței ecologice prin implicarea mediului de afaceri din RM”, organizată astăzi de AmCham Moldova și PRIAevents în parteneriat cu Ministerul Economiei și Infrastructurii și Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.


Detalii

22
12 2020
528

Legea privind fondurile de pensii facultative, publicată

În Monitorul Oficial din 18 decembrie curent a fost publicată Legea nr.198 din 20 noiembrie 2020 privind fondurile de pensii facultative, ce stabilește cadrul legal privind constituirea și funcționarea fondurilor de pensii facultative (Fond) ca parte a sistemului de asigurare facultativă pe baza economiilor individuale capitalizate, cerințele privind organizarea, licențierea și activitățile desfășurate de administratorii Fondurilor, normele aplicabile depozitarilor, precum și competențele de supraveghere a acestor entități atribuite Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF).
 
Potrivit legii, Fondul se înființează de către administrator pe baza contractului de societate civilă încheiat în formă scrisă, la care participantul devine parte după semnarea contractului individual de aderare și virarea contribuției.
Detalii