27
12 2018
1997

Legea BASS pentru anul 2019

Veniturile și cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) în anul 2019 vor constitui 21 427,4 mil. lei, fiind în creștere cu 11,0% în raport cu anul 2018. În Monitorul Oficial nr. 504-511 din 22 decembrie curent a fost publicată Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 și decretul de promulgare al Legii.

Astfel, pentru subprogramul Protecția în caz de incapacitate temporară de muncă se vor acorda 513 365,2 mii lei, pentru subprogramul Protecția socială a unor categorii de cetățeni – 326 529,4 mii lei, pentru Protecția socială a persoanelor cu dizabilități — 2 767 160,6 mii lei, iar pentru administrarea sistemului public de asigurări sociale se vor cheltui în total 185 923,8 mii lei.
Detalii
22
05 2017
1828

O nouă categorie de contribuabili

În scopul asigurării cu drepturi sociale a persoanelor fizice care practică activitatea independentă în domeniul comerţului cu amănuntul, a fost elaborat un proiect de lege prin care se introduce o nouă categorie de plătitori de contribuţii de asigurări sociale la bugetul asiguărilor sociale de statpersoane fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul.
Detalii
01
02 2017
1301

Particularităţi privind calcularea şi virarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat în anul 2017

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017, nr. 286 din 16.12.2016 (Monitorul oficial nr. 472-477 din 27.12.2016), prevede păstrarea tarifelor contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în formă procentuală la nivelul anului 2016, iar în sumă fixă s-a majorat şi constituie suma de 7 512 lei.
Detalii
05
01 2017
1501

Datoriile pot fi reeșalonate

Plătitorii la bugetul asigurării sociale de stat, care au datorii la plata majorării de întârziere (penalităţi) pentru anii precedenţi, sunt în drept, conform prevederilor Legii bugetului asigurării sociale pentru anul 2017, să solicite reeşalonarea stingerii amenzilor pe parcursul anului bugetar.
Detalii