16
09 2021
1228

Reorganizarea ministerelor: personalul transferat va beneficia de diferența de salariu

Angajaților transferați într-o funcție similară sau într-o funcție mai avansată, urmare a reorganizării administrației publice centrale de specialitate și transferării unor domenii de activitate de la o unitate bugetară către alta, li se va garanta diferența de salariu, în cazul în care salariile acestora, calculate conform Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar,  vor fi inferioare celor calculate anterior transferării.
 
O inițiativă legislativă prin care se propune completarea Legii nr. 270/2018
Detalii
04
03 2021
3029

Lectură finală: Parlamentul a votat modificările în Codul muncii și Legea salarizării

În ședința de astăzi a Parlamentului, cu 83 de voturi ale deputaților, în lectură finală au fost aprobate modificări și completări în Codul muncii, Legea salarizării și Legea salarizării în sectorul bugetar, scopul intervenției în aceste acte legislative fiind motivarea angajaților pentru prestarea muncii în condiții cu risc sporit.
 
Astfel, pentru munca prestată în condiții nefavorabile și a celor cu risc sporit pentru sănătate pe perioada decretării stării de urgență în sănătate publică, salariaților li se vor stabili sporuri de compensare. Cuantumul sporurilor urmează a fi stabilite de Guvern în funcție de greutate și nocivitate, cu consultarea patronatelor și sindicatelor, dar nu poate fi mai mic decât cel prevăzută de Legea salarizării.
Detalii
06
11 2020
2798

Premiile pentru anul 2019 ar putea fi achitate funcționarilor publici în luna decembrie 2020

Personalul din unitățile bugetare ar putea beneficia de un premiu anual pentru rezultatele activității desfășurate în anul 2019, proporțional timpului efectiv lucrat în anul respectiv. Cuantumul premiilor anuale pentru fiecare salariat va fi fixat în actul administrativ al conducătorului unității bugetare sau al autorității publice respective și nu poate fi acordat salariaților care au desfășurat o activitate profesională ineficientă sau necorespunzătoare ori au fost sancționați disciplinar în cursul anului. Pentru conducătorii unităților bugetare mărimea premiului va fi stabilită de către organul ierarhic superior, dar nu  poate depăși 50% din salariul de bază.

Detalii
20
12 2019
3180

Câți angajați din sectorul bugetar vor beneficia de majorări salariale în anul 2020

Parlamentul a adoptat în lectură finală proiectul de lege pentru modificarea Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. În urma acestei modificări, circa 44 de mii de angajați din sectorul bugetar vor beneficia de majorări salariale între 8 și 63% în anul 2020, comunică Ministerul Finanțelor.

Proiectul implică costuri financiare estimate la 372 mil. lei în calcul anual, iar cheltuielile respective sunt prevăzute în proiectul bugetului de stat pe anul 2020 și pe termen mediu pentru anii 2021-2022. Măsurile propuse vor fi însoțite și de majorarea valorii de referință prevăzute în cadrul legii bugetului de stat pentru anul 2020 cu un cost total de peste 1,2 mld. lei.
Detalii
12
12 2019
968

Transferurile pentru acoperirea cheltuielilor de salarizare, aprobate

Bugetele autorităților locale vor primi transferuri cu destinaţie specială în sumă de 1,37 mil. lei şi alte transferuri curente cu destinaţie generală în sumă de 500,8 mii lei. Scopul acestora este acoperirea parțială a cheltuielilor pentru implementarea prevederilor Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Guvernul a aprobat în ședința de ieri proiectul de hotărâre cu privire la repartizarea și redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019. Redistribuirile se propun în baza solicitărilor parvenite din cadrul diferitor autorități.
Detalii
29
11 2019
5462

Cum se va răsfrânge ajustarea claselor de salarizare ale bugetarilor asupra veniturilor acestora

În cadrul ședinței Guvernului din 27 noiembrie curent a fost aprobat proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Proiectul, pe lângă acordarea premiului anual bugetarilor, mai prevede și ajustarea claselor de salarizare.

După cum a menționat ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuța, se propune unificarea claselor de salarizare pentru profesori, învățători, educatori, în total fiind vorba de 25560 unități de personal. Ca urmare, salariul pentru aceste unități, luând în considerare și majorarea valorii de referință, va crește de la 750 până la 980 lei lunar.
Detalii
28
11 2019
5120

Legea nr.270 va conține noi prevederi

Personalul din unitățile bugetare, cu excepția persoanelor cu funcții de demnitate publică și personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică, vor beneficia de premiu anual pentru rezultatele activității anului precedent proporțional timpului efectiv lucrat în anul respectiv.

Executivul a aprobat proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Astfel, acesta urmează a fi completat cu art. 211 ce va reglementa acordarea premiului anual.
Detalii
11
11 2019
64853

Angajații din sistemul bugetar vor avea dreptul la premii anuale

Angajații din sistemul bugetar ar putea beneficia și de premiul anual. Indicii și mărimile premiilor conducătorilor unităților bugetare se stabilesc de către organul ierarhic superior, iar mărimea acestora nu poate depăși 50% din salariul de bază.

Ministerul Finanțelor a elaborat și propune spre consultare proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Detalii
29
10 2019
1465

Sistemul unitar de salarizare: mijloace suplimentare pentru acoperirea cheltuielilor

Din alocațiile aprobate în bugetul de stat pentru anul 2019, vor fi efectuate către bugetele autorităților administrației publice locale transferuri cu destinație specială în sumă de 294,3 mii lei și alte transferuri curente cu destinație generală în sumă de 2604,5 mii lei, în scopul acoperirii parțiale a cheltuielilor pentru implementarea Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

În Monitorul Oficial de vineri, 25 octombrie, a fost publicată Hotărârea nr. 498 din 23 octombrie curent privind repartizarea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019.
Detalii