26
10 2020
412

Autorizațiile de transport cu stoc limitat

Noțiunea de autorizații de transport rutier internațional de mărfuri de categoria I, II și III este substituită cu cea de autorizații cu stoc limitat, care sunt de orice tip, al căror număr nu asigură cererea de autorizații pentru o perioadă determinată. Criteriile de atribuire a autorizațiilor la categoria celor cu stoc limitat, termenele, precum și categoriile respective se stabilesc de către Guvern. Astfel, Executivul obține mai multă flexibilitate în cazul deficitului autorizațiilor pentru transporturile rutiere internaționale de mărfuri.
 
În Monitorul Oficial din 23 octombrie curent a fost publicată Legea nr.181 din 11 septembrie 2020 pentru modificarea Codului transporturilor rutiere (CTR)
 

Detalii
09
06 2020
656

„Prima Casă” accesibilă pentru mai mulți solicitanți

Categoria beneficiarilor care pot aplica la Programul de Stat „Prima Casă” a fost extinsă.  Astfel, vor putea aplica persoanele care au vârsta până la 50 de ani, precum și persoana care deține, în proprietate exclusivă sau împreună cu alți membri ai familiei, o locuință, indiferent de suprafața acesteia, într-un sat (o comună), dobândită prin moștenire sau donație.


Legea nr. 70 din 21 mai 2020 pentru modificarea Legii privind unele măsuri în vederea implementării Programului de stat „Prima casă” a fost publicată în Monitorul Oficial din 5 iunie curent.


Aceasta mai prevede și extinderea categoriilor de beneficiari ai programelor de compensare derulate în cadrul Programului prin includerea persoanelor care au accesat un credit ipotecar până la lansarea Programului „Prima Casă”, precum și reducerea cotei participației proprii inițiale de la 10% până la 5% din prețul de procurare a locuinței.Detalii
24
08 2017
1753

Ediţia Monitorului Oficial din 24 august curent

În Monitorul Oficial Nr.316-321(6239-6244) de mâine, 25 august 2017 , vor fi publicate următoarele documente oficiale.

PARTEA I Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

• Legea pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (nr. 155, 20 iulie 2017) şi Decretul privind promulgarea ei
Detalii
27
07 2017
2054

Ediţia Monitorului Oficial din 28 iulie curent

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

• Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 257/2013 privind resortisanţii statelor terţe care au obligaţia deţinerii unei vize şi resortisanţii statelor terţe care sînt exoneraţi de obligativitatea deţinerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova (nr. 111, 22 iunie 2017) şi Decretul pentru promulgarea ei
Detalii
24
07 2017
1341

Noua lege cu privire la energetică

Parlamentul, în ultima ședință a sesiunii de iarnă – primăvară, a votat în lectura a doua și finală proiectulLegii cu privire la energetică în redacție nouă, care asigură implementarea în mod transparent a legislației comunitare ce reglementează sectoarele energeticii, inclusiv drepturile și obligațiile autorității de reglementare.
Detalii
26
05 2017
1532

Legea integrității, adoptată de Parlament

După mai multe runde de discuții, parlamentul a aprobat în lectura finală proiectul Legii integrității. Din numele grupului de deputați, care au înregistrat proiectul, Roman Boțan a prezentat un ultim raport pe marginea dezbaterilor, în care este specificat că proiectul își propune să cultive integritatea publică și climatul zero toleranță la corupție în cadrul instituțiilor publice, să asigure implementarea unui sistem transparent de verificare a averilor și intereselor funcționarilor publici. Proiectul înglobează întreg spectrul de măsuri anticorupție, care se regăsesc în Legea privind statutul funcționarului public, precum și în alte acte legislative.
Detalii