15
10 2021
1961

Restricţii legale privind efectuarea muncii de noapte

Munca prestată în timp de noapte este retribuită cu aplicarea adaosului în mărime de cel puțin jumătate din salariul de bază pe unitate de timp stabilit salariatului. În tabelul de mai jos găsiţi norme juridice în vigoare cu privire la limitarea efectuării a muncii de noapte. Pentru încălcarea cerințelor legale privind efectuarea muncii pe timp de noapte poate fi aplicată sancţiunea sub formă de amendă în cazurile și în limitele prevăzute de legislaţie.


Detalii

04
08 2021
344

SFS: cum poate fi desfășurată legal activitatea de întreprinzător

Serviciul Fiscal de Stat informează că, orice activitate desfăşurată de către o persoană care are drept scop obţinerea venitului, cu excepţia muncii efectuate în baza acordului (contractului) de muncă, reprezintă: activitate de întreprinzător, afacere (business).

Astfel, conform Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, orice afacere (business) este obligatoriu a fi înregistrată până la începerea activităţii economice.


Detalii

25
06 2021
274

Ministerul Finanțelor și comunitatea de afaceri: asigurarea unei legislații fiscale echitabile

Astăzi, 25 iunie, secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, Dorel Noroc, a avut o întrevedere cu membrii Camerei de Comerț Americane din Republica Moldova (AmCham), în cadrul căreia părțile au discutat  subiecte de interes pentru mediul de afaceri în scopul excluderii unor neclarități în aplicarea normelor fiscale și contabile. De asemenea, au fost expuse viziunile Ministerului Finanțelor ce vor fi prioritare în următorul exercițiu al politicii fiscale, menite să asigure o legislație fiscală certă și echitabilă.


Detalii

06
05 2021
789

Precizările SFS privind modificările în legislația fiscală operate în perioada stării de urgență

Serviciul Fiscal de Stat informează că, prevederile privind extinderea Programului de subvenționare a dobânzilor pe perioada ianuarie-mai 2021, precum și a Programului de rambursare a TVA pe perioada ianuarie-mai 2021 întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA şi înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară, nu mai sunt în vigoare ca urmare a Hotărârii Curții Constituționale nr.15 din 28 aprilie 2021, prin care s-a declarat neconstituțională Hotărârea Parlamentului privind declararea stării de urgență nr. 49 din 31 martie 2021.


Detalii

13
04 2021
800

Modificări operate în legislația fiscală ca urmare a Dispoziției nr. 2 a CSE

Serviciul Fiscal de Stat anunță că, prin Dispoziţia nr. 2 a Comisiei pentru Situații Excepționale, adoptată în cadrul ședinței din 8 aprilie 2021, au fost operate mai multe modificări în legislația în vigoare, inclusiv în partea ce ține de normele fiscale.

1. Se extinde perioada de implementare a Programului de subvenţionare a dobânzilor pe perioada ianuarie-mai 2021 inclusiv. De asemenea, se prelungește perioada de implementare a Programului de rambursare a TVA pe perioada ianuarie-mai 2021 inclusiv.


Detalii

17
03 2021
532

SFS asigură exercitarea controlului asupra modului și corectitudinii respectării legislației fiscale

Sarcina de bază a Serviciului Fiscal de Stat constă în asigurarea administrării fiscale, prin crearea de condiții contribuabililor pentru conformare la respectarea legislației, aplicarea uniformă a politicii şi reglementărilor în domeniul fiscal.

În scopul realizării sarcinii de bază, eficientizării utilizării resurselor disponibile, în temeiul analizei riscurilor de neconformare fiscală identificate în activitatea contribuabililor, din informațiile disponibile cât și sesizările parvenite din surse terțe, Serviciul Fiscal de Stat asigură exercitarea controlului asupra modului și corectitudinii respectării legislației fiscale, asupra calculării corecte, vărsării depline și la timp la buget a sumelor obligațiilor fiscale.


Detalii

15
02 2021
888

Recomandări privind întocmirea situațiilor financiare și a declarației cu privire la impozitul pe venit pe anul 2020. Aplicarea legislației fiscale și asigurărilor sociale în anul 2021

Centrul de instruire și consultanță în management financiar și contabilitate a SC “PASILIUB-CONT” SRL  invită contabilii, managerii financiari și economiștii la seminarul tematic: „Recomandări practice privind întocmirea situațiilor financiare și a declarației cu privire la impozitul pe venit pe anul 2020. Aplicarea legislației fiscale și asigurărilor sociale în anul 2021” / (2 zile – 20 ore academice).

Seminarul se va desfășura în perioadele: 

 4-5 martie 2021, 11-12 martie 2021, 16-17 martie 2021 (grupele cu predare în limba română)


Detalii

05
10 2020
8866

Politica fiscală și vamală pentru anul 2021 - principalele propuneri ale Ministerului Finanțelor

Contextul global se schimbă considerabil pe fundalul condițiilor impuse de pandemia care influențează cursul firesc al lucrurilor, atât în domeniul economic, precum și cel social, cultural, educațional. Țările din întreaga lume sunt puse în situația identificării soluțiilor optime de racordare la condițiile existente.

 

Pentru Republica Moldova, specificul anului 2020 este determinat de condiții și de împrejurări care se răsfrâng asupra sectorului economic, dar și asupra societății per ansamblu, cum ar fi: necesitatea adaptării la condițiile generate de situația epidemiologică existentă la nivel național și internațional; provocări în domeniul agricol determinate de calamitățile naturale produse;
Detalii

18
06 2020
534

ACAP Vă invită la webinarul „Aplicarea corectă a legislației muncii prin prisma modificărilor recente"

Programul: (3 ore academice)

 

1. Ultimele modificări ale legislației muncii:
  1. schimbarea locului de muncă, timpul de muncă și timpul de odihnă
  2. munca la distanță:
  • organizarea muncii la distanță;
  • încheierea, modificarea, încetarea și conținutul contractului individual de muncă privind munca la distanță;
  • securitatea și sănătatea în muncă în cazul muncii la distanță.

Detalii
03
02 2020
1685

Modificările operate în legislația fiscală și contabilă pentru anul 2020

Compania Tx & A Co SRL vă oferă posibilitatea să participați la sesiunea de instruire „Modificările operate în legislația fiscală și contabilă pentru anul 2020”. Seminarul va acoperi subiecte importante, relevante închiderii anului fiscal, inclusiv:

• specificul completării Declarației VEN12 pentru anul 2019;
• despre particularitățile calculării uzurii în scopuri fiscale și alte modificări în politica fiscală și vamală 2020;
• aspecte contabile;
• aspecte ale aplicării impozitelor indirecte;
• auditul statutar obligatoriu.
Detalii