21
03 2019
451

2. (31.2.22) Urmează a fi sancționat contribuabilul pentru neeliberarea sau neînregistrarea facturii fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale, caz depistat în cadrul controlului fiscal repetat?

În conformitate cu art. 234 alin. (5) din Codul fiscal, persoanele care au calculat greșit impozitul și/sau taxa, dacă acest fapt nu a fost depistat în cadrul controlului fiscal anterior, la efectuarea repetată a controlului fiscal în condițiile reglementate la art. 214 alin. (8), sunt absolvite de aplicarea amenzilor și penalităților pentru încălcările fiscale depistate aferente perioadelor supuse controlului repetat.
Detalii
11
12 2018
693

Politica fiscală în UE și angajamentele asumate de RM în ceea ce ține de prevederile acesteia

În contextul intrării în vigoare la 1 iulie 2016 a Acordului de asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora (Acordul), pe de altă parte, semnat în septembrie 2014 la Vilnius, Lituania, un interes sporit îl prezintă atât prevederile acestuia, cât şi baza juridică şi procesuală europeană la care urmează a fi ajustate legislația şi procedurile autohtone.
Detalii
24
09 2016
1033

Cu privire la eliberarea facturii fiscale pentru documentarea hranei de producție proprie livrate în folosul angajaților

Urmează oare a fi eliberată factura fiscală pentru documentarea livrării hranei de producție proprie (în contul salariilor) în folosul angajaților?

Conform art. 93 pct. 3) din CF, livrare de mărfuri reprezintă transmiterea dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parțială
Detalii
02
08 2016
1511

Unele aspecte privind dreptul contribuabilului să beneficieze de facilitățile fiscale, la care are dreptul conform legislației fiscale

Ce acțiuni legale pot fi întreprinse de către SRL „X” în cazul în care după verificarea activității de întreprinzător de către Inspectoratul Fiscal de Stat contribuabilul a stabilit că la determinarea obligației fiscale privind impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2015 în cadrul controlului fiscal nu s-a luat în calcul facilitatea prevăzută la art. 24 alin. (16) din Legea nr. 1164-XIII din 24.04.1997, pentru creşterea numărului scriptic mediu al salariaților în anul fiscal 2015 cu 20 unități față de anul precedent?
Detalii
05
04 2016
1991

Dacă în cadrul activității organizației necomerciale se obține venit rezultat din livrări de mărfuri, servicii, subiectul este obligat de a se înregistra în calitate de contribuabil al T.V.A.?

În conformitate cu prevederile art. 112 alin. (l) din CF, subiectul care desfășoară activitate de întreprinzător, cu excepția autorităților publice, instituțiilor publice, specificate la art. 51, exclusiv instituțiilor de învăţămînt publice, instituțiilor medico-sanitare publice și private, specificate la art. 511, și deținătorilor patentei de întreprinzător, este obligat să se înregistreze ca contribuabil al T.V.A., dacă el, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depășește 600000 lei, cu excepția livrărilor scutite de T.V.A.
Detalii
26
08 2015
889

DAF Buiucani - acțiuni sporite în vederea conformării benevole

În scopul popularizării legislației fiscale și conformării benevole a contribuabililor, DAF Buiucani, în perioada din 17 august – 22 august 2015, a întreprins mai multe acțiuni, printre care pe data de 21.08.2015, a organizat un seminar cu agenții economici administrați, cu genericul „Modul și termenul de eliberare a certificatelor ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenți în RM”.
Detalii