28
01 2022
337

Relațiile de muncă. De la angajare până la concediere

 P.P. „Monitorul Fiscal FISC.MD” vă invită la webinarul cu genericul „Relații de muncă. De la angajare până la concediere”, unde vor fi discutate subiecte precum:  
  • Reglementări privind contractele individuale de muncă;
  • Cumul și cumulare;
  • Procedura de desfacere a contractelor individuale de muncă;
  • Reglementări privind  timpul de lucru şi timpul de odihnă;
  • Reglementări privind retribuirea muncii.

    Detalii
19
01 2022
2453

(ro/ru) Новые правила при подписании документов, связанных с трудовыми отношениями. Noi reglementări la semnarea documentelor legate de raporturile de muncă

       Индивидуальный трудовой договор (ИТД) подписывается сторонами или собственноручной подписью, или усиленной КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ электронной подписью в случае, если стороны ИТД согласились заключить его путем обмена электронными документами. Далее в схеме представлены действующие с 10.01.2022 г. правовые нормы относительно подписания документов, связанных с трудовыми отношениями между работником и работодателем, в
Detalii

19
01 2022
811

Obligațiile angajatorilor privind evidența recruților și rezerviștilor. Eliminarea contradicțiilor din legislație

Evidenţa militară a recruţilor şi rezerviştilor se organizează şi se ţine de către primării (preturi), instituţii publice şi agenţi economici, indiferent de tipul de proprietate, iar asigurarea financiară a măsurilor de organizare a evidenţei militare în centrele militare şi în primării (preturi) se efectuează din contul bugetului local, iar la instituţii publice şi agenţi economici, indiferent de tipul de proprietate – din mijloacele acestora, stabilește art.11 din Legea nr.1245/2002 cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei.


Detalii

19
01 2022
145

Restanțe salariale admise de angajatori în anul 2021 constituie circa 42 mil. lei

Pe parcursul anului 2021, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM) au efectuat 2505 controale la unități cu un număr de 122,9 mii salariaţi, verificând respectarea actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă, securității și sănătății în muncă: 1640 – în domeniul raporturilor de muncă, 795 – a securității și sănătății în muncă și 70 – complexe.
 
Ca rezultat al acțiunilor de inspecție întreprinse pe parcursul anului 2021 au fost întocmite procese-verbale, în care au fost stabilite și consemnate 17957 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative, dintre care 10434  în domeniul raporturilor de muncă și 7523 – în domeniul securității și sănătății în muncă.
Detalii
29
12 2021
2940

Garanţii acordate salariaţilor pentru munca prestată în zilele de sărbătoare nelucrătoare

La cererea scrisă a salariatului care a prestat munca în zi de sărbătoare nelucrătoare, angajatorul poate (este în drept, dar nu este obligat) să-i acorde o altă zi liberă care nu va fi retribuită. În tabelul de mai jos găsiţi normele juridice în vigoare cu privire la garanţiile acordate salariaţilor pentru munca prestată în zilele de sărbătoare nelucrătoare. Pentru încălcarea cerințelor legale privind efectuarea muncii în zilele de sărbătoare nelucrătoare poate fi aplicată sancţiunea sub formă de amendă în cazurile şi în limitele prevăzute de legislaţie.


Detalii

14
12 2021
122

Sectorul TIC: platforme online, auditul, politica bugetar-fiscală 2022, asigurarea socială și munca la distanță

Jizdan & Partners și ACAP RM, vă invită la data de 21.12.2021, la  evenimentul special dedicat problemelor fiscale și contabile cu care se confruntă companiile IT în general, și rezidenții parcului IT, în particular: Sectorul TIC: platforme online, auditul, politica bugetar-fiscală 2022, asigurarea socială, munca la distanță.


Detalii

10
12 2021
2220

Semnătura angajatului în documentele legate de raporturile de muncă/Подпись работника в документах, связанных с трудовыми отношениями

Semnătura ca element obligatoriu al documentului oficial produce efecte juridice și este acceptată ca probă în caz de apariţie a divergenţelor dintre salariat și angajator în ceea ce privește raporturile individuale de muncă.


În schema de mai jos găsiţi norme juridice cu privire la semnătura angajatului în documentele legate de raporturile de muncă în conformitate cu prevederile Сodului muncii al RM (CM), adoptat prin Legea nr. 154-XV din 28.03.2003 (Lege nr. 154/2003).

Semnătura electronică avansată calificată are aceeași valoare juridică ca și semnătura olografă.


Detalii

16
09 2021
233

ISM: 10989 încălcări şi abateri de la prevederile legislației

Pe parcursul lunilor ianuarie-august ale anului 2021, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM) au efectuat, sub aspectul respectării actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă, securității și sănătății în muncă 1610 controale, inclusiv 1177 – în domeniul raporturilor de muncă, 404 – securității și sănătății în muncă și 29 – mixte la unitățile cu un număr total de 80,8 mii salariaţi.
 
Din numărul total de controale efectuate, 1245 au fost planificate (dintre care 337 – în sectorul public și 908 – în sectorul privat) şi 365 – inopinate (128 – în sectorul public și 237 –în sectorul privat). Cu deplasarea în teren la agentul economic au fost efectuate 699 controale, iar 911 – din oficiu.


Detalii