25
05 2016
785

47 de schimburi valutare sancționate de către BNM

În perioada 1 ianuarie 2016-20mai 2016, Banca Națională a Moldovei a efectuat în total 371 controale la unitățile de schimb valutar în vederea verificării respectării de către acestea a legislației în vigoare.
Detalii
04
02 2016
640

În 2016, Moldova trebuie să elimine toate restanţele la transpunerea actelor UE în legislaţia naţională

Eliminarea tuturor restanţelor la transpunerea actelor Uniunii Europene în legislaţia naţională, urgentarea adoptării pachetului de legi aflate în Parlament /15 proiecte/, precum şi elaborarea iniţiativelor legislative de racordare a cadrului legal la acquis-ul comunitar – acestea sînt priorităţile agendei de implementare a DCFTA pentru anul 2016.
Detalii
07
12 2015
834

Armonizarea legislației naționale la cea europeană privind condițiile la locul de muncă continuă

Angajatorii vor trebui să evalueze și, dacă este necesar, să măsoare riscurile generate de agenții fizici (vibrații), la care sunt expuși lucrătorii. În momentul evaluării riscurilor profesionale, ei vor acorda o atenție deosebită unor asemenea elemente, precum sunt nivelul, tipul şi durata expunerii, inclusiv orice expunere la vibraţii mecanice intermitente sau la şocuri repetate.
Detalii
30
11 2015
890

E-legislație în Moldova, Proiectul de Lege și soluții IT

În sala de conferințe a Ministerului Justiției s-a petrecut masa rotundă cu genericul E-legislație în Moldova (Proiectul de Lege și soluții IT). În cadrul evenimentului au fost discutate caracteristicile principale ale cadrului online de elaborare a legislației și soluțiile IT, precum și au fost prezentate instrumentele online de elaborare, bazele de date legislative prin prisma experienței internaționale și a celor mai bune practici.
Detalii
16
10 2015
623

Directive UE în domeniul infrastructurii calității, transpuse în legislația națională

Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi, la inițiativa Ministerului Economiei, câteva hotărâri de Guvern care au drept scop actualizarea cadrului legal național, dar și transpunerea legislației naționale, conform directivelor Uniunii Europene și angajamentelor asumate în urma semnării Acordului de Asociere Aprofundat şi Cuprinzător dintre Republica Moldova şi UE.
Detalii
13
10 2015
968

Standardele europene de susținere de către stat a IMM, transpuse în legislația națională

Până în 2020 numărul întreprinderilor mici și mijlocii(IMM) la 1000 locuitori ar putea atinge cifra de 25. Va crește și numărul de angajați în cadrul IMM până la 65 la sută din total angajați, iar ponderea IMM în PIB va fi de 38la sută, potrivit proiectului Legii cu privire la IMM, propus pentru consultări publice.
Detalii
01
10 2015
1118

BNM a aprobat noi reguli pentru deschiderea conturilor şi depozitelor bancare peste hotare

Banca Naţională a Moldovei (BNM) a aprobat Regulamentul privind conturile rezidenţilor peste hotare. Noile reguli vor intra în vigoare pe 18 octombrie 2015 şi se referă atît la actualii, cît şi la viitorii deţinători de conturi peste hotarele Republicii Moldova. Acestea introduc cerinţa de expediere către regulatorul financiar a rapoartelor lunare şi a setului de documente de conformitate.
Detalii