15
11 2021
358

Desfășurarea activității fără licență: eliminarea incertitudinilor și deciziilor arbitrare

Din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi va fi exclusă prevederea potrivit căreia, pentru desfăşurarea activităţii fără licenţă sau a activităţilor interzise pe teritoriul RM, precum şi a celor permise în mod exclusiv întreprinderilor de stat, SFS, ASP sau alt organ abilitat cu atribuţia de eliberare a licenţei poate aplica amendă în mărimea venitului brut din realizarea obţinută în urma activităţilor menţionate.


Detalii

21
10 2021
335

Răspunderea pentru activitatea de întreprinzător fără licență: eliminarea deciziilor arbitrare

În anul 2018, prin Hotărârea nr.2 a Curții Constituționale, unele prevederi ale art. 10 pct.4) din Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi care stabileau că, pentru desfăşurarea activităţii fără licenţă sau a activităţilor interzise pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a celor permise în mod exclusiv întreprinderilor de stat, SFS, ASP sau alt organ abilitat cu atribuţia de eliberare a licenţei poate aplica amendă în mărimea venitului brut din realizarea obţinută în urma activităţilor menţionate, au fost declarate neconstituționale.


Detalii

06
08 2021
174

Unitățile de schimb valutar care dețin licența BNM

Banca Națională a Moldovei (BNM) a publicat Lista birourilor de schimb valutar ale băncilor licenţiate, precum şi lista punctelor de schimb valutar ale hotelurilor şi a caselor de schimb valutar care deţin licenţa BNM privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar persoanelor fizice pe teritoriul Republicii Moldova. Informaţia conţine numărul licenţei, denumirea casei de schimb valutar/băncii licențiate, locul amplasării punctului de schimb valutar al hotelului, adresa de desfăşurare a activităţii şi numărul de telefon.

 


Detalii

12
02 2020
634

CNPF a retras licențele unor entități

Comisia Națională a Pieței Financiare a retras licențele de activitate ale unor entități, hotărârile autorității fiind publicate în Monitorul Oficial al RM.

Astfel, prin Hotărârea nr. 3/10 din 27 ianuarie 2020 a fost retrasă licența Societății de Broker de Asigurare-Reasigurare a „TOP BROKER” SRL, prin Hotărârea nr. 4/9 din 3 februarie 2020 – licența Întreprinderii cu Capital Străin „WVP Broker de Asigurare” SRL pentru dreptul de a desfăşura activitate de intermediere în asigurări, iar prin Hotărârea nr. 4/11 din 3 februarie 2020 – licența AEÎ „SATUL NOU”.
Detalii
16
01 2020
626

Piața de capital: retragerea licenței

Dacă licența de desfășurare a activității pe piața de capital a fost retrasă în baza deciziei Comisiei Naţionale a Pieței Financiare, în baza hotărârii definitive și irevocabile a instanţei de judecată sau, în cazul băncilor comerciale, în baza deciziei Băncii Naționale, persoana nu mai are dreptul să solicite o altă licență sau autorizație pentru desfășurarea activității pe piața de capital.

Prevederea se conține într-un proiect de lege ce stipulează modificarea Legii privind piața de capital.
Detalii
15
01 2020
744

Piața de capital: auditul în scop de supraveghere

Persoanele licențiate și autorizate care prestează servicii sau desfăşoară activităţi pe piaţa de capital vor fi supuse unui audit în scop de supraveghere. Acesta presupune efectuarea periodică a auditului sistemelor informaționale și efectuarea verificării corespunderii cerinţelor aferente normelor de prudenţă fiecărui gen de activitate în parte potrivit licenţelor şi autorizaţiilor deţinute, la solicitarea Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

Ministerul Finanțelor propune spre consultare proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.171/2012 privind piața de capital.
Detalii
10
12 2019
692

În Moldova cele mai multe licențe sunt solicitate pentru activitatea cu metale prețioase

În luna noiembrie curent au fost eliberate/reperfectate, per total, 57 de licențe, potrivit datelor statistice publicate de Agenția Servicii Publice. Pentru comparație, în luna octombrie 2019 numărul acestora a constituit 59. Din numărul total, 37 de acte permisive au fost eliberate sau prelungite, iar 20 de licențe au fost reperfectate.

Cele mai multe licențe eliberate/prelungite au fost pentru domeniul de activitate cu metale prețioase – 13 licențe. Totodată, agenții economici au solicitat eliberarea licențelor pentru activitate în sectoarele de producerea produselor alcoolice autohtone – 8; metale feroase – 4, articole din tutun – 5; importul producţiei alcoolice – 4; articole pirotehnice – 2 și broker vamal – 1.
Detalii
24
07 2019
1407

Valoarea în vamă: royalty și taxa de licență la import

Serviciul Vamal comunică că, pornind de la definiția valorii de tranzacție, care cuprinde „toate plățile efectuate sau care urmează să fie efectuate de cumpărător către vânzător sau către o persoană terță, care are rolul să îndeplinească obligația vânzătorului, ca o condiție de vânzare a bunurilor importate”, atât redevențele, cât și taxele de licență constituie parte a plății pe care o efectuează cumpărătorul pentru mărfuri.

Astfel, la determinarea valorii în vamă, în baza prețului efectiv plătit sau de plătit, se includ redevențele și taxele pentru licențe referitoare la mărfurile de evaluat, pe care cumpărătorul este obligat să le achite, direct sau indirect, în situația în care:
sunt legate de mărfurile supuse evaluării; şi
• constituie o condiţie a vânzării acestor mărfuri.

Detalii
27
12 2018
936

Reperfectarea licenței asiguratorului

În Monitorul Oficial din 22 decembrie curent a fost publicată Legea nr. 273 din 29 noiembrie 2018 pentru modificarea unor acte legislative. Legiuitorul a intervenit în Legea cu privire la asigurări, Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, Legea privind securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase și Codul Contravențional.

Astfel, Legea cu privire la asigurări este completată cu un articol ce va reglementa reperfectarea licenței, care va fi obligatorie în cazul modificării denumirii asigurătorului, schimbării sediului, completării activităţii de asigurare cu noi tipuri de asigurare ori excluderea acestora din activitatea de asigurare.
Detalii