14
12 2017
478

12. (31.5.5) Ce instituții sunt responsabile de emiterea licențelor și de aplicarea amenzilor în cazul desfășurării activității fără licență pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și/sau de canalizare la nivel de regiune, raion, municipiu, oraș și, după caz, sat, comună?

Conform art. 7 alin. (1) din Legea nr. 303 din 13 decembrie 2013, reglementarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare se asigură de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (în continuare – Agenție). Agenția își exercită atribuțiile în conformitate cu legislația în vigoare.
Detalii
31
10 2017
2323

Tichete de masă: Statutul juridic şi opţiunile operatorului economic

Partea I.
Partea II.
Partea IV.

Agentul economic care doreşte să desfăşoare activitate de operare cu tichetele de masă (în continuare – operator economic), inclusiv de emitere și de rambursare a valorii acestora, trebuie să desfăşoarea activitatea în una din următoarele forme organizatorico — juridice:

a) Societate pe acţiuni
b) Societate cu răspundere limitată
.
Detalii
18
10 2017
560

ANRCETI va controla calitatea serviciilor de telefonie mobilă

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice şi Tehnologia Informației (ANRCETI) va comanda un studiu independent privind respectarea de către operatorii de telefonie mobilă a condițiilor de acoperire a teritoriului țării cu semnal calitativ, inclusiv în perimetrul drumurilor naționale.

O decizie în acest sens a fost luată în cadrul unei întrevederi de lucru a viceprim-ministrului, Octavian Calmîc, ministru al Economiei și Infrastructurii, cu conducerea agenţiei.
Detalii
03
10 2017
758

Activitatea cazinourilor: pe lângă drepturi, există obligaţiuni

Evidenţa zilnică a jocurilor de noroc se asigură prin confirmarea documentară — bonurile de casă emise de MCC și înregistrarea concomitentă a operaţiunilor în Registrul MCC.

Guvernul a aprobat Regulamentul-tip cu privire la organizarea și desfășurarea activității în domeniul jocurilor de noroc, care conține drepturile, obligațiile și interdicțiile atât pentru organizatorul jocurilor, cât şi pentru jucători, cerințele față de localul de joc și sala cazionului, utilajul și mijloacele de joc, condițiile de plată a câștigurilor etc.
Detalii
02
10 2017
668

7. (31.5.2) Ce sancțiune va aplica Serviciul Fiscal de Stat pentru desfășurarea activității fără licență agentului economic ce desfășoară activitate în furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și/sau de canalizare?

Conform art. 2 din Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, licența este act administrativ cu caracter permisiv, eliberat de autoritatea de licențiere în procesul de reglementare a activității de întreprinzător, ce atestă dreptul titularului de licență de a desfășura, pentru o perioadă stabilită, genul de activitate indicat în aceasta, integral sau parțial, cu respectarea obligatorie a condițiilor de licențiere.
Detalii
17
07 2017
659

Unele aspecte aferente comercializării cu amănuntul a principalelor produse petroliere

Pot fi comercializate cu amănuntul produsele petroliere principale prin intermediul stațiilor de alimentare de tip container?

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) promovează politica unitară a statului pe piața produselor petroliere prin licențierea, reglementarea şi controlul activității participanților la această piață în conformitate cu Legea privind piața produselor petroliere nr. 461-XV din 30 iulie 2001 şi cu alte acte normative (a se vedea Regulamentul de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere, aprobat prin HG nr. 1117 din 22 august 2002).
Detalii
11
07 2017
672

Mizele vor fi primite doar cu aplicarea MCC cu memorie fiscală

În cazul majorării numărului de mese de joc sau a unităților de exploatare a meselor de ruletă existente la momentul eliberării licenței, taxa pentru licență se va stabili în funcție de numărul de zile calendaristice rămase până la expirarea termenului de valabilitate al licenței.

În același timp, în cazulmișcorării numărului de mese de joc sau al unităților de exploatare a meselor de ruletă la momentul reperfectării licenței, taxa pentru licență se va recalcula în funcție de numărul de zile rămase până la expirarea termenului de valabilitate al licenței.
Detalii
07
07 2017
1014

Licenţele vor fi oferite în termen de 5 zile lucrătoare

Termenul de eliberare a licențelor pentru întreprinderile din Moldova va fi redus de trei oride la 15 la 5 zile. Acestea sunt prevederile amendamentului la Legea privind antreprenoriatul și întreprinderi, care a fost aprobat de Guvern.

Potrivit modificărilor propuse la art.10 al Legii, decizia de eliberare/prelungire a licenței va fi aprobată în maximum cinci zile lucrătoare din momentul înregistrării acesteia. În prezent, termenul maxim de eliberare a licenței este de 15 zile din momentul depunerii cererii.
Detalii