13
06 2017
1034

Despre reflectarea sumelor datoriei creditoare în Declarația cu privire la impozitul pe venit

Agentul economic înregistrat în forma organizatorico-juridică Societate cu răspundere limitată a luat decizia de lichidare a societății. În urma controlului total efectuat de Serviciul Fiscal de Stat au fost constatate niște sume sub formă de datorii față de furnizor a căror termen de prescripție a fost expirat. Cum urmează să procedeze agentul economic cu datoriile stabilite în legătură cu inițierea procedurii de lichidare și depunere a Declarației cu privire la impozitul pe venit?
Detalii
08
06 2017
3921

Procedura de lichidare a afacerii ar putea fi simplificată

Persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător și se află în proces de lichidare, vor fi obligate să prezinte organului fiscal, în termen de cinci zile de la data înregistrării dizolvării, darea de seamă prealabilă privind impozitului pe venit, iar în termen de 30 de zile de la data întocmirii bilanțului de lichidare vor prezinta darea de seamă finală.
Detalii
06
03 2017
4652

Lichidarea benevolă a entității, mai simplă

Procedura de lichidare benevolă a afacerilor în Republica Moldova va fi simplificată, prin reducerea timpului și costurilor necesare, dar și instituirea unor reguli mai clare în acest sens.
Detalii
24
02 2017
1057

Despre regimul fiscal pentru unele venituri și cheltuieli - 3

SRL „J” deţine în proprietate o secţie de producere care este utilizată în activitatea de întreprinzător. În perioada 2016 întreprinderea a decis să lichideze o parte a acestei secții (o parte din suprafața acesteia). Suma cheltuielilor de lichidare constituie 35 mii lei. Care sunt consecințele fiscale privind impozitul pe venit pentru întreprindere în cazul lichidării (parțiale) a secției de producere ce îi aparține?
Detalii
22
12 2016
2263

Codul fiscal va fi completat cu un nou capitol - „Regimul fiscal în cazul lichidării contribuabilului”

Acesta va conține prevederi ce țin de prezentarea dărilor de seamă fiscale, controlul fiscal, stingerea obligațiilor fiscale. Conform proiectului de lege, persoana care practică activitatea de întreprinzător, care se află în proces de lichidare, va fi obligată să prezinte organului fiscal darea de seamă prealabilă cu privire la impozitul pe venit în termen de cel mult 5 luni de la data înregistrării dizolvării și în termen de cel mult 30 de zile de la data întocmirii bilanțului definitiv de lichidare.
Detalii
25
11 2016
1247

Proceduri fiscale privind lichidarea afacerilor, stipulate într-un proiect de lege

Un proiect de lege ce stabilește aspectul fiscal și contabil al operațiunilor legate de lichidarea afacerii a fost elaborat de Ministerul Economiei.

Proiectul prevede completări ce țin de plățile de lichidare, darea de seamă prealabilă cu privire la impozitul pe venit, darea de seamă finală cu privire la impozitul pe venit etc.
Detalii
08
07 2016
678

Mai multă independență pentru instituţiile bancare

Băncile urmează, în mod independent să-și evalueze și dezvolte procedurile și sistemele interne existente pentru a asigura o adaptare la complexitatea riscurilor inerente modelului de afaceri și activități desfășurate. Un proiect în acest sens a fost votat în prima lectură în ședința plenară.
Detalii
08
06 2016
1158

Banca de Economii anunță o licitație „cu strigare”

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare desfăşoară pe data de 15 iunie 2016, ora 11.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna 115, licitaţia „cu strigare”, privind comercializarea mijloacelor de transport proprietatea Băncii.
Detalii