08
10 2018
3844

Controlul fiscal în cazul iniţierii procedurii de lichidare în anul 2018

Conform art. 16 al Legii privind declararea voluntară și stimularea fiscală nr. 180 din 26 iulie 2018 (în continuare – Lege), organele cu atribuții de administrare fiscală nu vor efectua controale asupra corectitudinii calculării, declarării şi achitării impozitelor, taxelor și altor plăţi aferente bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, contribuţiilor de asigurări sociale de stat, primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru perioadele fiscale de până la 1 ianuarie 2018, cu excepția controalelor efectuate în conformitate cu prevederile capitolului 111 din titlu V al Codului fiscal.
Detalii
17
07 2018
1826

Lichidarea întreprinderii

Simți că afacerea ta nu se mai menține pe piață sau îți crează doar pierderi?

• Dorești să te reprofilezi în alt domeniu fără a avea datorii în spate?

• Vrei să îți stopezi activitatea și să lichidezi intreprinderea, dar nu știi cum, unde și când e mai bine să o faci?

Detalii
26
10 2017
1467

Restricţiile drept asigurare a acţiunii judiciare la lichidarea întreprinderii, prin prisma Constituţiei

În cadrul unei cauze judiciare aflate pe rol în Judecătoria Chişinău, reclamantul — persoană fizică a solicitat dizolvarea şi lichidarea întreprinderii, iar ca măsură de asigurare a acţiunii a solicitat instanţei instituirea administrării fiduciare, punerea bunurilor întreprinderii sub administrare fiduciară, inclusiv interzicerea actualului administrator de a emite decizii fără acordul şi participarea administratorului fiduciar desemnat.
Detalii
27
07 2017
2017

Întreprinderi de stat şi municipale: noi reglementări ale activităţii

Proiectul de lege privind întreprinderile de stat şi municipale, aprobat de Guvern, a fost publicat în MO şi reglementează particularităţile fondării, funcţionării şi încetării activităţii acestora, modul de administrare a bunurilor, transmise lor, procedura de reorganizare sau dizolvare, componenţa, atribuţiile şi răspunderea organelor de conducere, la fel ca şi tranzacţiile cu conflict de interese și modul de dezvăluire a informației de către aceste entităţi.
Detalii
13
07 2016
1012

Două companii de stat ar putea fuziona

Două companii de stat ar putea fuziona în urma unei propuneri a Ministerului Economiei supusă dezbaterilor publice. Este vorba despre Societatea pe Acțiuni „Centrul pentru Productivitate şi Competitivitate din Moldova” care ar putea fi absorbită de către Întreprinderea de Stat “Direcţia pentru Exploatarea Imobilului”.
Detalii
18
03 2015
2376

3. (6.2.2.10) Firma se află în proces de lichidare și lucrători nu are. Unicul fondator are statut de persoană juridică. În scopul lichidării firmei a fost numit un lichidator independent, care nu este lucrător al întreprinderii și nici al ei fondator. Apare în cazul dat obligația de calculare, achitare și prezentare a dării de seamă pe taxa pentru amenajarea teritoriului?

Firma care se află în proces de lichidare, nu dispune de salariați și fondatorul acesteia nu este lucrător (angajator) al întreprinderii, iar în calitate de lichidator al întreprinderii este numită o persoană independentă
Detalii
30
09 2014
1774

Termenul de lichidare a băncilor, în proces de insolvabilitate, ar putea fi extins pînă la 5 ani

Termenul de lichidare a băncilor, în proces de insolvabilitate, va fi extins de la 3 la 5 ani – modificări și completări în acest sens în Legea cu privire la instituțiile financiare a aprobat marți cabinetul de miniștri.

Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei Dorin Drăguțanu a explicat necesitatea de extindere prin specificul lichidării unei bănci. Lichidatorii băncilor numiți de BNM se confruntă cu diverse probleme.
Detalii
02
06 2014
2636

Ce Declaraţie urmează să depună agentul economic, în termenii stabiliţi de art. 83 alin. (6) din CF, în cazul în care se află în proces de lichidare?

La moment, conform prevederilor CF, sunt delimitate două regimuri de impunere cu impozitul pe venit a agenţilor economici (cu excepția gospodăriilor țărănești, întreprinzătorilor individuali).

  1. regimul de impozitare în modul general stabilit;
  2. regimul de impunere cu IVAO (subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii).

Detalii
16
04 2014
2846

Procedura de lichidare a unei afaceri va fi simplificată

Procedura de lichidare a unei afaceri va fi simplificată. Un proiect de lege în acest scop a fost adoptat astăzi în prima lectură de Parlament, comunică MOLDPRES.

Dumitru Godoroja, viceministru al Economiei, a declarat la şedinţa Legislativului că prin proiect se propune în particular reducerea termenului de înaintare a creanţelor de la şase la două luni din momentul publicării avizului în „Monitorul Oficial” sau de la data înştiinţării despre lichidare.
Detalii
12
03 2014
1720

Guvernul va lichida patru întreprinderi de stat

Executivul urmează să aprobe un proiect de lege privind lichidarea a patru întreprinderi de stat pe motiv că acestea nu mai funcţionează.

E vorba de întreprinderile de stat Centrul de Elaborare a Sistemelor Industriale de Dirijare (CESID), Magazinul nr.13 de Ceasuri şi Sectorul Autogestional de reclamă şi montaj din Chişinău, şi Combinatul de alimentaţie a studenţilor din Bălţi. Din cele patru întreprinderi doar CESID mai avea unele activităţi şi active.
Detalii