26
02 2014
1953

Lichidarea benevolă a afacerii se va simplifica semnificativ după aprobarea unor modificări legislative elaborate de Ministerul Economiei

Înjumătățirea procedurilor și termenelor de lichidare voluntară a unei afaceri va fi posibilă după intrarea în vigoare a modificărilor legislative elaborate de Ministerul Economiei și aprobate astăzi de Guvern.

Inițiativa este parte a Strategiei Reformei de Reglementare a activității de întreprinzător, obiectivele căreia țin de reducerea poverii administrative asupra mediului de afaceri și creșterea competitivității întreprinderilor moldovenești.
Detalii
22
01 2013
2275

Repatrierea investiţiilor străine în legătură cu lichidarea întreprinderii: aspecte contabile şi fiscale

Procedura de lichidare a unei întreprinderi reprezintă o etapă de lungă durată şi destul de complicată. În acest articol o să încerc să analizez procedură finală de lichidare a întreprinderii, ce ţine de repatrierea investiţiei asociatului din străinătate, făcută în capitalul social al întreprinderii din Moldova şi repatrierea capitalului rămas după achitarea plăţilor în adresa creditorilor, salariaţilor, bugetului de stat, etc.


Detalii