10
01 2022
4403

ISM: noua listă de verificare în domeniul raporturilor de muncă

Noua listă de verificare pentru controlul de stat în domeniul raporturilor de muncă ce va fi aplicată în cadrul controalelor efectuate de Inspectoratul de Stat al Muncii, a fost aprobată prin Ordinul nr. 18 din 21 decembrie 2021 a Ministerului Muncii și Protecției Sociale și a intrat în vigoare la 31 decembrie 2021, fiind publicată în Monitorul Oficial.
 
Astfel, în listă sunt incluse 68 de întrebări ce vizează respectarea garanțiilor stabilite de legislație, aprobarea statelor de personal, retribuirea muncii suplimentare, respectarea clauzelor contractului de muncă și a prevederilor convențiilor colective, respectarea duratei zilei de muncă, acordarea concediului anual, conținutul Regulamentului intern al unității etc.


Detalii

02
03 2021
761

Listele de verificare ale ANSA au fost modificate

În listele de verificare pentru domeniile de control ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au fost operate modificări. Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 29 din 16 februarie 2021 cu privire la modificarea Ordinului nr. 79/2019 a fost publicat în Monitorul Oficial din 26 februarie curent.
 
Astfel, anexa nr.1 la acest ordin este „Lista de verificare a exploatațiilor piscicole” care va conține 78 de întrebări. Modificări intervin și în anexa nr. 2 ce se referă la Lista de verificare a farmaciei veterinare, fiind completată cu încă 27 întrebări și în total va necesita 50 de răspunsuri.
Detalii
22
02 2021
1376

Domeniul raporturilor de muncă: Lista de verificare, aprobată

În Monitorul Oficial din 19 februarie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 102 din 9 februarie 2021 cu privire la aprobarea Listei de verificare în domeniul raporturilor de muncă. Aceasta conține 71 de întrebări ce țin de respectarea dreptului salariaților, asigurarea medicală și socială obligatorie, respectarea statelor de personal, asigurarea accesului salariaților la formare profesională, respectarea duratei zilei de muncă etc.
 
Încălcările depistate în cadrul verificării se vor califica ca minore (1-5 puncte), grave (6-10 puncte) și foarte grave (11-20 puncte).

Detalii
11
01 2020
18167

Graficul controalelor 2020: Serviciul Fiscal de Stat

În anul curent, Serviciul Fiscal de Stat va efectua controale planificate la 928 de agenți economici. Lista entităților care urmează a fi incluse în planul controalelor fiscale pentru anul 2020 a fost aprobată prin Ordinul SFS nr. 599 din 23 decembrie 2019.

Astfel, 34 de agenți economici vor fi verificați de Direcția generală administrare contribuabili mari (DGACM). Alți 284 de contribuabili vor fi inspectați de către DGAF Chișinău, iar DGAF Centru va verifica în anul curent 252 de agenți economici. Conform listei, 227 contribuabili vor fi verificați de către DGAF Nord. DGAF Sud urmează să verifice 131 întreprinderi.
Detalii
28
10 2019
1184

ANTA: lista de verificare în domeniul protecției consumatorilor

Listele de verificare pentru domeniile de control ale A.A.„Agenția Națională Transport Auto”, aprobate prin Ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 28 din 1 februarie 2019, sunt completate cu anexa nr.8Lista de verificare pentru controlul de stat și supravegherea respectării cerințelor privind protecția consumatorilor din domeniul transportului rutier și activităților conexe transportului rutier.

Aceasta conține informația generală despre persoana și obiectul supus controlului necesare pentru evaluarea riscurilor, criterii fiind domeniul de activitate și mărimea entității supuse verificării.
Detalii
15
07 2019
1320

Listele de verificare ANTA, suplinite

Activitatea de întreprinzător a agenților economici din domeniul auto va fi analizată în baza a șapte liste de verificare.

În Monitorul Oficial din 12 iulie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Economiei cu privire la completarea Ordinului MEI nr. 28 din 1 februarie 2019 cu privire la aprobarea în redacție nouă a Listelor de verificare pentru domeniile de control ale Agenției Naționale Transport Auto. Astfel, acestea vor fi completate cu lista de verificare nr.7 a întreprinderilor care desfășoară activitatea de autogară.
Detalii
15
04 2019
2190

Listele de verificare ale ANSA, publicate

Listele de verificare care se aplică în cadrul controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscului pentru domeniile gestionate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au fost aprobate prin Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 67 din 2 aprilie 2019. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial din 12 aprilie curent.

Astfel, controalele de stat vor fi desfășurate în baza următoarelor 14 liste:
• Lista de verificare a punctului farmaceutic veterinar
• Lista de verificare a farmaciei veterinare
Detalii
19
03 2019
2593

Criteriile de selectare a contribuabililor pentru utilizarea obligatorie a e-Facturii

Odată cu publicarea și punerea în aplicare a prevederilor Ordinul SFS nr. 645 din 30 noiembrie 2018 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de determinarea și aprobare a listei agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală electronică (e-Factura) (MO al RM, nr. 448-460 din 07.12.2018), mai mulți contribuabili solicită precizări asupra prevederilor ordinului. Astăzi venim cu răspunsuri la cele mai frecvente întrebări adresate de contribuabili.

Astfel, criteriile de selectare ale entităților pasibile a fi incluse în lista agenţilor economici obligaţi de a utiliza factura fiscală electronică (e-Factura) la efectuarea livrării impozabile pe teritoriul ţării (în continuare — Listă), au fost stabilite în vederea executării prevederilor art.  117 alin. (11) din Codul fiscal.
Detalii
02
01 2019
2668

Controlul de stat: Listele de verificare pentru ANSP

În Monitorul Oficial din 28 decembrie curent a fost publicat Ordinul nr. 1346 din 26.11.2018 al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale cu privire la aprobarea listelor de verificare aplicate în cadrul controlului de stat asupra activității de întreprinzător de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP).

 

Astfel, Ordinul prevede 3 liste de verificare pentru controlul de stat al instituțiilor medico-sanitare, controlul în domeniul activității farmaceutice aplicabilă în farmaciile comunitare, cu funcție de producere și filialelor lor și controlul respectării legislației în domeniul sănătății publice.

 


Detalii