29
08 2019
436

Practica judiciară. Legislația din RM nu reglementează noțiunea de ,,tarif majorat”

SRL ,,F” şi SA ,,C” au depus cerere de chemare în judecată împotriva SA ,,Apă…” cu privire la anularea actelor administrative. În motivarea cererii reclamanții au invocat că, începând cu luna mai 2017, SA ,,Apă…” a adoptat faţă de un număr de circa 100 de agenți economici din mun. Chişinău o poziție discriminatorie şi anticoncurențială de aplicare selectivă a legii la stabilirea tarifelor pentru recepționarea şi preepurarea apelor uzate cu concentrații majorate de poluanți.

Aceștia au menționat că, în luna aprilie a anului 2017, au recepționat de la SA ,,Apă…” notificările privind rezilierea unilaterală de către SA ,,Apă…” a contractelor de recepționare şi preepurare a apelor uzate cu concentrații majorate de poluanţi încheiate între SA ,,Apă…” şi reclamanți.
Detalii
23
09 2016
586

Litigiile economice aduc mai puține venituri la bugetul de stat

Datele acumulate de către instanțele de fond din Republica Moldova arată că sumele virate în bugetul de stat în urma litigiilor economice este în scădere. Până acum, în bugetul de stat au ajuns peste 13,5 mil. lei. În aceeași perioadă a anului trecut, instanțele de fond anunțau acumulări din taxe în folosul statutului de peste 16 mil. lei.
Detalii