17
05 2022
211

„Tichetul de control” pentru livrarea metalelor și deșeurilor feroase

Începând cu ziua astăzi, 17 mai, în cadrul posturilor vamale 2200 Râbnița (PVI), 2220 Rezina pod (PVIC) și 2240 Criuleni 14,18 (PVIC), de luni până vineri, în intervalul orelor 08.00-18.00, vor activa grupurile de control comun, formate din angajații Serviciului Vamal, Inspectoratului General al Poliției, Agenției Naționale Transport Auto, Inspectoratului pentru Protecția Mediului și Serviciului Fiscal de Stat, comunică Serviciul Vamal.
 
Acestea au ca scop verificarea mărfurilor clasificate la pozițiile tarifare 7201, 7202, 7204* la livrarea acestora către agenții economici din raioanele de est ale Republicii Moldova și asigurarea unui mecanism de interoperabilitate între autoritățile de supraveghere și control conform competențelor.


Detalii

03
05 2022
905

(ro/ru) e-Factura, obligatorie pentru livrările de produse petroliere / e-Factura станет обязательной при поставке ГСМ

Reiterăm, de pe data de 1 mai 2022 sunt puse în aplicare completările la art.117 din Codul fiscal (alin.13), potrivit cărora la efectuarea livrărilor impozabile cu TVA de produse petroliere principale (benzină, motorină) pe teritoriul țării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-factura).
 
Amintim, modificările au fost aprobate prin Legea nr.40/2022 pentru modificarea unor acte normative, art.I al căreia, prin derogare de la prevederile Legii nr.100/2018, vor fi puse în aplicare de la 1 mai curent.


Detalii

04
04 2022
149

MDelivery: Regulamentul de funcționare, publicat

Ministerele, Cancelaria de Stat și alte autorități administrative centrale subordonate Guvernului și structurile organizaționale din sfera lor de competență, precum și autoritățile publice și organizațiile de stat autonome, subordonate sau înființate de Guvern, vor utiliza, pentru livrarea către persoane fizice și juridice a rezultatelor prestării serviciilor publice, serviciul guvernamental de livrare (MDelivery).
 
În Monitorul Oficial din 1 aprilie a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 180 din 23 martie 2022 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de funcționare și utilizare a serviciului guvernamental de livrare (MDelivery).


Detalii

31
01 2022
376

TVA în cazul livrării de bunuri în ambalaje

În activitatea entităților un volum semnificativ de livrări de bunuri revine livrărilor în ambalaje, iar suma TVA achitată sau care urmează a fi achitată la buget în aceste operații este condiționată de faptul dacă ambalajele sunt nerestituibile sau restituibile.
 
În articolul „Contabilitatea TVA în livrările de bunuri în ambalaje” care va fi publicat în ediția din februarie a revistei „monitorul fiscal FISC.md”, elaborat de Vasile Bucur, autorul specifică că nerestituibile se consideră ambalajele de transport care se livrează în baza actului de vânzare-cumpărare, iar restituibile – cele care se procură (se vând) în baza condițiilor de returnare negociate de ambele părți (vânzător și cumpărător). Fiecărei dintre aceste grupe de ambalaje (nerestituibile și restituibile) corespund unele particularități inerente acestora.


Detalii

06
01 2022
763

e-Factura la efectuarea livrărilor de servicii şi de produse petroliere

În anul 2021 art.1171 alin.(14) din Codul fiscal prevedea că, la efectuarea livrărilor de servicii, precum şi de energie electrică, energie termică, gaz natural, servicii publice de telefonie fixă şi mobilă, servicii comunale, produse petroliere, în cazul utilizării e-facturii, furnizorul eliberează factura fiscală în termen ce nu poate depăşi 10 zile calendaristice de la data livrării acestora.

 

Prin Legea nr.204/2021 pentru modificarea unor acte normative (Politica fiscală și vamală pentru anul 2022) prevederile citate supra au fost modificate. Începând cu 1 ianuarie curent,  la efectuarea livrărilor de servicii şi de produse
Detalii

06
12 2021
405

28.17.45 Care este regimul fiscal privind TVA în cazul importului și/sau livrării dovleacului pe teritoriul Republicii Moldova?

În conformitate cu art.96 lit. b) liniuța a cincea din Codul fiscal, la producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie şi horticultură în formă naturală, produsă, importată şi/sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova, de la poziţiile tarifare: 010221, 010231000, 010290200, 010310000, 010410100, 010420100, ex.0105 – pui vii de reproducţie, 060210, 060220, 0701, 07020000, 0703, 0704, 0705, 0706, 070700, 0708, 070920000, 070930000, 070940000, 070951000, 070959100, 070959300, 070960, 070970000, 070993100, 070999100, 070999400, 070999500, 070999600, ex. 070999900 – mărar şi pătrunjel, 0713, 071420100, 080231000, 080610, 080711000, 080719000, 080810, 080830, 080840000, 0809, 08101000, 081020,
Detalii
24
09 2021
839

Comisionarul: apreciem pragul de înregistrare ca plătitor TVA

Cum se apreciază pragul de înregistrare în calitate de plătitor al TVA în cazul comisionarului, care execută însărcinarea comitentului de comercializare a mărfurilor scutite de TVA fără drept de deducere?
 
În conformitate cu art.112 alin.(1) CF, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia autorităţilor și instituţiilor publice, specificate la art.51, exceptând instituţiile de învăţământ publice, este obligat să se înregistreze ca contribuabil al TVA dacă el, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive,
Detalii
26
08 2021
345

Conceptul serviciului guvernamental de livrare (MDelivery)

Autoritățile publice și prestatorii de servicii publice ar putea beneficia de o soluție software modernă, care urmează a fi utilizată în calitate de mecanism unic de livrare fizică a rezultatelor prestării serviciilor publice către persoane fizice și juridice.

Guvernul a aprobat în ședința de ieri, 25 august curent, proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Conceptului serviciului guvernamental de livrare (MDelivery).


Detalii

26
07 2021
813

Cota TVA la comercializarea produselor preparate

Se aplica cota redusă prevăzută de art.96 lit. b) liniuța noua din Codul fiscal (12%), asupra produselor alimentare procurate și ulterior comercializate de către agenții economici?
 
În conformitate cu art.96 lit. b) liniuța a noua din Codul fiscal, cota redusă a TVA în mărime de 12% este stabilită la produsele alimentare şi/sau băuturi, cu excepţia producţiei alcoolice, preparate sau nepreparate, pentru consumul uman, însoţite de servicii conexe care să permită consumul imediat al acestora, realizate în cadrul activităţilor care se atribuie la secţiunea I a Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei (CAEM).
 


Detalii