14
06 2018
1355

3. (28.7.3) Pot fi aplicate prevederile art. 95 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, pentru livrările de mărfuri, natura cărora este diferită de specificul activităţii întreprinderii (pix, calendare, agende, etc.) cu logotipul acesteia?

În conformitate cu prevederile art. 95 alin. (2) lit.c) din Codul fiscal, nu constituie obiect al impunerii cu TVA livrarea de mărfuri şi servicii efectuată cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor în mărime anuală de 0,5% din venitul din vînzări obţinut pe parcursul anului precedent anului în care se efectuează această livrare, iar pentru întreprinderile nou-create pe parcursul anului, în mărime lunară de 0,5% din venitul din vînzări obţinut în luna precedentă, cu ajustarea la sfîrşit de an a sumei respective.
Detalii
02
08 2017
1026

1. (28.6.4.41) Ce cotă a TVA se va aplica în cazul livrării mărfurilor de către instituţiile de învăţămînt?

Potrivit prevederilor art. 103 alin. (1) pct. 5) din Codul fiscal, livrarea mărfurilor, serviciilor instituțiilor de învățământ publice și private, legate de desfășurarea nemijlocită a procesului de învățământ conform Codului educației serviciile de instruire a copiilor și adolescenților în cercuri, secții, studiouri; serviciile prestate copiilor și adolescenților cu folosirea instalațiilor sportive; serviciile legate de întreținerea copiilor în instituții preșcolare; serviciile de pregătire și perfecționare a cadrelor sunt scutite de TVA
Detalii
07
11 2016
1314

Reprezintă activitate de întreprinzător impozabilă cu TVA transmiterea obiectelor de construcție nefinisate la decizia autorității publice de la bilanțul unei întreprinderi municipale la bilanțul altei întreprinderi municipale?

Potrivit art. 95 alin. (1) lit. a) din CF, obiecte impozabile cu TVA constituie livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecții impozabili, reprezentând rezultatul activității lor de întreprinzător în Republica Moldova.
Detalii
25
10 2016
1200

Privind motivul instituirii postului fiscal

Entitatea „X” SRL în ultimele luni are instituit post fiscal mobil, fiindu-i monitorizată activitatea de către IFS teritorial. Entitatea nu cunoaşte în detaliu motivul instituirii postului fiscal respectiv. Care ar putea fi acesta şi este în drept entitatea să cunoască motivul?

Potrivit prevederilor pct. 8-9 din Regulamentul privind funcţionarea posturilor fiscale aprobat prin Ordinul IFPS nr. 409 din 18 mai 2015 (în vigoare din 28.08.2015, publicat în MO nr. 241-246 din 28.08.2015), postul fiscal se instituie în cazul în care au fost epuizate alte măsuri/instrumente disponibile de administrare, monitorizare, control, inclusiv măsurilor de conformare benevolă.
Detalii
29
09 2016
1766

Despre aplicarea TVA la transmiterea gratuită a pungilor ca ambalaj pentru marfă

Firma la livrarea mărfurilor (produselor) furnizorului utilizează sacoșe pentru ambalarea mărfii. Cum se impozitează cu TVA ambalajul (sacoșele) folosit la eliberarea mărfurilor?

În conformitate cu prevederile art. 95 alin. (2) lit. c) din CF, nu constituie obiecte impozabile livrarea de mărfuri și servicii efectuată cu titlu gratuit în scopuri de publicitate și/sau de promovare a vînzărilor în mărime anuală de 0,2% din venitul din vînzări obținut pe parcursul anului precedent anului în care se efectuează această livrare.
Detalii
04
08 2016
2032

Despre reflectarea facturilor fiscale primite și eliberate în cadrul operațiunilor de refacturare în Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la Declarația privind T.V.A.

Urmează a fi reflectate facturile fiscale primite și eliberate în cadrul operațiunilor de refacturare în Anexa nr. 1 „Lista facturilor fiscale primite” și Anexa nr. 2 „Lista facturilor fiscale eliberate” din Ordinul IFPS nr. 1164 din 25.10.2012?

Conform art. 1171 alin. (10) din CF, refacturarea cheltuielilor compensate se efectuează prin înscrierea lor într-un rînd separat în factura fiscală eliberată pentru livrarea de mărfuri, servicii.
Detalii