04
07 2019
689

Aprovizionarea unităților comerciale ar putea fi interzisă în orele de vârf

Începând cu 1 septembrie curent, ar putea fi interzisă aprovizionarea unităților comerciale cu bunuri și produse sau prestarea acestora a serviciilor efectuate prin intermediul autocamioanelor care staționează direct pe carosabil, în orele de vârf – 07:00 – 09:00 și 17:00 – 19:00. Restricția poate fi aplicată pentru magazinele amplasate în perimetrul anumitor străzi.

Primăria municipiului Chișinău propune spre consultări publice un proiect de dispoziție, potrivit căruia străzile pe care se va interzice aprovizionarea unităților comerciale în orele de vârf sunt:
Detalii
12
01 2018
1420

Eliberarea facturii fiscale în cazul achitării arendei în produse agricole

Întreprinderea se ocupă cu agricultura și ia în arendă pentru un termen de 5 ani teren agricol de la persoana fizică în schimb oferindu-i produse agricole. Va apărea necesitatea de a elibera factura fiscală persoanei fizice sau este destul să se elibereze actul de achiziție în care va fi menționat că persoana va primi produse agricole de o anumită valoare?
Detalii
23
03 2017
977

Încă un proiect internaţional va beneficia de facilități fiscale

Guvernul a aprobat o Hotărâre prin care a fost completată anexa nr. 1 a Hotărării nr.246 din 8 aprilie 2010 Cu privire la modul de aplicare a cotei zero la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova face parte.
Detalii
12
04 2016
1229

Agentul economic, care activează în Transnistria, acordă servicii unei persoane juridice rezident al Republicii Moldova, înregistrată ca plătitor T.V.A., cum se califică aceste servicii și în ce mod se vor nr. 1(29), februarie 2016 pagina | 43 impozita cu T.V.A.?

Aplicarea T.V.A. pentru livrarea de mărfuri, servicii persoanelor juridice și fizice rezidente, care se află pe teritoriul Republicii Moldova și care au relații fiscale cu
sistemul ei bugetar, de către persoanele juridice și fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova și care nu au relații fiscale cu
Detalii
11
04 2016
1034

Dacă în cadrul activității organizației necomerciale se obține venit rezultat din livrări de mărfuri, servicii, subiectul este obligat de a se înregistra în calitate de contribuabil al T.V.A.?

În conformitate cu prevederile art. 112 alin. (1) din CF, subiectul care desfășoară activitate de întreprinzător, cu excepția autorităților publice, instituțiilor publice, specificate la art. 51, exclusiv instituțiilor de învăţămînt publice, instituțiilor medico-sanitare publice și private, specificate la art. 511, și deținătorilor patentei de întreprinzător, este obligat să se înregistreze ca contribuabil al T.V.A., dacă el, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depășește 600 000 lei, cu excepția livrărilor scutite de T.V.A.
Detalii
05
04 2016
2461

Dacă în cadrul activității organizației necomerciale se obține venit rezultat din livrări de mărfuri, servicii, subiectul este obligat de a se înregistra în calitate de contribuabil al T.V.A.?

În conformitate cu prevederile art. 112 alin. (l) din CF, subiectul care desfășoară activitate de întreprinzător, cu excepția autorităților publice, instituțiilor publice, specificate la art. 51, exclusiv instituțiilor de învăţămînt publice, instituțiilor medico-sanitare publice și private, specificate la art. 511, și deținătorilor patentei de întreprinzător, este obligat să se înregistreze ca contribuabil al T.V.A., dacă el, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depășește 600000 lei, cu excepția livrărilor scutite de T.V.A.
Detalii
01
04 2016
2733

Unele întrebări frecvente care apar la completarea Declarației privind T.V.A.

Înainte de a începe examinarea situațiilor, care iscă întrebări privind corectitudinea completării Declarației privind T.V.A. (în continuare — declarație), este necesar de menționat că Modului de completare a Declaraţiei privind T.V.A. este aprobat prin ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25.10.2012 (MO nr. 234-236/1375, 09.11.2012), la care se va apela, în primul rînd, la completarea declarației și, desigur, întrebările care rămîn neclare vor fi soluționate bazîndu-se pe prevederile CF.
Detalii