07
12 2017
1095

Referitor la eliberarea facturii fiscale de către operatorul de telefonie mobilă, în cazul utilizării Pachetului PrePay

Este obligat operatotul de telefonie mobilă să ofere la solicitarea clientului, conform al.3 al art.117 din Codul fiscal, factura fiscală, dacă acesta utilizează pachetul PrePay (contul este suplinit pe măsura necesităţii)? Din p.9 lit.d) al art.117 nu este clar căror pachete se aplică prevederile articolului — abonamentelor sau PrePay.
Detalii
30
10 2017
863

1. (28.1.7) Dacă organizația necomercială, în decursul a 12 luni consecutive, deține un volum al livrărilor mai mare de 600 000 lei, cu excepția celor scutite şi a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2), are aceasta obligațiunea de a se înregistra în calitate de contribuabil al TVA?

Potrivit prevederilor art.112 Codul fiscal, obligațiunea privind înregistrarea în calitate de contribuabil al TVA se referă la subiecții care desfășoară activitate de întreprinzător și care pe parcursul a 12 luni consecutive au efectuat livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depăşeşte 600000 lei, cu excepţia livrărilor scutite de TVA şi a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2).
Detalii
28
10 2017
1771

Despre unele cazuri de neaplicare a proratei față de suma TVA

Firma „Z” în mai 2017 a avut livrări la cota zero. Suma TVA aferentă procurărilor destinate efectuării acestora se atribuie la decontări cu bugetul? Sau față de suma TVA trebuie de aplicat prorata conform art. 102 alin. (3) din CF?

Potrivit prevederilor art. 93 pct. 6) din CF, livrare impozabilă reprezintă livrarea de mărfuri, livrarea (prestarea) de servicii, cu excepția celor scutite de TVA, efectuate de către subiectul impozabil în procesul activității de întreprinzător.
Detalii
28
09 2016
800

Referitor la regimul fiscal pentru livrările destinate proiectelor de asistență tehnică și proiectelor de asistență investițională pe teritoriul Republicii Moldova

Dacă firma X va efectua livrările destinate proiectelor de asistență tehnică și proiectelor de asistență investițională pe teritoriul Republicii Moldova contractorului, contractat de donator, materialele și utilajul achiziționat pentru Obiect, în temeiul Contractului firmei Y din România (nerezident), apoi același utilaj firma Y îl va livra întreprinderii de stat Z din Republica Moldova, beneficiarilor proiectului, la șantierul de construcție a Obiectului, ce fel de documente trebuie să fie perfectate pentru astfel de livrări? Ce documente anume trebuie să existe la perfectarea acestor tranzacții? Va fi oare aplicată cota zero a TVA acestor tranzacții încheiate?

În conformitate cu pct. 3 din Regulamentul privind modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrarea pe teritoriul țării a mărfurilor și serviciilor destinate proiectelor de asistență tehnică și proiectelor de asistență investițională
Detalii