03
06 2020
747

Subvenții în avans pentru activități non-agricole

Până la data de 22 august 2020 se va derula cel de-al doilea apel de recepționare a cererilor de solicitare a subvenției în avans pentru îmbunătățirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural, pentru Măsura 3 ce vizează diversificarea economiei rurale prin activități non-agricole, comunică Agenția de Intervenție şi Plăți pentru Agricultură (AIPA). Începând cu 1 iunie curent, persoanele juridice sau fizice înregistrate în localitățile rurale care își creează sau dezvoltă activități non-agricole pot aplica pentru obținerea subvențiilor în avans.

AIPA amintește că măsura Diversificarea economiei rurale prin activități non-agricole cuprinde următoarele tipuri de investiții:
proiecte de înființare și renovare a atelierelor de întreținere a tehnicii și echipamentelor, ateliere de cizmărie;
Detalii
15
11 2019
1383

Noi tendințe în turism, prezentate la MBW 2019

Noua Strategie de dezvoltare a turismului în Republica Moldova, elaborată pentru anii 2020-2030, ar trebui să conțină instrumente fiscale pentru lansarea și dezvoltarea unei afaceri în domeniu, precum și să prevadă extinderea zonelor turistice rurale ca o activitate coordonată la nivel de Guvern. Totodată, obiectivul principal al documentului ar trebui să fie alinierea la tendințele globale, pentru că apar noi forme de turism. Afirmațiile au fost enunțate de către secretarul de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Alexandru Sonic, în cadrul celui de-al V-a panel de discuții din cadrul evenimentului „Moldova Business Week” dedicat turismului.
Detalii
19
09 2019
1230

Taxele locale în cazul prestării serviciilor de transport auto de călători

Suntem agent economic care prestează servicii transport auto de calatori pe ruta din oraș în sat.
Apare sau nu în acest caz obligația de a calcula, achita și de a prezenta darea de seamă pe taxele locale la taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor)?


Sistemul taxelor locale, procedura şi principiile stabilirii, modificării şi anulării acestora, modul de plată al acestora, subiecții impunerii, obiectele impunerii și criteriile de acordare a înlesnirilor fiscale sunt determinate prin Titlul VII al Codului fiscal (în continuare – CF).
Detalii
26
04 2019
718

Mărimea maximă a subvenției pentru agricultori va fi majorată

Producătorii agricoli vor primi subvenții mai mari din partea statului. Sprijinul financiar acordat unui agricultor a fost majorat de la 3 mil. lei până la 5 mil. lei pe an, iar pentru grupurile de producători — până la 7,5 mil. de lei. Noile prevederi referitoare la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Naţional de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural au fost aprobate de Guvern.
Detalii
06
02 2018
943

Desemnarea procentuală în profil teritorial

Începând cu anul 2017, persoanele fizice pot desemna 2% din suma impozitului său pe venitul calculat și achitat la buget pentru anul precedent în favoarea unui beneficiar eligibil (ONG sau cultele religioase și părțile componente ale acestora). Conform unui Raport publicat de Serviciul Fiscal de Stat, în total, în primul an de aplicare al mecanismului 2%, 16 126 de contribuabili din întreaga țară au redirecționat către 293 beneficiari suma de 2,8 mil. lei
Detalii
16
08 2017
914

Investiții în agricultură în sumă de peste $ 23 mil

Legea pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova, Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă și Fondul fiduciar al Programului de adaptare a micilor producători în vederea realizării Proiectului de Reziliență Rurală (IFAD), precum și Decretul Președintelui privind promulgarea Legii respective au fost publicate în Monitorul Oficial din 11 august curent.
Detalii
10
07 2017
978

PNAET a instruit 18 tineri din Cimișlia

18 tineri din raionul Cimișlia au primit diplomele de absolvire pentru cursurile de instruire din cadrul Programului Național de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET), administrat de Organizația pentru Dezvoltarea sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM).

În primele luni ale anului, 150 de tineri din raioanele Comrat, Dondușeni, Strășeni, Edineț și Cimișlia au beneficiat de instruire în domeniul abilităţilor antreprenoriale pentru tinerii, care doresc să-şi lanseze sau să-şi extindă o afacere în localităţile rurale.
Detalii