03
09 2021
315

Live gratuit pe facebook: ”Totul despre contractele de comodat și locațiune”

Locațiunea și comodatul sunt instrumente comode și frecvent utilizate de către proprietarii de afaceri și administratorii de companii. Fie că este vorba despre folosirea unui spațiu cu destinația de sediu pentru o companie sau de folosirea mixtă a unui automobil (în interes personal și în interesul companiei), în practică, oscilăm adesea între încheierea unui contract de locațiune sau a unui contract de comodat, fără ca să cunoaștem însă toate detaliile juridice care le diferențiază pe cele două și, implicit, nici aspectele fiscal-contabile pe care le presupune alegerea noastră.


Detalii

18
08 2021
1963

Cabinetul avocatului. Este în drept contribuabilul să-și transmită în locațiune propriul automobil?

Cabinetul avocatului, în cadrul desfășurării activității sale sub forma organizatorico-juridică ca persoană fizică, efectuează deplasări în teritoriu în interes de serviciu. Este în drept contribuabilul – persoană fizică cetățean să-și transmită în locațiune propriul automobil, care îl va folosi în cadrul activității sale de avocatură?

 

Conform art.779 alin. (1) lit. a) din Codul civil (CC), obligaţia unei persoane este corelativă obligaţiei care incumbă altei persoane în situația când executarea obligaţiei se face în schimbul executării celeilalte obligaţii.


Detalii

12
08 2021
299

29.2.10.11 Care este termenul de achitare a impozitului pe venit din transmiterea în posesie și/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietății imobiliare?

Impozitul pe venit din transmiterea în posesie și/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietății imobiliare se achită lunar cel tîrziu  la data de 25 a lunii în care a fost încheiat contractul.

Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în  posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) după data de 25, termenul de plată în această lună va fi data de 25 a lunii următoare lunii încheierii contractului.

12
08 2021
168

29.2.10.12 În ce caz Servicul Fiscal de Stat poate să refuze înregistrarea Declarației-Cerere?

În cazul în care la momentul depunerii Declarației-Cerere privind înregistrarea contractului de transmitere în posesie și/sau folosinţă (locaţiune, arendă, usufruct, superficie) a proprietății imobiliare de către locator funcționarul fiscal depistează că Declarația-Cererea nu conține elemente obligatorii în baza cărora urmează a fi înregistrată Declarația-Cererea sau reprezentantul legal nu-și confirmă statutul său prin procură, acesta este în drept să refuze înregistrarea acesteia.

12
08 2021
140

29.2.10.10 Care este mărimea impozitului ce urmează a fi achitat de către persoanele fizice ce transmit persoanelor specificate la art.54, precum şi altor persoane decât cele specificate la art.90 din Codul fiscal din transmiterea în posesie și/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietății imobiliare?

Persoanele fizice, care transmit în posesie şi/sau în folosință (locațiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietăți imobiliare altor persoane decât cele specificate la art.90 din Codul fiscal din transmiterea în posesie și/sau folosinţă (locaţiune, arendă, usufruct, superficie) a proprietății imobiliare, achită impozit pe venit în mărime de 7% din valoarea contractului.

10
08 2021
313

SFS: contractele de locațiune înregistrate în primele 7 luni

Serviciul Fiscal de Stat întreprinde în permanență măsuri de conformare și informare a persoanelor fizice care transmit în locațiune bunuri imobile cu privire la obligațiile stabilite de actele normative în vigoare privind înregistrarea contractelor de locațiune.

Astfel, în perioada lunilor ianuarie – iulie 2021, la Serviciul Fiscal de Stat s-au înregistrat 9 869 contracte de locațiune/chirie.


Detalii

13
07 2021
292

Contracte de leasing, locațiune, sublocațiune și comodat

Leasingul, locațiunea și comodatul sunt instrumente comode și frecvent utilizate de către proprietarii de afaceri și administratorii de companii. Dar, cum arată acestea în ochii contabililor?

Indiferent dacă ești proprietarul unei afaceri sau directorul unei companii sau activezi în calitate de contabil, probabil te-ai întrebat:

 


Detalii

31
05 2021
262

29.1.3.5.22 Care este modalitatea de deducere a cheltuielilor legate de reparația unui mijloc fix conform contractului de leasing operațional, locațiune, concesiune, arendă, comodat, sublocațiune pentru entitățile care, începînd cu perioada fiscală 2018, aplică prevederile art. 26/1 din CF?

În conformitate cu prevederile art. 261 alin. (11) din Codul fiscal, cheltuielile aferente reparației curente și capitale a mijloacelor fixe ce nu corespund prevederilor alin. (2) al aceluiași articol se permit spre deducere în limita a 15% din suma calculată a locațiunii, arendei, leasingului operațional sau redevenței (plății pentru concesiune), suportată pe parcursul perioadei fiscale, iar în cazul cheltuielilor de reparație a mijloacelor de transport aerian internațional – în mărime de 100% din suma calculată a ratei de leasing operațional, suportată pe parcursul perioadei fiscale.


Detalii

28
04 2021
387

Contabilitatea contractelor de locațiune și comodat

Locațiunea și comodatul sunt instrumente comode și frecvent utilizate de către proprietarii de afaceri și administratorii de companii. Dar, cum arată acestea în ochii contabililor? Indiferent dacă, ești proprietarul unei afaceri, sau ești directorul unei companii, sau profesezi în calitate de contabil, probabil te-ai întrebat:


Detalii

14
04 2021
169

Peste 4,6 mii contracte de locațiune au fost înregistrate la SFS de la începutul anului 2021

Serviciul Fiscal de Stat continuă măsurile de conformare și informare a persoanelor fizice care transmit în locațiune bunuri imobile cu privire la obligațiile stabilite de actele normative în vigoare privind înregistrarea contractelor de locațiune.

 

Astfel, urmare a acțiunilor întreprinse, au fost identificate 1 617 persoane fizice ce dau în locațiune/chirie bunuri imobile.


Detalii