24
06 2021
249

30 iunie - termenul limită pentru depunerea cererii privind subvenţionarea locurilor de muncă

Serviciul Fiscal de Stat informează că la data de 30 iunie 2021 expiră termenul pentru depunerea cererii privind subvenţionarea locurilor de muncă pentru trimestrul I al anului 2021 de către persoanele juridice şi fizice care practică activitate de întreprinzător, organizaţiile necomerciale, persoanele care desfăşoară activitate profesională, rezidenţi ai Republicii Moldova. 

Subvenționarea se va efectua în cazul angajării:


Detalii

23
06 2021
155

Târgul locurilor de muncă: angajatorii au propus peste 2 mii de oferte

Peste 130 de companii din întreaga țară au participat la Târgul online al locurilor de muncă (ediția a XIX-a), organizat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă pe platforma www.e-angajare.md în perioada 7-17 iunie curent. Potrivit datelor oferite de ANOFM, agenții economici au propus circa 2000 oferte de muncă din diferite domenii de activitate – medicină, administrație publică, industria prelucrătoare, industria textilă, contabilitate, comerț, transport etc.
 
În perioada desfășurării Târgului locurilor de muncă, portalul www.e-angajare.md a înregistrat peste 11400 de accesări din 43 de țări,
Detalii
16
06 2021
119

30 iunie - ultima zi de depunere a Cererii privind subvenţionarea locurilor de muncă pentru trimestrul I

Serviciul Fiscal de Stat informează că au mai rămas 14 zile pentru depunerea cererii privind subvenţionarea locurilor de muncă pentru trimestrul I al anului 2021 de către persoanele juridice şi fizice care practică activitate de întreprinzător, organizaţiile necomerciale, persoanele care desfăşoară activitate profesională, rezidenţi ai Republicii Moldova. 

Subvenționare se va efectua în cazul angajării:


Detalii

13
05 2021
278

Târg online al locurilor de muncă

Angajatorii din Republica Moldova sunt invitați să depună, până la 25 mai curent, cererile de participare la Târgul online al locurilor de muncă, ediția a XIX-a, cu genericul „Locuri de muncă în Moldova”.
 
Evenimentul este organizat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și  se va desfășura în perioada 7-17 iunie 2021 pe www.e-angajare.md, platformă unică pe care persoanele în căutarea unui loc de muncă se vor întâlni cu posibilii angajatorii, având posibilitatea de a aplica direct pentru ofertele vacante propuse.


Detalii

29
04 2021
739

Implementarea Regulamentului privind subvenționarea locurilor de muncă (ce vizează subvenționarea cheltuielilor privind plata salariului)

Criza cauzată de răspândirea pandemiei COVID-19 a avut un impact imens asupra economiei mondiale în anul 2020. Măsurile întreprinse pentru combaterea răspândirii infecției au dus la reducerea semnificativă a activității de producție, comerțului, creșterea șomajului, diminuarea consumului. În condițiile scăderii accentuate a cererii, perturbării lanțurilor valorice globale și gradului înalt de incertitudine, companiile și-au redus activitatea investițională. Ca urmare a efectelor respective a fost afectată piața muncii.


Detalii

26
02 2021
374

Măsuri de susținere a mediului de afaceri: subvenționarea creării locurilor de muncă

Persoanele juridice și fizice care practică activitate de întreprinzător, organizațiile necomerciale – rezidenți ai RM vor primi subvenții din bugetul de stat ca urmare a angajării a persoanelor care pe o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive ce preced lunii de angajare nu au avut venituri salariale, aferent categoriilor codului 101 (persoană angajată pe bază de contract individual de muncă), 105 (persoană angajată prin contract civil), 123 (persoană angajată prin cumul) din Clasificatorul categoriei persoanelor asigurate și a persoanele cu dizabilități.
 
Proiectul Regulamentului privind mecanismul de subvenţionare a locurilor de muncă elaborat de Ministerul Finanțelor a fost inclus pe ordinea de zi
Detalii
11
02 2021
394

Implementarea unui nou mecanism de subvenționare a locurilor de muncă

Identificarea  măsurilor suplimentare de subvenționare a locurilor de muncă și încadrare a factorului uman în câmpul muncii în Republica Moldova, precum și susținerea agenților economici, organizațiilor necomerciale în eforturile depuse pentru crearea locurilor de muncă reprezintă necesități caracteristice pieței muncii din țara noastră. Provocările existente pe piața muncii, și anume migrația, îmbătrânirea populației, situația epidemiologică sunt elemente specifice pentru situația actuală, a căror amploare necesită a fi diminuată în limita posibilităților și resurselor financiare disponibile.
 

Detalii
11
02 2021
313

Consultarea Regulamentului privind mecanismul de subvenționare a locurilor de muncă

Ministerul Finanțelor propune pentru consultări publice proiectul Hotărârii de Guvern ce vizează subvenționarea locurilor de muncă, ce are drept scop implementarea măsurilor de consolidare a pieței muncii prin prisma oferirii unor instrumente de susținere a angajatorilor. 
 
Prin promovarea respectivei hotărâri de Guvern se urmăresc următoarele obiective:
 1) încadrarea la maxim a factorului uman în procesele economice;
 2) susținerea pieței muncii, prin prisma diminuării constrângerilor existente, având ca efect:
Detalii
10
02 2021
398

Subvenţionarea locurilor de muncă

Cuantumul subvenţiei acordată persoanelor juridice și fizice care practică activitate de întreprinzător, organizațiilor necomerciale – rezidenți ai RM pentru crearea locurilor de muncă poate fi aprobat în funcție de categoria angajatului și va constitui de la 1000 lei per salariat pentru persoanele care, pe o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive ce preced lunii de angajare, nu au avut venituri salariale până la 4000 lei per angajat în cazul persoanelor cu dizabilități angajate în cadrul întreprinderilor specializate.
 
Ministerul Finanțelor a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea regulamentului privind mecanismul de subvenţionare a locurilor de muncă.

Detalii
27
01 2021
321

Asigurarea calității serviciilor și măsurilor de ocupare a forței de muncă

Acțiunile suplimentare ce au ca scop facilitarea implementării Legii 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj, precum și sporirea calității serviciilor și măsurilor de ocupare a forței de muncă prestate de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă în vederea aplicării noilor prevederi adoptate prin Legea nr.137/2020 au fost examinate  în cadrul unei ședințe a Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător pe lângă Ministerul Economiei și Infrastructurii.
 

Detalii