14
12 2017
457

7. (34.1.9) Cum poate fi înregistrată întreprinderea în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile de casă și control cu memorie fiscală?

Potrivit Regulamentului cu privire la aplicarea mașinilor de casa și controlpentru efectuarea decontărilor în numerar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998, furnizor (distribuitor exclusiv) de mașini de casă și de control cu memorie fiscală (MCC) este persoana juridică care a obținut, în modul stabilit,
Detalii
14
12 2017
352

2. (34.1.14) Când mașina de casă și de control se consideră defectată?

În conformitate cu prevederile pct. 8 lit. e) din Regulamentul cu privire la aplicarea mașinilor de casă și control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar, anexa nr.5 la Hotărârea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998, mașina de casă și de control se consideră în stare de funcționare dacă sunt îndeplinite următoarele cerințe:
Detalii
05
12 2017
428

3. (29.2.9.10) Cum urmează a fi deduse cheltuielile suportate pentru procurarea mașinii de casă și de control de către persoanele care desfășoară activitate independentă în primul an de activitate?

Potrivit prevederilor art. 6911 alin. (1) din Codul fiscal, cota impozitului pe venit constituie 1% din obiectul impunerii, dar nu mai puțin de 3000 lei, stabilit pentru persoanele fizice ce desfășoară activități independente.
Detalii
24
08 2017
691

(video) SFS continuă verificările

Serviciul Fiscal de Stat a înregistrat abateri majore la un agent economic specializat în alimentația publică. Pe lângă abateri legate de disciplina utilizării mașinii de casă și control, din cei 62 de angajați circa 40 primesc salariul „în plic”.

Angajații Serviciului Fiscal de Stat au efectuat în perioada 18-20 august curent 21 de controale inopinate, concomitent la cele 21 de subdiviziuni ale contribuabilului menționat anterior.
Detalii
24
07 2017
639

Privind utilizarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală în activitatea caselor de amanet

Activitatea caselor de amanet (lombardurilor) este reglementată de Regulamentul cu privire la modul de organizare şi funcționare a caselor de amanet (lombardurilor), aprobat prin HG nr. 204 din 28 martie 1995.

Lombardurile sunt instituții creditare care oferă populației posibilitatea de a-şi păstra obiectele de uz personal şi casnic, precum şi de a primi împrumuturi cu amanetarea acestor obiecte.
Detalii
15
06 2017
4515

Persoanele fizice ce desfășoară activități independente vor avea dreptul de a întocmi acte de achiziție a mărfurilor

Persoanele fizice, care desfășoară activități independente și procură mărfuri (produse agricole) de la persoanele fizice (cetățeni), vor avea dreptul de a întocmi actul de achiziție a mărfurilor. Modificări și completări în acest sens la Ordinul nr.130 din 30 septembrie 2010, care se referă la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special ”Act de achiziție a mărfurilor”, este propus pentru consultări publice de Ministerul Finanțelor. Perfectarea acestui act va confirma cheltuielile din veniturile obținute pentru procurare mărfurilor (produselor agricole respective).
Detalii