05
07 2021
183

Registrul proiectelor de dezvoltare regională

La etapa actuală evidența proiectelor de dezvoltare regională, inclusiv istoricul acestora și fazele de implementare, se efectuează aleatoriu, fără posibilitatea de generare a rapoartelor conform necesităților beneficiarilor de informație, ceea ce a condiționat elaborarea conceptului Sistemului informațional pentru gestiunea proiectelor de dezvoltare regională. Hotărârea Guvernului nr. 83 din 26 mai 2021 cu privire la aprobarea conceptului a fost publicată în Monitorul Oficial din 2 iulie curent.
 
Astfel, sistemul formează resursa informațională Registrul proiectelor de dezvoltare regională și va asigura crearea unui instrument pentru gestionarea și evidența  respectivelor proiecte, precum și va centraliza toate informațiile referitoare la acestea într-o bază de date unică,
Detalii
28
05 2021
141

SI GPDR va asigura accesul la proiectele de dezvoltare regională

Angajații din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Agențiilor de Dezvoltare Regională, precum și din cadrul altor autorități publice implicate în procesul de planificare, implementare și monitorizare a proiectelor de dezvoltare regională vor avea acces la toate datele și informațiile referitoare la aceste proiecte într-o bază unică de date.
 
Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional pentru gestiunea proiectelor de dezvoltare regională (SI GPDR) a fost aprobat în ședința Executivului din 26 mai curent.


Detalii

14
05 2021
230

Autoritățile elaborează condițiile de plasare pe piață a produselor alimentare cu cerințe comunitare

Pe parcursul ultimilor ani în cadrul implementării Programului de monitorizare și supraveghere în domeniul siguranței produselor alimentare de origine animală au fost depistate neconformități ce țin de lipsa evidenţei şi a marcajelor pe alimente, inclusiv cu grad sporit de perisabilitate; nerespectarea condiţiilor de păstrare a produselor; încălcarea regulamentelor sanitare de către angajaţii întreprinderilor din sectorul alimentar, angajarea personalului fără examen medical; comercializarea produselor alimentare fără indicarea datei fabricării şi a termenului de valabilitate; neasigurarea trasabilităţii produselor alimentare etc.
 


Detalii

27
04 2021
286

Subvențiile în avans pentru proiectele start-up. Modificări în Regulament

În Regulamentul privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele start-up din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural (FNDAMR) au fost operate modificări. Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 84 din 14 aprilie 2021 cu privire la modificarea Ordinului MADRM nr. 153/2018 cu privire la implementarea HG nr. 507/2018 pentru aprobarea Regulamentului menționat a fost publicat în MO.
 
Astfel, Ordinul 153/2018 va conține și cererea de solicitare a subvenției în avans pentru submăsurile nr.1-5 (stimularea investițiilor pentru producerea legumelor și a fructelor pe teren protejat; stimularea investițiilor pentru înființarea, modernizarea și defrișarea plantațiilor multianuale; stimularea investițiilor pentru utilarea și renovarea tehnologică a fermelor zootehnice;
Detalii
15
02 2021
318

Proiectul „MAME”: modernizarea tehnicii și echipamentelor agricole

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) și compania Japan International Cooperation System (JICS) au semnat astăzi, 15 februarie 2021, un contract de consultanță pentru asistență în implementarea creditului japonez pentru modernizarea tehnicii și echipamentelor agricole. Serviciile de consultanță vor fi acordate Agenției pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii (ADMA) cu scopul de a valorifica și implementa eficient creditul preferențial acordat de Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională (JICA) Guvernului Republicii Moldova în cadrul proiectului „Modernizarea mașinilor și a echipamentului agricol din Republica Moldova” (proiectul „MAME”).

Detalii
15
02 2021
592

Subvenționarea primelor de asigurare în agricultură în anul 2021

Cota de subvenționare a primelor de asigurare calculate pentru contractele de asigurare în agricultură încheiate în anul 2021 se stabilește în mărime de 70% din valoarea primei de asigurare.
 
În Monitorul Oficial din 12 februarie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare și Mediului nr. 21 din 4 februarie 2021 cu privire la cota de subvenționare a primelor de asigurare calculate pentru contractele de asigurare încheiate în anul 2021.
 

Detalii
09
02 2021
201

Programul pentru Transport Public Curat

Un nou proiect axat pe susținerea implementării serviciilor moderne conexe transportului public prin utilizarea combustibililor curați (gaz natural comprimat și gaz petrolier lichefiat), precum și a energiei generate de resurse regenerabile, a fost lansat în Republica Moldova.
 
Proiectul „Facilitarea investițiilor publice verzi în Moldova: Implementarea Programului pentru Transport Public Curat” finanțat în cadrul programului „Uniunea Europeană pentru Mediu” (EU4Environment) urmează a fi implementat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului și Ministerul Economiei şi Infrastructurii, cu susținerea Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Detalii
14
01 2021
457

MADRM prezintă sistemul semi-automatizat de calculare a plăților pentru emisiile și deversările de poluanți

Agenții economici plătitori ai taxei pentru poluarea mediului au posibilitatea de a participa la o serie de webinare ce vor fi desfășurate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), în cadrul cărora va fi prezentat noul sistem semi-automatizat de calculare a plăților pentru emisiile și deversările de poluanți. Scopul instruirilor este oferirea entităților a suportului necesar, fiind simplificat procesul de calculare a plăților respective.  Atelierele de instruire vor avea loc în perioada 18-21 ianuarie 2021, în format online (pe platforma Zoom), pentru subiecții din toate regiunile țării.
 

Detalii
30
09 2020
310

MADRM va selecta directorii instituțiilor publice în baza unui nou regulament

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va institui pentru fiecare concurs pentru ocuparea funcției de director al instituției publice în care MADRM exercită calitatea de fondator o comisie din șapte membri – cinci reprezentanți ai ministerului și doi – ai societății civile. Autoritatea a elaborat și propune pentru consultări publice (data limită – 9 octombrie) proiectul ordinului pentru aprobarea regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului respectiv.
 
Documentul reglementează condițiile și principiile de organizare și desfășurare a concursului, prevede cerințele pentru candidați, modul de instituire și atribuțiile comisiei ce va determina câștigătorul.

Detalii
23
06 2020
760

Susținerea sectorului zootehnic: plăți directe per cap de animal

Diminuarea continuă a efectivelor de animale și a productivității acestora, precum și creșterea riscului de asigurare a securității alimentare a țării a impus necesitatea elaborării unui mecanism de susținere a sectorului zootehnic prin acordarea subvențiilor. În acest context, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a elaborat proiectul Regulamentului privind acordarea de plăți directe per cap de animal (Regulament) care urmează a fi aprobat prin hotărâre de Guvern.
 
Prin intervenția propusă este preconizată asigurarea:
  • creșterii numărului de exploatații zootehnice autorizate ca urmare a înregistrării fermelor din rândurile deținătorilor casnici;

  • Detalii