23
06 2021
93

Capitalul social al SRL „Arena Națională” va fi majorat

Din bugetul de stat ar urma a fi alocate mijloace financiare în sumă de până la 67,74 mil. lei (echivalentul a 3,17 mil. euro) Societății cu Răspundere Limită „Arena Națională” pentru majorarea capitalului social. Mijloacele respective sunt prevăzute în Legea bugetului de stat pentru anul 2021. Proiectul hotărârii de Guvern este inclus pe agenda ședinței secretarilor generali din 24 iunie curent.
 
Mijloacele financiare vor fi alocate de Ministerul Finanțelor la solicitarea Agenției Proprietății Publice, care este asociat unic al Arenei Naționale, statut care i-a fost atribuit prin HG nr.529/2019  și vor fi utilizate în scopul executării contractului de parteneriat public-privat încheiat în anul 2018 între Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Arena Națională
Detalii
17
03 2021
424

Majorarea cuantumului burselor pentru elevi și studenți

Studenții și elevii din instituțiile de învățământ superior și profesional tehnic, precum și cei din liceele-internat republicane cu profil arte, dar și elevii talentați din clasele IV-IX  ar putea beneficia de burse majorate cu 2,3%. În acest context, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a elaborat și propune spre consultare un proiect de hotărâre de Guvern.
 
După cum se menționează nota proiectului, în acest scop, în Legea bugetului de stat pentru anul 2021 sunt prevăzute alocații suplimentare în sumă de 5,7 mil. lei.
 


Detalii

24
09 2020
468

Norma didactică poate fi majorată la necesitate

În cazul asigurării insuficiente cu cadre, conducătorii instituțiilor de învățământ pot stabili cadrelor didactice, inclusiv auxiliare și științifico-didactice un volum maxim de lucru de până la două norme didactice.
 
Pe agenda ședinței secretarilor generali este inclus proiectul cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului privind condițiile de salarizare a personalului din instituțiile de învățământ care funcționează în regim de autogestiune financiar-economică. Astfel, volumul maxim de lucru al cadrelor didactice, în caz de necesitate, ar putea fi majorat de la 1,5 norme stabilite la momentul actual până la două.

Detalii
14
09 2020
902

Ajutorul unic va constitui 900 lei

Beneficiarii de pensii al căror cuantum nu depășește 3 mii de lei vor beneficia de un ajutor unic majorat în sumă de 900 lei. Hotărârea nr. 659 din 3 septembrie 2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 504/2020 cu privire la acordarea suportului financiar unic beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat a fost publicată în Monitorul Oficial.
 
Sporirea măsurilor de protecție socială a persoanelor cu venituri mici se va aplica în contextul indexării de la 1 octombrie curent a pensiilor cu 1,07%.

Detalii
09
12 2019
1284

Indemnizațiile pentru tinerii medici vor fi majorate

Începând cu 1 ianuarie 2020, va spori indemnizația unică pentru tinerii specialiști absolvenții ai studiilor postuniversitare de rezidențiat și ai învățământului profesional tehnic medical, care și-au efectuat studiile în bază de contract sau din contul bugetului de stat și care vor fi angajați în baza repartizării eliberate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției sociale.

Astfel, indemnizația pentru medici și farmaciști se va majora de la 45 mii lei la 120 mii lei, iar cea pentru personalul medical și farmaceutic – de la 36 mii lei la 96 mii lei.
Detalii
29
11 2019
910

Care pensii vor fi indexate suplimentar

Pensionarii cu pensii sub minimul de existență ar putea beneficia de o indexare suplimentară a pensiei. În Monitorul Oficial de astăzi a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 588 din 27 noiembrie 2019 cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative.

Proiectul avizat are drept scop sporirea gradului de protecție socială și garantarea unui trai decent persoanelor vârstnice prin efectuarea, la 1 octombrie, a unei indexări suplimentare a pensiilor care nu depășesc minimul de existență pentru pensionari. Coeficientul de indexare va constitui media creșterii anuale a indicilor prețurilor de consum pentru ultimii 3 ani.
Detalii
29
11 2019
2881

Taxa fixă pentru asigurare individuală la BASS se va majora

Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.

Astfel, bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 se aprobă atât la venituri, cât și la cheltuieli în sumă de 23,4 mld. lei, veniturile fiind în creștere cu 9,6% comparativ cu cele precizate pentru anul curent, iar cheltuielile – cu 7,3%. După cum a anunțat ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, în structura veniturilor de stat resursele generale ale BASS vor constitui 63,6%, iar transferurile din cadrul bugetului de stat – 36,4%.

Potrivit proiectului, contribuția individuală de asigurări sociale de stat obligatorii (taxa fixă anuală) se stabilește în mărime de 10740 de lei, pentru anul curent aceasta a fost stabilită în mărime de 9456 lei.
Detalii
18
11 2019
1357

Ce alocații sociale vor fi majorate

Cuantumul alocațiilor sociale va fi majorat cu 40% pentru persoanele cu dizabilități severe, accentuate și medii și va constitui 80% din cuantumul pensiei minime pentru persoanele cu aceste dizabilităţi stabilit anual de către Guvern. Totodată, se va majora cu 30%alocația pentru persoanele vârstnice. Aceasta va constitui 50% din cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă stabilit anual de către Executiv.

În Monitorul Oficial din 15 noiembrie curent a fost publicată și Hotărârea nr. 535 din 12 noiembrie 2019 cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 499/1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni.
Detalii
28
03 2019
650

CNAS: toate prestațiile sociale au fost achitate în volum deplin

În luna martie toate pensiile şi prestaţiile sociale au fost achitate la timp și în volum deplin, în aceste scopuri fiind transferate 1624496,7 mii lei, comunică Casa Naţională de Asigurări Sociale.

CNAS informează că mai multe pensii şi prestaţii sociale au fost majorate în acest an. De la 1 ianuarie 2019, au crescut cu 10% pensiile care nu au atins suma de 1589 de lei, minimul de existenţă pentru pensionari pentru semestrul I al anului precedent. De această majorare au beneficiat peste 453 mii de persoane.
Detalii