03
06 2022
340

Rata de bază este majorată până la 18,5%

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a decis în cadrul ședinței de astăzi, 3 iunie 2022, majorarea ratei de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt cu 3,0 puncte procentuale – de la 15,5% până la nivelul de 18,5% anual. Decizia a fost comunicată de Guvernatorul BNM, Octavian Armașu, în cadrul unei conferințe de presă.
 
Respectiv, ratele de dobândă la creditele overnight, precum și la depozitele overnight se majorează cu 3 p.p., fiind stabilite la nivel de 20,5% anual și, respectiv, 16,5% anual.


Detalii

02
02 2022
240

Producția globală agricolă s-a majorat în anul 2021 cu circa 50%

În anul 2021 producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi cele ale populaţiei), conform estimărilor preliminare ale Biroului Național de Statistică (BNS), a crescut cu circa 49,9% (în prețuri comparabile) faţă de anul 2020, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză față de anul 2019 cu 27,2%.
 
Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creșterea producţiei vegetale cu 75,5%, ponderea căreia în anul 2021 a constituit 81% (în anul 2020 – 69%) din totalul producţiei agricole, celei animaliere revenind 19% (în anul 2020 – 31%).


Detalii

14
01 2022
303

Majorarea ratei de bază la principalele operațiuni de politică monetară

În rezultatul analizei și evaluării informațiilor macroeconomice recente asociate mediului extern și intern, în special accelerării inflației din ultima perioadă, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis în ședința din 13 ianuarie 2022 cu vot unanim, majorarea ratei de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt cu 2,0 p. p. – până la 8,5% anual. Totodată, cu 2% se vor mări ratele de dobândă la creditele și la depozitele overnight – până la 10,5% și, respectiv, până la 6,5% anual.
 
În același timp, se majorează norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă, începând cu perioada de aplicare a rezervelor obligatorii în lei moldovenești 16 februarie–15 martie 2022,
Detalii
08
12 2021
11680

Indemnizația unică la nașterea copilului se majorează

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul hotărârii Guvernului ce prevede majorarea cuantumului indemnizației unice la nașterea copilului de la 9459 lei până la 10068 lei.
 
Astfel, Anexa nr. 1 la Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1478/2002 cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii prevede majorarea cuantumului egal cu valoarea monetară a coşului minim de bunuri necesare la naşterea copilului, calculată pentru anul precedent naşterii copilului cu 609 lei.


Detalii

29
11 2021
607

Alocații mai mari pentru unele categorii de cetățeni

Cuantumul alocațiilor de stat pentru mai multe categorii de beneficiari se majorează, iar pentru implementarea acestei măsuri sunt necesare mijloace financiare suplimentare în sumă de peste 30,86 mil. lei ce vor fi alocați din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul curent.
 
În Monitorul Oficial din 26 noiembrie curent este publicată Hotărârea Guvernului nr. 374 din 24 noiembrie 2021 pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a alocațiilor lunare de stat unor categorii de populație, aprobat prin HG nr. 470/2006, ce are ca scop protecția socială suplimentară pentru unele categorii de populație.


Detalii

24
11 2021
296

Măsurile de susținere aprobate necesită modificarea BASS pentru anul curent

Veniturile și cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul curent se vor majora cu 138 978,5 mii lei și vor constitui 27,6 mld. lei, modificările fiind necesare în contextul promovării măsurilor de susținere a angajatorilor și salariaților în situația de criză provocată de pandemia COVID-19, dar și pentru susținerea familiilor defavorizate, prin consolidarea programului de ajutor social, ca urmare a majorării tarifelor la gazele naturale și energia termică.
 
Pe agenda Parlamentului este înregistrat proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2021.


Detalii

03
11 2021
629

Majorarea salariilor personalului administrativ-gospodăresc din instituțiile medicale

Salariile de funcție ale personalului administrativ-gospodăresc angajat în instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală se majorează de la 1 noiembrie curent. Guvernul a aprobat proiectul hotărârii ce prevede modificarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat prin HG nr.837/2016.
 


Detalii

15
10 2021
335

CNAS a transferat mijloacele bănești pentru achitarea prestațiilor majorate

Din 1 octombrie 2021, toți beneficiarii de alocații lunare de stat vor primi prestația în cuantum majorat, comunică Casa Națională de Asigurări Sociale. În funcție de categoria beneficiarilor, cuantumul alocației lunare de stat a sporit cu:
 
  • 550 lei pentru 2611 beneficiari din categoria persoanelor cu dizabilități din rândul militarilor a căror dizabilitate este cauzată de: rănire, contuzionare, schilodire sau afecţiune în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, precum şi în timpul îndeplinirii altor îndatoriri de serviciu militar sau special, în perioada participării la acţiunile de luptă pe teritoriul altor state, în timpul acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl
    Detalii
06
10 2021
499

BNM a majorat rata de bază

Ieri, 5 octombrie 2021, în ședința extraordinară a Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM)  a fost aprobată majorarea ratei de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt până la 5,5 puncte procentuale. Totodată, a fost diminuat coridorul ratelor cu 0.5 p.p.- de la 2,5% la 2,0%. Astfel, rata la depozitele overnight va constitui 3,5% la sută, iar creditele overnight – 7,5%.
 
Potrivit comunicatului BNM, regulatorul continuă măsurile de înăsprire graduală a politicii monetare cu scopul de a atenua presiunile inflaționiste generate de efectele de runda a doua a creșterii prețurilor la nivel global, a costurilor de producție și de distribuție, a resurselor energetice și a produselor alimentare.


Detalii

08
09 2021
639

Decis: cuantumul pensiei minime pentru limita de vârstă – 2 mii lei

Ținând cont de rata inflației înregistrată în semestrul I al anului curent, la 1 octombrie 2021 pensiile vor fi indexate cu 3,86%, iar cuantumul pensiei minime pentru limita de vârstă va constitui 2 mii lei.  Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la indexarea prestațiilor de asigurări sociale și a unor presații sociale de stat, dar și proiectul HG pentru modificarea anexei nr.5 la Regulamentul privind modalitatea de calculare a pensiei și de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor a fost aprobat de Executiv acum câteva minute.
 


Detalii