20
12 2019
1550

Câți angajați din sectorul bugetar vor beneficia de majorări salariale în anul 2020

Parlamentul a adoptat în lectură finală proiectul de lege pentru modificarea Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. În urma acestei modificări, circa 44 de mii de angajați din sectorul bugetar vor beneficia de majorări salariale între 8 și 63% în anul 2020, comunică Ministerul Finanțelor.

Proiectul implică costuri financiare estimate la 372 mil. lei în calcul anual, iar cheltuielile respective sunt prevăzute în proiectul bugetului de stat pe anul 2020 și pe termen mediu pentru anii 2021-2022. Măsurile propuse vor fi însoțite și de majorarea valorii de referință prevăzute în cadrul legii bugetului de stat pentru anul 2020 cu un cost total de peste 1,2 mld. lei.
Detalii
19
07 2018
968

Funcția publică, mai artactivă

Persoanele cu funcții de demnitate publică din cadrul autorităților publice locale, precum și ceilalți angajați ai APL vor primi salarii mai mari. Guvernul a avizat pozitiv inițiativa legislativă ce prevede modificări și completări la legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.

Astfel,primarii, viceprimarii, președinții și vicepreședinții raioanelor, pretorii și vicepretorii vor primi lunar suplimente în mărime de până la 50% din salariul lor de funcție. Prin urmare, dacă în prezent salariul mediu pentru funcțiile de conducere din APL este de 6135 de lei, în urma majorării acesta va ajunge până la 9200 de lei.
Detalii
27
06 2018
3914

Salariile profesorilor se vor majora cu 7,99%

Începând cu 1 septembrie 2018, cadrele didactice vor fi remunerate cu un salariu mai mare. Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică un proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, elaborat în contextul majorării anuale, de la 1 septembrie, a salariilor de funcție ale cadrelor didactice și a personalului științifico-didactic din instituțiile de învățământ finanțate de la buget.
Detalii
18
09 2017
1124

Salariile unor categorii de angajați bugetari vor fi majorate cu 10%

Salariile de funcție ale angajaților din sectorul bugetar vor fi majorate. Un proiect de lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar a fost aprobat de Guvern pe 13 septembrie curent, documentul fiind publicat în MO din 15 septembrie curent.

Creșterea va fi de 10 la sută a salariilor de bază, stabilite în Rețeaua tarifară unică de salarizare a angajaților din unitățile bugetare. Astfel, se propune ca salariul tarifar pentru categoria I de salarizare, să fie stabilit în cuantum de 1100 lei, în creștere cu 100 lei și, respectiv, se majorează progresiv până la 200 lei pe categoria de salarizare 25.
Detalii
14
09 2017
2593

Guvernul a decis majorarea salariilor tarifare cu 10%

În cadrul ședinței din 13 septembrie curent, cabinetul de miniștri a susținut proiectul ce prevede majorarea salariilor de funcție pe categorii de salarizare cu 10%.

Astfel, salariul tarifar pentru categoria I de salarizare va fi stabilit în cuantum de 110 lei, în creștere cu 100 lei, iar salariul pentru categoria 25 va fi de 2200 lei, în creștere cu 200 lei.
Detalii
14
08 2017
730

Secretul de stat are cost

Membrii Plenului Consiliului Concurenţei vor beneficia de spor pentru acces la secretul de stat, în valoare de 20% din salariul lunar. Actuamente, sporul pentru această categorie de angajați este de 10% din salariu.
Detalii