19
07 2018
915

Funcția publică, mai artactivă

Persoanele cu funcții de demnitate publică din cadrul autorităților publice locale, precum și ceilalți angajați ai APL vor primi salarii mai mari. Guvernul a avizat pozitiv inițiativa legislativă ce prevede modificări și completări la legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.

Astfel,primarii, viceprimarii, președinții și vicepreședinții raioanelor, pretorii și vicepretorii vor primi lunar suplimente în mărime de până la 50% din salariul lor de funcție. Prin urmare, dacă în prezent salariul mediu pentru funcțiile de conducere din APL este de 6135 de lei, în urma majorării acesta va ajunge până la 9200 de lei.
Detalii
27
06 2018
3820

Salariile profesorilor se vor majora cu 7,99%

Începând cu 1 septembrie 2018, cadrele didactice vor fi remunerate cu un salariu mai mare. Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică un proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, elaborat în contextul majorării anuale, de la 1 septembrie, a salariilor de funcție ale cadrelor didactice și a personalului științifico-didactic din instituțiile de învățământ finanțate de la buget.
Detalii
18
09 2017
1044

Salariile unor categorii de angajați bugetari vor fi majorate cu 10%

Salariile de funcție ale angajaților din sectorul bugetar vor fi majorate. Un proiect de lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar a fost aprobat de Guvern pe 13 septembrie curent, documentul fiind publicat în MO din 15 septembrie curent.

Creșterea va fi de 10 la sută a salariilor de bază, stabilite în Rețeaua tarifară unică de salarizare a angajaților din unitățile bugetare. Astfel, se propune ca salariul tarifar pentru categoria I de salarizare, să fie stabilit în cuantum de 1100 lei, în creștere cu 100 lei și, respectiv, se majorează progresiv până la 200 lei pe categoria de salarizare 25.
Detalii
14
09 2017
2524

Guvernul a decis majorarea salariilor tarifare cu 10%

În cadrul ședinței din 13 septembrie curent, cabinetul de miniștri a susținut proiectul ce prevede majorarea salariilor de funcție pe categorii de salarizare cu 10%.

Astfel, salariul tarifar pentru categoria I de salarizare va fi stabilit în cuantum de 110 lei, în creștere cu 100 lei, iar salariul pentru categoria 25 va fi de 2200 lei, în creștere cu 200 lei.
Detalii
14
08 2017
684

Secretul de stat are cost

Membrii Plenului Consiliului Concurenţei vor beneficia de spor pentru acces la secretul de stat, în valoare de 20% din salariul lunar. Actuamente, sporul pentru această categorie de angajați este de 10% din salariu.
Detalii
17
01 2017
914

Se propune majorarea cu 20% a salariilor de funcție ale asistenților sociali comunitari

Un proiect în acest sens a fost elaborat și propus spre consultare de către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, pentru a aduce în concordanță prevederile Hotărârii Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 cu privire la condițiile de salarizare a personalului din unitățile bugetare cu prevederile Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005, modificată prin Legea nr.300 din 22 decembrie 2016.
Detalii