12
08 2022
203

Comerțul electronic. Locul de preschimbare a mărfii

Unitățile comerciale care desfășoară activitatea de comerț prin intermediul mijloacelor electronice, mijloacelor de comunicare la distanță, contractelor la distanță (comerț electronic) precum și orice alte forme neinterzise de lege care presupun activitatea unităților comerciale fără suprafață comercială, pot fi obligate să instituie locuri de preschimbare a mărfurilor, pentru a asigura respectarea drepturilor consumatorilor.
 
Ministerul Economiei, cu suportul Consiliului Economic de pe lângă Prim-ministru și USAID Moldova, a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (stimulare a comerțului electronic), ce conține modificări inclusiv la Legea nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor.


Detalii

07
06 2022
642

Elementele ce nu influențează valoarea în vamă a mărfurilor

Există anumite elemente care nu se includ în valoarea în vamă a mărfurilor importate?

 Baza inițială pentru valoarea în vamă a mărfurilor este valoarea de tranzacție, adică prețul efectiv plătit sau de plătit pentru mărfuri, ajustat, dacă este cazul, cu elementele prevăzute de art. 11 alin. (1) din Legea nr. 1380/1997 cu privire la tariful vamal. 


Prețul efectiv plătit sau de plătit este format din suma plăților efectuate sau care trebuie efectuate de cumpărător către sau în beneficiul vânzătorului pentru mărfurile importate și include toate plățile efectuate
Detalii

16
02 2022
235

Volumul transportului de mărfuri și pasageri în anul 2021

În anul 2021 întreprinderile de transport au livrat circa 19,7 mil. tone de mărfuri, cu 19,2% mai mult decât în anul 2020, iar parcursul lor a constituit 5321,1 mil. tone-km, cu 14,8% mai mult comparativ cu anul precedent, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică.

Cele mai multe mărfuri au fost livrate cu transportul rutier, care 82,3% din total și cu care au fost transportate 16,2 mil. tone de mărfuri, cu 20,8% mai mult față de anul precedent. Ponderea acestora a constituit: în municipiul Chişinău – 43,0%, în regiunile de dezvoltare Centru – 29,2%, Nord – 19,2%, Sud – 5,8% și UTAG – 2,8%.


Detalii

10
12 2021
833

Nomenclatura combinată a mărfurilor. Cum determinăm cota TVA

Întrebarea cum poate fi determinată de contribuabili cota TVA în cazul în care aceasta necesită aplicarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor încă este pusă de unii agenți economici, fapt care a determinat necesitatea explicațiilor ce vor urma.

 

Conform prevederilor art. 96 lit. b) liniuțele 1-5  din Codul fiscal, se aplică cota redusă în mărime de 8% a TVA, la livrarea pe teritoriul Republicii Moldova1 pentru mărfurile de la pozițiile tarifare enumerate în mod exhaustiv la articolul indicat.


Detalii

05
10 2021
570

Aprecierea depășirii plafonului pentru înregistrarea subiectului impozabil al TVA și livrările scutite de TVA cu drept de deducere (export)

 Se vor include în calculul sumei depășirii plafonului pentru înregistrarea în calitate de plătitor al TVA valoarea livrărilor scutite de TVA cu drept de deducere, în cazul exportului de mărfuri?

 Conform art. 112 alin. (3) din Codul fiscal (CF), subiectul care desfășoară activitate de întreprinzător, este obligat să se înregistreze în calitate de subiect al impunerii cu TVA dacă el, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depășește 1,2 mil. lei, cu excepția livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere și a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art. 95 alin. (2) CF.


Detalii
17
08 2021
299

În primul semestru au fost transportate circa 8 mil. tone de mărfuri

În primul semestru al anului curent, întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 7,7 mil. tone de mărfuri, cu 8,1% mai mult decât în perioada similară a anului precedent, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică. Parcursul mărfurilor a constituit 2276,5 mil. tone-km, cu 5,4% mai mult comparativ cu aceeași perioadă din anul 2020.

Doar în luna iunie curent, au fost transportate circa 1,6 milioane tone de mărfuri, cu 19,6% mai mult decât în iunie 2020.


Detalii

05
08 2021
1296

Calcularea TVA de la plata prealabilă (avansul) pentru livrarea mărfurilor

În conformitate cu prevederile art. 108 alin. (1) din Codul fiscal (СF), data obligației fiscale privind TVA este data livrării.  Data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării serviciilor.

 

 Potrivit art. 108 alin. (5) din CF, dacă factura fiscală este eliberată sau plata este primită până la momentul efectuării livrării, data livrării se consideră data eliberării facturii fiscale sau data primirii plății, în dependență de ce are loc mai înainte.

 


Detalii

01
12 2020
542

Termenul de aplicare a unor măsuri necesare prevenirii infecției COVID-19, extins până la sfârșitul anului curent

Guvernul a aprobat prelungirea, până la 31 decembrie 2020 inclusiv, a termenului de aplicare a unor măsuri necesare prevenirii și controlului infecției COVID-19.

Astfel, se menține achitarea de către angajatorul de la locul de serviciu/de muncă de bază a tuturor drepturilor salariale lucrătorilor medicali detașați în cadrul instituțiilor medico-sanitare publice spitalicești destinate internării pacienților care întrunesc criteriile definiției de caz pentru COVID-19.


Detalii