13
06 2022
395

Repatrierea mijloacelor bănești în cazul utilizării cambiei ca mijloc de plată pentru mărfurile livrate în cadrul tranzacțiilor externe

Potrivit art. 1 din Legea cambiei nr. 1527/1993 (Legea nr. 1527/1993), cambia este un titlu de credit care reprezintă o creanță scrisă, ce oferă posesorului acesteia dreptul cert și exigibil de a cere la scadența creanței de la debitor, iar în caz de neonorare a acestei cereri și de la alte persoane obligate prin cambie, achitarea sumei de bani indicate. Cambiile se emit în calitate de instrument de plată pentru mărfurile livrate, lucrări executate și servicii prestate.

Subsecvent, conform prevederilor art. 3 pct. 6) și art. 4 alin. (6) și (7) din Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară (Legea nr.
Detalii

18
01 2022
248

Deficitul balanței comerciale a sporit cu $1 mld.

Exporturile de mărfuri realizate în lunile ianuarie-noiembrie 2021 au însumat $2,8 mld., fiind în creștere cu 25,4% comparativ cu cele înregistrate în perioada similară din anul precedent, comunică Biroul Național de Statistică (BNS). Din suma totală a exporturilor, ponderea mărfurilor autohtone a constituit 77,0% și au atins cifra de $2,17 mld., sporind cu 25,7% față de indicatorii pe 11 luni din anul 2020.

 

Totodată, reexporturile de mărfuri străine (după prelucrare și clasice) în ianuarie-noiembrie 2021 au constituit $649,5 mil. (23,0% din total exporturi), cu 24,3% mai mult comparativ cu aceeași perioadă din anul precedent. Datele oficiale demonstrează că
Detalii

16
12 2021
306

Deficitul balanței comerciale a Moldovei a depășit $3 mld.

Exporturile de mărfuri din Moldova s-au majorat în primele 10 luni ale anului curent comparativ cu indicatorii înregistrați în perioada corespunzătoare din anul 2020 cu 23,6% și au însumat $2,45 mld. Conform datelor Biroului Național de Statistică (BNS), în perioada de referință exporturile de mărfuri autohtone au depășit $1,86 mld. (75,9% din total exporturi), fiind în creștere cu 22,8% față de ianuarie-octombrie 2020.

 

Totodată, reexporturile de mărfuri străine (după prelucrare și clasice) în lunile ianuarie-octombrie curent au atins $590,7 mil. (24,1% din total exporturi), fiind în creștere cu 26,3% în raport cu aceeași perioadă din 2020.


Detalii

03
12 2021
575

Costuri de depozitare și tranzacții complexe de import

În vederea determinării valorii în vamă, deseori operatorii economici se confruntă cu anumite situații complexe, pentru care soluțiile pot fi diferite, în funcție de fiecare caz în parte. În continuare vom descrie două subiecte cel mai frecvent abordate, referitoare la costurile de depozitare și tranzacțiile complexe (o valoare unică pentru un grup de mărfuri), cu descriere de caz și concluzii finale.


Situațiile exemplificate infra sunt bazate pe comentariile Comitetului tehnic de evaluare al Organizației Mondiale a Vămilor (OMC), care vin cu explicarea unor termeni și cu soluții concrete pentru situații mai complicate de evaluare a mărfurilor importate.


Detalii

16
09 2021
309

Volumul transportului de mărfuri și pasageri, în creștere

În luna iulie 2021 cu transportul public au fost transportați 5,2 mil. pasageri, în creștere cu 23,2% față de luna corespunzătoare din anul precedent, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în luna iulie 2020 față de luna iulie 2019 de 1,9 ori. Majorarea indicatorului a fost asigurată, preponderent, de majorarea numărului de pasageri transportați cu transportul rutier cu 881,2 mii pasageri (+21,2%) și cu transportul aerian – cu 102,7 mii pasageri (de 5,7 ori).
 
Conform datelor Biroului Naţional de Statistică (BNS), în ianuarie-iulie 2021 cu transportul public au fost transportați 34,8 mil. pasageri, în creștere cu 14,1% față de rezultatele înregistrate în aceeași perioadă din anul trecut.
Detalii
05
08 2021
836

Modul de documentare a achiziției mărfurilor de către persoana fizică ce desfășoară activitate independentă

 Persoana fizică X desfășoară activitate independentă. În cadrul desfășurării activității aceasta vindea marfa procurată de la agenții economici - rezidenți ai RM, în baza facturilor fiscale emise de ultimii. În curând aceasta intenționează să achiziționeze marfă de la persoane fizice cetățeni pentru ulterioara comercializare. În acest context, are sau nu dreptul persoana fizică ce desfășoară activitate independentă să achiziționeze marfă de la alte persoane fizice pentru ulterioara comercializare? În cazul unui răspuns afirmativ, care este modul de documentare al tranzacțiilor respective și care este regimul fiscal al veniturilor menționate?


Detalii

14
07 2021
980

28.3.46 Constituie obiect impozabil cu TVA încasarea mijloacelor bănești în cadrul sistemului „depozit” la comercializarea către consumatorul final unei baterii sau a unui acumulator pentru autovehicul?

În conformitate cu prevederile Codului fiscal nr.1163/1997:
- livrare de mărfuri reprezintă transmitere a dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parțială, împrumutul bunurilor fungibile, cu excepția mijloacelor bănești [...] (art.93 pct.3));
- obiecte impozabile cu TVA constituie livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecții impozabili, reprezentînd rezultatul activității lor de întreprinzător în Republica Moldova (art.95 alin.(1) lit.a)).


Detalii

17
06 2021
354

Evoluția transportului de mărfuri și pasageri

În primele patru luni ale anului curent, întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 4,6 mil. tone de mărfuri, cu 0,7% mai puțin decât în perioada similară din anul 2020, comunică Biroul Național de Statistică. Cel mai utilizat mijloc de transport rămâne cel rutier, care deține 82,5% în structura mărfurilor transportate în perioada menționată sau 3,8 mil. tone de mărfuri, fiind cu 9,3% mai mult față de perioada similară din anul precedent.
 
Ponderi considerabile în volumul total de mărfuri transportate cu transportul rutier revin întreprinderilor din mun. Chişinău – 50,8%. În regiunea de dezvoltare Centru cu acest tip de transport au fost transportate 29,1% de mărfuri, în regiunea de dezvoltare Nord – 12,6%,
Detalii
11
06 2021
378

Cererea de mărfuri și servicii este în creștere

Cifra de afaceri în comerțul intern de bunuri cu amănuntul în trimestrul I al anului curent a constituit 15,1 mld. lei, fiind în creștere cu 6,6% față de aceeași perioadă din anul 2020. Ministerul Economiei și Infrastructurii a publicat Raportul lunar privind evoluția social-economică a Republicii Moldova, în care se constată că evoluția comerțului cu amănuntul și a comerțului cu servicii prestate populației denotă o îmbunătățire a cererii din partea populației.
 
Potrivit documentului, volumul cifrei de afaceri în comerțul cu servicii prestate populației a crescut cu circa 31% față de trimestrul I din anul precedent în prețuri comparabile și a constituit 6,1 mld. lei.


Detalii

08
04 2021
1491

Importul de mărfuri plasate în regim de antrepozit vamal: unele aspecte contabile și fiscale

În prezentul articol sunt oferite răspunsuri la unele întrebări, care apar în activitatea agenților economici cu referință la modul de documentare și de contabilizare a operațiunilor derulate în cazul importului de mărfuri, care, până a fi puse în libera circulație, sunt plasate într-un regim vamal temporar, ce are drept efect suspendarea de drepturile de import. 


Ce acte normative reglementează regimul de antrepozit vamal?


Detalii