29
03 2017
629

4. (34.3.1) Urmează a fi sancţionat contribuabilul pentru efectuarea încasărilor băneşti în numerar în lipsa MCC?

În conformitatea cu prevederile art. 254 alin. (1) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 efectuarea încasărilor băneşti în numerar în lipsa MCC, în cazul în care actele normative în vigoare prevăd folosirea ei, se sancţionează cu amendă de 7000 de lei.
Detalii
19
12 2016
2140

Modificările operate în Legea cu privire la comerțul interior nr. 231 din 23 septembrie 2010 prin Legea nr. 153 din 1 iulie 2016, în vigoare din 19 iulie 2016

Care sunt principalele forme de desfăşurare a comerțului?

Activitatea de comerț este o activitate de întreprinzător inițiată în baza raporturilor stabilite în domeniul comercializării mărfurilor produse, prelucrate sau procurate, precum şi în domeniul executării diverselor lucrări şi prestării serviciilor, avînd ca scop satisfacerea intereselor economice private şi asigurarea unei surse de venit.
Detalii
24
09 2016
1249

SFS: contribuabilii sunt obligați să doteze automatele pentru vînzări cu maşini de casă şi control cu memorie fiscală

Conform prevederilor art.8 pct. 2 lit. c) din Codul fiscal, contribuabilii au obligația să ţină evidenţa contabilă conform formelor şi modului stabilit de legislaţie, să întocmească şi să prezinte organului fiscal şi serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale dările de seamă fiscale prevăzute de legislație, să asigure integritatea documentelor de evidentă contabilă în conformitate cu cerințele legislaţiei
Detalii
16
10 2015
3498

Registrul unic al mașinilor de casă si control a fost completat cu 5 modele de MCC noi

În Monitorul Oficial de astăzi, 16 octombrie 2015, a fost publicată Decizia Comisiei interdepartamentale pentru mașinile de casă şi control nr. 26-11/2-22/01-2015 din 28.09.2015, prin care au fost incluse în Registrul unic al maşinilor de casă si control (RUMCC) maşinile de casă si control cu memorie fiscală (MCC) de următoarele modele
Detalii