22
06 2015
1507

Forum regional - aspecte practice ce țin de reglementarea în domeniul utilizării mașinilor de casă și control

În scopul eficientizării activității Serviciului Fiscal de Stat și ridicării nivelului de profesionalism, IFS pe mun. Bălți a desfășurat forumul regional ,,Noțiuni și reglementări în domeniul utilizării mașinilor de casă și control cu memorie fiscală, a terminalelor – POS și particularități la efectuarea controalelor fiscale” pentru funcționarii fiscali, la care au participat 16 IFS teritoriale.
Detalii
14
05 2015
2147

Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 146 din 23 octombrie 2014 privind aprobarea Regulamentul cu privire la modul de înregistrare şi exercitare a controlului asupra utilizării maşinilor de casă şi control

Întru asigurarea executării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 «Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar» (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 15 aprilie 2008), cu modificările ulterioare
Detalii
28
04 2015
3055

Ministerul Finanțelor comunică

În atenţia contribuabililor!

Prin prezenta, Ministerul Finanţelor comunică că, începînd cu 1 ianuarie 2017, prin completările efectuate la Codul fiscal şi Legea pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal, prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.71 din 12.04.2015, se va introduce obligaţia contribuabilului în cadrul desfăşurării activităţii de întreprinzător, de a utiliza — în cazul ducerii evidenţei financiare, contabile, fiscale automatizate — numai sisteme informaţionale computerizate, softuri pentru maşini de casă şi control certificate de către Comisia de certificare a Ministerului Finanţelor, în modul stabilit de Guvern.
Detalii
23
04 2015
1112

IFS pe mun. Chişinău combate concurența neloială în domeniul transportului de pasageri şi bagaje

Pe 17 aprilie curent, IFS mun. Chişinău a organizat un şir de acţiuni orientate spre verificarea contribuabililor ce desfăşoară activităţi de transport de pasageri şi bagaje, fiind pus accentul pe combaterea transportului ilicit de călători, ce se exprimă prin desfăşurarea activităţilor fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat sau la un alt organ abilitat prin lege.
Detalii
03
04 2015
939

IFS pe mun. Chișinău: unitate de transport ridicată pentru contravenție

IFS pe mun. Chișinău în data de 02.04.2015 a organizat un șir de acțiuni orientate spre verificarea contribuabililor ce desfășoară activități în domeniul comerțului cu citrice, în partea ce ține de aplicarea mașinilor de casă și control la efectuarea decontărilor în numerar cu consumatorii, reflectarea în documentele de evidență contabilă a veniturilor real încasate de la consumatori, deținerea documentelor de proveniență la mărfurile supuse comercializării.
Detalii
01
04 2015
2580

Se propune certificarea obligatorie a softurilor utilizate pentru ducerea evidenței financiare, contabile și fiscale automatizate

Începînd cu 01.05.2016, se propune de a interzice utilizarea sistemelor informaţionale computerizate, soft-urilor elaborate pentru maşini de casă şi control necertificate în modul stabilit de Guvern. Această prevedere se conține în proiectul documentului, care va determina politica bugetar-fiscală pentru anul 2015.
Detalii
05
02 2015
1670

Cu privire la unele aspecte ce ţin de folosirea Registrului MCC

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în legătură cu neclarităţile apărute la folosirea Registrului maşinii de casă şi control cu memorie fiscală comunică următoarele.

Conform modificărilor la punctul 8 lit. c) din Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.474 din 28 aprilie 1998 „Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar”
Detalii
25
10 2013
2178

Important! Schimbăm ora la mașina de casă și control !

Stimați cititori vă informăm că în data de 26 octombrie 2013, Republica Moldova trece la ora de iarnă, respectiv acele ceasornicului vor fi modificate cu o oră înapoi.

Conform hotărîrii cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar se admite devierea maximă de 15 minute de la timpul real la maşinile de casă şi control. Dacă acestă deviere depășește 15 minute entitatea economică va achita o amendă de 10000 lei!!!
Detalii