21
01 2013
2415

Scrisoarea IFPS Nr. 26-11/2-12-50-7585 din 28 noiembrie 2012 Cu privire la aplicarea MCC de către organizaţiile necomerciale

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, cu privire la obligativitatea asociaţiilor obşteşti de utilizare a maşinilor de casă şi control, comunică următoarele.

Conform prevederilor art. l din legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996 „Cu privire la asociaţiile obşteşti”, asociaţia obştească este o organizaţie necomercială, independentă de autorităţile publice, constituită benevol de cel puţin două persoane fizice şi/sau juridice (asociaţii obşteşti), asociate prin comunitate de interese în vederea realizării, în condiţiile legii, a unor drepturi legitime.
Detalii
27
05 2013
2729

Alexei Sochirca: "Tipurile de registre pentru maşinile de casă şi de control şi modul lor de completare"

C. Modul de completare a RMCC cod 3-I-T (REGISTRUL 3-I-T):

REGISTRUL 3-I-T este registrul special care se foloseşte la decontările în numerar de către agentul transportator, care efectuează transporturi de călători şi bunuri în regim de taxi (TAXI – autovehicul dotat cu aparat de taxat legalizat) în baza licenţei pentru acest gen de acti-vitate. În conformitate cu art. 103 alin. (1) pct. 17) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 serviciile de transportare a călătorilor sunt scutite de T.V.A.

După emiterea raportului de închidere zilnică (RA-PORT Z — figura 5) se efectuează înregistrarea datelor to-talizatoare în RMCC (formularul de tip 3-I-T – figura 7), completînd rîndul liber, imediat următor, astfel:
Detalii
27
05 2013
3307

Алексей Сокиркэ: Виды журналов контрольно-кассовых машин и порядок их заполнения

Положение о порядке эксплуатации контрольно-кассовых машин с фискальной памятью (МО Республики Молдова, 10 декабря 1998 г., № 109-110, ст. 209), с последующими изменениями и дополнениями, описывает журналы контрольно-кассовых машин (ЖККМ) четырёх видов, имеющие схожую структуру, но отличающиеся видами формуляров, которыми они укомплектованы. Их назначение и структура (обозначены индексом первого формуляра) таковы:

• ЖККМ 3-I (REGISTRUL 3-I) – общего пользования, для видов деятельности, для которых не предусмотрен специальный журнал: обложка, титульный лист с оборотом, 15 двусторонних листов – формуляров вида 3-I, 1 разделительный лист другого цвета, 4 двусторонних листа – формуляра вида 3-II, 1 разделительный лист другого цвета, 15 двусторонних листов – формуляров вида 3-III, 1 лист – формуляр вида 3-IV с оборотом, обложка;

• ЖККМ 3-I-V (REGISTRUL 3-I-V) – услуги по обмену валют: обложка, титульный лист с оборотом, 15 двусторонних листов – формуляров вида 3-I-V, 1 разделительный лист другого цвета, 4 двусторонних листа – формуляра вида 3-II-V, 1 разделительный лист другого цвета, 15 двухсто-ронних листов – формуляров вида 3-III, 1 лист – формуляр вида 3-IV с оборотом, обложка;
Detalii