31
01 2019
716

Clasificarea în scopuri vamale a materialelor textile impregnate, îmbrăcate, acoperite sau stratificate cu material plastic alveolar

La traversarea frontierei vamale mărfurile aflate în circuitul comercial internațional sunt supuse declarării organului vamal. Datorită asortimentului larg de mărfuri, în scopul facilitării comerțului exterior, acestea sunt clasificate potrivit prevederilor Nomenclaturii combinate a mărfurilor RM (în continuare — Nomenclatura combinată), aprobată prin Legea nr. 172 din 25.07.2014 (MO, 2014, Nr. 231-237/529).
Detalii
26
09 2018
1600

Profesorii ar putea primi compensaţii pentru materialele didactice

Autorităţile intenţionează să contribuie financiar la perfecționarea activității cadrelor didactice din învățământul general și creșterii calității pregătirii de specialitate. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a propus pentru consultări publice proiectul unei hotărâri de Guvern, care conţine Regulamentul de alocare a compensațiilor bănești anuale pentru personalul didactic din învățământul general public.

Acesta prevede alocarea compensațiilor bănești anuale personalului didactic pentru procurarea de suporturi didactice (dicționare, crestomații, reviste de specialitate, auxiliare didactice, literatură artistică în corespundere cu curricula aprobată de MECC, în format electronic sau hard, lecții interactive, etc.);
Detalii
31
05 2018
510

Struguri moldoveneşti. Investiţii în calitate

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova (MADRM) comunică că în următorii doi ani vor fi efectuate investiţii de circa $400 mii în producerea materialului săditor viticol certificat.

Astăzi, 31 mai 2018, a fost semnat Acordul respectiv între cei partu parteneri:: MADRM, Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), Oficiul Viei și Vinului al Republicii Moldova (ONVV), Fundația HEKS Moldova și Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare (IȘPHTA).
Detalii
25
10 2017
1179

Unele explicații cu privire la prezentarea declarației POLMED17

Compania „N” intervine cu solicitarea unor explicații cu privire la prezentarea declarației POLMED17. Conform Legii privind plata pentru poluarea mediului nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998, întreprinderea noastră are obligația de plată a taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului. În anexa nr. 8 la Legea menționată, toate mărfurile ale căror coduri vamale intră în grupul 4811, erau supuse taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului.

Anexa respectivă a fost prezentată, redactată și a intrat în vigoare la data de 01.01.2017, în această ultimă versiune a anexei nr. 8 din toată grupa 4811 obiectul taxei respective devin doar mărfurile care au codul vamal 4811 59 000.

Pornind de la cele menționate mai sus, compania noastră solicită explicația dacă suntem sau nu obligați să plătim taxa respectivă, când mărfurile menționate aparțin grupei 4811, dar nu aparțin subgrupei 4811 59 000.

Detalii
18
09 2017
1600

Contabilitatea costurilor de producţie

Contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor şi serviciilor – seminar concret şi absolut practic privind specificul contabilităţii costurilor.

Ce afli, dacă vii la seminar?

-Cum se clasifică costurile de producţie şi importanţa acestora în contabilitate;
Detalii
27
06 2017
494

Producătorii autohtoni: PET-urile aruncate în Moldova timp de un an pot fi reciclate în 6 luni

Toate PET-urile din Moldova, deșeuri care rămân în mare parte după consumul băuturilor răcoritoare, pot fi reciclate în jumătate de an. Problema majoră constă în faptul că nu are cine să le colecteze și să le sorteze. Aceasta este afirmația lui Vasile Bejenari, fondatorul companiei Gelibert, producător de băuturi răcoritoare din Republica Moldova. Declarația a fost făcută în cadrul conferinței de presă „Daunele de milioane ale reducerii taxei ecologice”, la care au participat mai mulți producători autohtoni.

Potrivit președintelui Asociației producătorilor de conserve Speranța Con,Ștefan Golubciuc, pe parcursul a zece ani, în bugetul de stat, au ajuns circa 2,5 mld. lei, bani suficienți pentru crearea unei infrastructuri necesare pentru colectarea, sortarea, reciclarea și utilizarea deșeurilor. Totodată, ultimele inițiative legislative și anume modificările propuse la Legea nr. 1540 din anul 1998, ar duce la pierderi de aproximativ 70 de milioane la bugetul de stat, bani care ar putea, totuși, soluționa problema.
Detalii